Koło nr 1 im. Jana Sabały Związku Podhalan

Pierwszy zarząd koła tworzyli jak następuje: A. Zygmuntowicz, prezes; S. Bachleda, wiceprezes; F. Chowaniec, sekretarz finansowy; Róża Topór, sekretarka protokołowa; K. Stoch, skarbnik; S. Bachleda i W. Kałafut, rada gospodarcza. Oprócz powyżej wymienionego pierwszego zarządu koła, wybitną rolę odegrał tu niezrównany humorysta, śpiewak, aktor i tancerz Stanisław Bachleda, który po dzień dzisiejszy śpiewa i werwą upiększa wszystkie nasze imprezy. Na polu muzyki pierwsze miejsce bezsprzecznie należy się doskonałemu skrzypkowi, dziś już nie żyjącemu, Karolowi Stoch, pod którego kierunkiem orkiestra góralska nagrała wspaniałe płyty gramofonowe, które były i są po dzień dzisiejszy niezrównane, a które jeszcze po dziś dzień, tu i tam się znajdują. Œp. Karol Stoch był kilkakrotnym prezesem Koła im. Jana Sabały. Z K. Stochem orkiestrę tę wówczas stanowili: F. Chowaniec, S. Tatar i J. Nowobielski, a śpiewał S. Bachleda, a później z Bachledą J. Sichelski. Dużo pracy również położył w rozwoju koła śp. W. Kałafut.

Wspomnieć tu należy wytrwałość i silną wolę Podhalan w pełnieniu urzędów, a pierwsze miejsce zajął tu bezsprzecznie śp. F. Cyrwus, kasjer koła i kasjer Zarządu Głównego, od samego niemal początku. Jak wielką troską członków Koła im. Jana Sabały było dbanie o całość organizacji niech posłuży fakt, że w pierwszym Zarządzie Głównym zasiadło ośmiu urzędników z naszego koła. A pierwszy Zarząd Główny tworzyli: H. Lokański, prezes; F. Chowaniec, wiceprezes; J. Łopatowski, sekretarz; L. Kalemba, skarbnik. Dyrekcja Zarządu Głównego była, jak następuje: Anna Topór, S. Bachleda, K. Kałafut, Józef Zembal, dr F. Lenart, A. Zygmuntowicz, F. Cyrwus, M. Rekucki, J. Stachoń. Na tak silnym fundamencie utrwalone Koło Sabały, w oparciu o ludzi, którzy w trosce o dobro koła każdą wolną chwilę poświęcili tej pracy, rozwijało się nad podziw wspaniale. Dość wspomnieć, że po trzech latach swego istnienia, koło liczyło 618 członków.

Franciszek Chowaniec


Prezesi Koła nr 1 im. Jana Sabały:

Antoni Zygmuntowicz (1929-1932),
Stanisław Janik (1933-1934),
S. Poskonka (1935-1935),
Stanisław Janik (1936-1937),
Karol Stoch (1938-1939),
Jan Chowaniec (1940-1942),
Franciszek Hryc (1943-1947),
Jan Chowaniec (1948-1050),
Franciszek Kalata (1951-1953),
Andrzej Siuty ( 1954-1955),
Józef Kwak (1956-1968),
Józef Gil (1969-1970),
Władysław Szczechowicz (1971-1072),
Władysław Kowalkowski (1973-1973),
Maria Kowalkowski (19741975),
Andrew Maka (1976-1977),
Marek Gąsienica Byrcyn (1978 –1980),
Jan Tylka Suleja (1981-1985),
Józef Złoza (1986-1989),
Stanisław Janik (1990-1995),
Czesław Kowalkowski 1996.

makieta_img_42