Od roku 1939 aż do roku 1955 prezesem koła był Stanisław Dziurdzik, wiceprezesami Helena Starczewska i Józef Folwarski, sekretarzem protokołowym Helena Augustyn, sekretarzem finansowym Jan Chlawenko, kasjerem Stanisław Sobczak. Lata 1955 do 1957 to prezesura Józefa Folwarskiego, a od 1957 do 1960 Stanisława Kowalczyka. Niestety, brak dokumentacji z pewnego okresu działalności koła, spowodował „białą plamę” w archiwach koła. Rok 1960 to początek prezesury Heleny Augustyn, która pełniła tę funkcję do 1966 roku. W 1966 prezesem został Józef Czerwiński, a po nim, w 1969 r. na to stanowisko powołany został Wacław Błoniarz. Pod jego prezesurą w zarządzie zasiadali: wiceprezesi Helena Starczewska i Jan Staszel, sekretarz protokołowy Teresa Gardner, sekretarz finansowy Józef Czerwiński i Jan Szewczyk - skarbnik. Dodać należy, że Wacław Błoniarz pełnił także zaszczytną funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego ZP w latach 1972 – 1975. W 1977 roku na prezesa powołana została ponownie Helena Augustyn, która kierowała kołem do 1982 r., a po niej stanowisko do roku 1988 pełnił Edward Iwaniec. W 1988 r. prezesem został Edward Sięka, a w zarządzie zasiadali: wiceprezes Elżbieta Kowalczyk, sekretarz protokołowy Adam Pełeński, w komisji rewizyjnej: Kazimierz Zajączkowski i Jan Szopiński. W 1994 roku na prezesa wybrany został Roman Dziubiński, wiceprezesami: Marzena Handzel i Stanisław Sięka, sekretarzem protokołowym Krystyna Ujwary, Rozalia Bojarska – sekretarzem finansowym, skarbnikiem Adam Pełeński. W tym czasie w kole czynnie udzielali się Halina Szopińska, Elżbieta Kowalczyk, Wiktoria i Józef Kolasowie, Stanisław Skiba, Wojciech Minola, Jadwiga Wolska, Janina Tętnowska, Barbara Gąsior, Anna Smoroń, Wojciech Hobura, Stanisław Zubek, Ludwik Mrugała, Bronisława Mrożek. Przez dwa lata (1998–1999) prezesem był Stanisław Sięka, w skład zarządu wchodzili: wiceprezesi Maria Laskowski i Kazimierz Kołodziejczyk, sekretarz protokołowy Paweł Stołowski, kasjer Grzegorz Handzel, sekretarz finansowy Czesława Kowalska, dyrektor do zarządu głównego Stanisław Sięka, marszałek Kazimierz Kołodziejczyk, chorąży Józef Kolasa i Wojciech Habura, kapelan Franciszek Florczyk.

 

makieta_img_51

 

 

 

 

W 1999 roku prezesem został Leszek Bizub, Maria Laskowska i Paweł Stołowski to wiceprezesi, sekretarz protokołowy - Elżbieta Greczek, skarbnik -Grzegorz Hendzel, dyrektor - Paweł Akasmit, marszałek - Piotr Hudoba.

Przez okres 75 lat swojej działalności koło dało wyraz pełnego zaangażowania w życie Związku Podhalan, delegując do pracy w zarządzie głównym dziesiątki wspaniałych ludzi, którzy godnie nasze koło tam reprezentowali, przyczyniając się do wspaniałej jego 75-letniej historii. Przez cały też ten 75-letni okres działalności, Koło nr 2 nie zapomniało o Podhalanach w Polsce. Miasto rodzinne w roku 2000 nadało Kołu nr 2 im. Władysława Orkana medal „Za zasługi dla miasta Nowy Targ”.