Koło nr 19 im. Andrzeja Ducha - Knapczyka

     Koło nr 19 im. Andrzeja Ducha-Knapczyka zostało założone 9 stycznia 1949 roku. Pierwsze zebranie odbyło się w domu prezesa Związku Podhalan w Północnej Ameryce Andrzeja Rafacza. Wybrano zarząd koła, któremu nadano nr 19 oraz patronat im. Andrzeja Ducha-Knapczyka -słynnego muzyka, nauczyciela, urodzonego we wsi Ciche na Podhalu. „Duch” był przydomkiem odziedziczonym po dziadkach, który z honorem piastował, bo rzeczywiście rozpalał wśród Podhalan wartości duchowe szlachetnego Polaka i Podhalanina. Współzałożycielami koła byli śp.: Andrzej Rafacz, Józef Nykaza, Stanisław Kopiński, Józef Trunko. Pierwszy zarząd koła: Józef Marusarz - prezes, Józef Nykała i Alicja Boblak – wiceprezesi, Helena Trunko – sekretarz protokołowy, Rudolf Radon – sekretarz finansowy, WładysławaRafacz – kasjerka. W początkowym okresie działalności koło organizowało zebrania w domach prywatnych. Działalność koła oparta była na konstytucji Związku Podhalan w Ameryce. Po zakupieniu Domu Podhalan przy ulicy 3035 W. 51st w Chicago, zebrania Koła nr 19 odbywały się regularnie. Celem działalności koła było zachowanie podhalańskiej kultury, wiary katolickiej, braterstwa i patriotyzmu oraz więzi z ojczystym Podhalem. Koło pomagało materialnie rodzinnym miejscowościom i organizowało imprezy charytatywne. Zarząd koła w 1954 roku: prezes – S. Kopiński, wiceprezesi – S. Urbaś i Alicja Boblak, sekretarz protokołowy – S. Przybyszewski, sekretarz finansowy – Janina Stolarczyk, kasjer – Helena Trunko, dyrektor – A. Wróbel, marszałek – J. Nowak.
 makieta_img_108
 Zarząd Koła nr 19, 1954 rok

     Członkowie zarządu koła, biorąc przykład ze swojego patrona, udzielali się w pracy społecznej i swoje stanowiska piastowali często przez wiele lat. Alicja Boblak urząd wiceprezesa pełniła 15 lat, Aniela Marek była wiceprezesem 19 lat, Anna Benbenek przez 19 lat pełniła funkcję sekretarza protokołowego, Julia Petunis 20 lat była sekretarzem finansowym, Helena Trunko – kasjerka, sekretarz protokołowy, dyrektor Zarządu Głównego – 34 lata działalności. Oprócz Józefa Marusarza funkcję prezesów pełnili: Stanisław Kopiński, Stanisław Urbaś i Stanisław Przybyszewski, który piastował ten urząd przez 19 lat. Należy też wspomnieć o śp. Józefie Szafrańcu, który jako pierwszy wydał przy Związku Podhalan w Ameryce tomik poezji pt. „Z ojczystych stron”. Pełnił też funkcję redaktora ZPPA, pisał do kolumny „Co słychać wśród Podhalan” w „Dzienniku Związkowym” w Chicago. Andrzej Rafacz, prezes ZPPA, dzięki któremu został zakupiony Dom Podhalan; Andrzej Wróbel – tancerz, śpiewak, długoletni prezes ZPPA; Józef Złoza – śpiewak, tancerz, dyrektor Zarządu Głównego ZP; Jakub Nowak – pierwszy gospodarz Domu Podhalan; Józef Topór – muzyk i lutnik.      Po długoletnim piastowaniu stanowiska prezesa Koła nr 19 przez Stanisława Przybyszewskiego, prezesem został Feliks Leśnicki, któremu w pracy na rzecz koła pomagała rodzina. 31 grudnia 1981 r. w Domu Podhalan urządzono zabawę sylwestrową, która przysporzyła kołu nie tylko dochodów, ale i nowych członków. W 1982 roku kapelanem koła został o. Tomasz Bałys, przeor klasztoru oo. karmelitów w Munster (Indiana). W 1983/1984 r. odbyły się kolejne wybory. W skład zarządu weszli: Feliks Leśnicki – prezes, Andrzej Kotelnicki i Janina Leśnicki – wiceprezesi, Aniela Malecka – sekretarz protokołowy, Anna Gabalewicz – sekretarz finansowy, Stela Gromala – kasjerka, Marek Gąsienica – marszałek, opiekunowie kasy: Mieczysław Bieńkowski, Alicja Boblak, Anna Bafia, Franciszek Kwiatkowski, chorążowie: Jakub Rychtarczyk, Józef Gałczyński, dyrektor – Helena Trunko.

     Członek Koła nr 19 inż. Zygmunt Latka zaprojektował nowy Dom Podhalan przy S. Archer w Chicago. Było to w roku 1982/83, kiedy sprzedano starą siedzibę związku. Na potrzeby nowego Domu Podhalan koło przekazało $3000 pożyczki bezzwrotnej. W 1983 roku, gdy rozpoczął się pierwszy festiwal ”Na Góralską Nutę”, jako jedno z pierwszych ofiarowało pomoc finansową. W 1996 roku na cele ostatecznego spłacenia długu na siedzibę ZP koło przekazało $1500. W 1987 roku członkowie koła zorganizowali po raz pierwszy pielgrzymkę pieszą z Chicago do klasztoru oo. karmelitów bosych w Munster. W roku 1998/1999 zarząd Koła nr 19 im. A. Ducha-Knapczyka przedstawiał się następująco: Feliks Leśnicki – prezes, Franciszek Leśnicki i Zofia Bielska – wiceprezesi, Mieczysław Bińkowski – sekretarz protokołowy, AnnaGabalewicz – sekretarz finansowy, Janina Ras – kasjerka, Leszek Gabalewicz – marszałek, opiekunowie kasy: Anna Tomaszek, Ludwina Rychtarczyk, Danuta Babul, chorążowie: Józef Rychtarczyk, Tadeusz Sołtys, Stanisław Karwaczka, Franciszek Rychtarczyk.
makieta_img_109

     Nowy zarząd koła na rok 2003: kapelan – o. Tomasz Bałys, prezes – Feliks Leśnicki, wiceprezesi: Frank Leśnicki i Zofia Bielska, sekretarz protokołowy – Mieczysław A. Bińkowski, sekretarz finansowy – Anna Gabalewicz, kasjerka – Janina Ras, marszałek – Jan Barnaś, rada gospodarcza: Anna Tomasek, Elżbieta Dawidowicz, Ludwika Rychtarczyk, chorążowie: Stanisław Karwaczka i Józef Rychtarczyk, dyrektor – Feliks Leśnicki, zastępca dyrektora – Jan Mikoś.