Koło nr 21 Czarny Dunajec

     Klub Czarny Dunajec powstał 7 stycznia 1951 roku na zebraniu organizacyjnym w domu Józefa Kędzierskiego. Celem powstania klubu było zjednoczenie wszystkich czarnodunajczan mieszkających w tym czasie w rejonie Chicago oraz kultywowanie tradycji podhalańskich, a także niesienie pomocy finansowej rodzinnej parafii. Obecni na tym zebraniu złożyli dobrowolne datki na zapoczątkowanie funduszu klubu. Wśród organizatorów naszego klubu są: Józef Kędzierski, Rozalia Tlapa, Aleksander Obrochta, Franciszek Boblak, Wiktoria Ciszek, Józef Harbut, Józef Kwak i Jan Chlebek. W skład pierwszego tymczasowego zarządu weszli: prezes – Józef Kędzierski, wiceprezes – Rozalia Tlapa, sekretarz finansowy – Franciszek Boblak, sekretarz protokołowy –Wojciech Obrochta, skarbnik – Józef Harbut, gospodarz – Ludwik Kalemba, dyrektorzy: Aleksander Obrochta, Ludwik Chlebek i Wiktoria Ciszek. W dniu 18 lutego 1951 r. na pierwszym walnym zebraniu zatwierdzono konstytucję klubu i uchwalono wysokość opłat miesięcznych w wysokości 25 centów. 18 stycznia 1953 r. na walnym zebraniu klubu w obecności ówczesnego prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan w Północnej Ameryce Andrzeja Rafacza, wiceprezesa Kowalczyka, sekretarza finansowego Cyrwusa i dyrektora Koła nr 19 Andrzeja Wróbla klub podjął decyzję o przystąpieniu do ZPPA. W dowód poparcia dla nowego klubu prezes ZPPA wstąpił jako członek do Klubu Czarny Dunajec. Pierwszym dyrektorem klubu do Zarządu Głównego Związku Podhalan został Wojciech Obrochta. Na zebraniu Zarządu Głównego klub otrzymał numer i przyjął nazwę Klub Czarny Dunajec Koło nr 21.

     Prezes Józef Kędzierski sprawował urząd prezesa koła Czarny Dunajec przez 11 lat. W roku 1962 wybrano nowy zarząd: prezes – Ludwik Kalemba, wiceprezesi: Rozalia Tlapa i Jan Figus, sekretarka finansowa – Wiktoria Ciszek, sekretarka protokołowa – Jadwiga Orawiec, gospodarz – Ludwik Chlebek, kasjer – Józef Harbut, rada gospodarcza: Ludwik Chlebek i Jan Chlebek. Zarząd ten funkcjonował do roku 1965, kiedy to wybrano nowy w składzie: prezes – Jan Figus, wiceprezesi: Jan Stoch i Rozalia Tlapa, kasjer – Jan Chlebek, sekretarka protokołowa – Jadwiga Orawiec, rada gospodarcza: Helena Siuta i Stanisława Harbut, chorąży – Józef Ligas, marszałek – Karol Figus. W roku 1966 następuje zmiana i wtedy wybrano do zarządu następujące osoby: prezes – Ludwik Kalemba, wiceprezesi: Józef Harbut i Rozalia Tlapa, sekretarka finansowa – Wiktoria Fijołek, sekretarka protokołowa – Stella Chlebek, kasjer – Jan Chlebek, opiekun kasy – Aleksandra Mrożek, rada gospodarcza - Helena Siuta, chorąży – Kazimierz Bobak, marszałek – Władysław Leja. Zarząd ten zmieniłsię po trzech latach, w 1969 roku, a w jego skład weszli: prezes – Jan Trojanek, wiceprezesi: Józef Chlebek i Rozalia Tlapa, sekretarka finansowa – Wiktoria Fijołek, sekretarka protokołowa – Stella Chlebek, kasjer – Jan Chlebek, rada gospodarcza: Aleksandra Mrożek i Helena Trojanek, chorąży – Andrzej Figus, marszałek – Józef Kipta. Rok później nastąpiła kolejna zmiana: prezesem koła został Józef Chlebek, a Jan Trojanek – wiceprezesem. Kolejne wybory odbyły się w roku 1976. Wybrano nowy zarząd, w składzie którego znaleźli się: kapelan – ks. Tadeusz Wincenciak, prezes – Jan Piętka, wiceprezesi: dr Andrzej Ciszek i Zofia Trąbka, chorąży – Władysław Kapuściarz, sekretarka finansowa – Agnieszka Bukowska, obsada pozostałych stanowisk nie zmieniła się. W 1978 roku prezesem koła został dr Andrzej Ciszek, wiceprezesami: Jan Kantor i Zofia Trąbka, sekretarką finansową - Helena Trojanek, sekretarką protokołową – Stella Chlebek, kasjerką – Rozalia Tlapa, chorążym – Władysław Kapuściarz, marszałkiem – Władysław Leja, a do rady gospodarczej weszły Anna Harbut i Aleksandra Mrożek. W roku 1979 w radzie gospodarczej nastąpiła zmiana, na miejsce Anny Harbut wszedł Jan Trojanek. W roku 1980 do rady gospodarczej wybrano Annę Harbut i Bodgdana Cisonia, a reszta składu pozostała bez zmian. W 1981 roku prezesem koła został Jan Kantor, wiceprezesami: Karol Harbut i Helena Jarosz, kasjerką – Zofia Bytnar, a do rady gospodarczej w miejsce Bogdana Cisonia weszła Zofia Bielska. W roku 1983 zmieniono sekretarkę protokołową, którą została Zofia Kukułka, a marszałkiem – Jan Piętka. W 1987 roku po śmierci wiceprezesa Karola Harbuta jego miejsce w zarządzie zajął Andrzej Warnik. W 1988 r. była zmiana w radzie gospodarczej, na miejsce Anny Harbut wybrano Marię Króżel, a na stanowisko sekretarki protokołowej powróciła Stella Chlebek. W 1991 roku zmieniono tylko marszałka, którym został Józef Cikowski, którego w 1993 r. zastąpił Stanisław Kojs. W 1997 r. nastąpiły kolejne zmiany. Wiceprezesami zostali: Krzysztof Harbut i Maria Komorowska, do rady gospodarczej na miejsce Marii Króżel weszła Bronisława Kłosińska, a drugim chorążym został Jan Piętka. Rok później zmieniono tylko wiceprezesa, którym został Bogdan Szaflarski. W 1999 roku znowu nastąpiła zmiana wiceprezesa. Stanowisko to objął Andrzej Kantor. Bronisława Kłosińska została nową sekretarką finansową, a do rady gospodarczej weszła na jej miejsce Maria Harbut. Zarząd w takim składzie urzędował przez 3 lata, a w 2002 r. wybrano nowego chorążego – Tadeusza Gancarczyka. Obecny zarząd tworzą: prezes – Jan Kantor, wiceprezesi: Andrzej Kantor i Maria Komorowska, sekretarka protokołowa – Stella Chlebek, sekretarka finansowa – Anna Gąsior, kasjerka – Zofia Bytnar, rada gospodarcza: Zofia Bielska i Maria Harbut, chorąży: Tadeusz Gancarczyk i Władysław Kapuściarz, marszałek – Stanisław Kojs, dyrektor – Maria Komorowska. Nowym kapelanem Koła nr 21 Czarny Dunajec od 2003 roku jest o. Wacław Lech.

     W roku 1951 klub rozpatrzył przychylnie prośbę ks. proboszcza z Czarnego Dunajca o ufundowanie chorągwi żałobnej do miejscowego kościoła oraz wysłał paczki z odzieżą i materiały budowlane na potrzeby kościoła i sióstr zakonnych. W roku 1952 zawalił się dach kościoła w Czarnym Dunajcu i klub pomógł w remoncie. W tym samym czasie klub wysłał materiały budowlane na remizę strażacką oraz donacje na sztandar i instrumenty dla straży pożarnej. Naprawiliśmy ogrodzenie cmentarza i dach kaplicy, ufundowaliśmy nowe ławki do kościoła. Pomogliśmy odremontować i wybudować stacje Drogi Krzyżowej na starym cmentarzu koło kościoła. Zakupiliśmy działki pod nowy cmentarz i w prawie 50% finansowaliśmy jego ogrodzenie. Przesłaliśmy też donacje na remont Domu Katolickiego. Sportowcom wysłaliśmy maszynę do koszenia trawy. Nasze koło, jako pierwsze w Związku Podhalan, rozpoczęło zbiórkę na Dom Pielgrzyma w Rzymie. Jest też członkiem Fundacji Jana Pawła II. Koło dało $3000 na Dom Podhalan przy pierwszej rozbudowie, pożyczyło też $5000 i każdego roku procenty oddawało na potrzeby Domu Podhalan. W związku z jubileuszem 400-lecia powstania parafii czarnodunajeckiej nasze koło przeprowadziło zbiórkę pieniędzy i wysłało donację na remont i konserwację kościoła. Zebraliśmy do tej pory ponad $100000. Przesłaliśmy donację na Oddział Związku Podhalan w Czarnym Dunajcu. Dajemy też co roku na Klub Sportowy „Czarni”, czasopismo „Orzeł Tatrzański”, „Szkółkę” przy Zarządzie Głównym. W tym roku zapoczątkowaliśmy patronat nad „Echem Podhalańskim”. Daliśmy donację na Liceum Salezjańskie w Czarnym Dunajcu, remont Wałów Jasnogórskich, pomnik Władysława Orkana, kościół w Ludźmierzu i w innych miejscowościach. Złożyliśmy też donację na szpital w Nowym Targu, pomoc powodzianom, ofiarom z 11 września w Nowym Jorku i wiele, wiele innych, których nie sposób wyliczyć.

 

makieta_img_118

     Na pomoc przy rozbudowie Domu Podhalan przekazaliśmy do tej pory $2000, a także zakupiliśmy stół i krzesła dla ojców karmelitów w Munster (Indiana), daliśmy pieniądze na posadzenie drzewek ozdobnych na cmentarzu w Czarnym Dunajcu. Środki potrzebne na pomoc koło uzyskuje z organizowanych zabaw i pikników, a także z prywatnych dotacji.

 

     W 1986 roku ufundowaliśmy nowy sztandar koła. Został poświęcony w kościele Jana Bożego.

W Domu Podhalan odbył się bankiet połączony z 35-leciem powstania koła. Zorganizowaliśmy obchody 40- i 45-lecia powstania koła, a w roku 2001 – 50-lecia. Msze św. jubileuszowe odprawione zostały w kościele św. Kamila, a bankiety – w Domu Podhalan. Honorowymi gośćmi z Polski na ostatnim bankiecie byli: Wójt Gminy Czarny Dunajec, poseł Kazimierz Dzielski z żoną, dyrektor Liceum Salezjańskiego w Czarnym Dunajcu ks. Jan Staszel i ks. Tadeusz Juhas. Nasze koło współpracuje ze wszystkimi kołami Związku Podhalan i Zarządem Głównym. Tak, jak przez te 50 lat, nadal będziemy wspólnie pracować dla dobra naszego koła, Związku Podhalan i naszej rodzinnej miejscowości Czarny Dunajec, a także nad utrzymaniem i podnoszeniem naszej kultury, folkloru, obyczajów podhalańskich i polskich tu, w naszej drugiej ojczyźnie.

  Kolo21-Czarny-Dunajec

Zarząd Klubu Czarny Dunajec Koła nr 21 ZPPA

Ojciec Waclaw Lech - kapelan,

Maria Komorowska - prezes,

Jozef Cikowski - wiceprezes I,

Andrzej Warnik - wiceprezes II,

Helena Jarosz - wiceprezeska,

Zofia Gancarczyk - sek. protok.,

Elzbieta Figura - sek. koresp.,

Anna Gąsior - sek. finansowa,

Zofia Malinowska - kasjerka,

Zofia Bielska, Bronislawa Chlebek, Zofia Ligas, Maria Harbut, Janina Laya - Rada gospodarcza,

Zofia Wolny, Barbara Leja, Stanislaw Palarz - Komisja Rewizyjna,

Stanislaw Kojs - marszałek, Tadeusz Gancarczyk, Andrzej  Szaflarski, Jozef Michniak - Horąży,

Maria Komorowska - dyrektor,

Jozef Cikowski - zastępca dyrektora