Koło nr 22 Maniowy

Maniowy są miejscowością leżącą przy szosie z Nowego Targu do Krościenka.

Prawdopodobnie założono ją w 1307 r. W zapisach i kronikach nazwa Maniowy jeszcze nie istnieje, jest natomiast mowa o osadzie Ciechorzyn. Do naszych czasów zachował się dokument z roku 1320. Za panowania króla Kazimierza Wielkiego, po roku 1340, Maniowy zostały włączone do starostwa czorsztyńskiego, stając się wsią królewską. Tutejsza ludność zajmowała się głównie pasterstwem oraz garncarstwem. Z czasem wytworzyła swoje własne obyczaje. Posiadała oryginalny strój góralski, w którym można było dostrzec wpływy zarówno górali starościńskich tj. nowotarskich, jak i pienińsko-czorsztyńskich. Na przełomie wieków XIX i XX Maniowy były raczej biedną wsią, podobnie zresztą, jak i całe Podhale, toteż wielu mieszkańców emigrowało za ocean. Masowa emigracja rozpoczęta pod koniec XIX w. osiągnęła największe nasilenie przed I wojną światową oraz w latach międzywojennych. Po kilku latach pracy emigranci najczęściej wracali do kraju, a za ciężko zarobione dolary kupowali grunty, budowali domy. Wielu jednak maniowian pozostało w Stanach Zjednoczonych, zakładając rodziny, z czasem przyjmując obywatelstwo amerykańskie. Najwięcej maniowian osiedliło się w Chicago (Illinois) oraz Passaic (Nowy Jork). Wszystkich, którzy wyjeżdżali „za chlebem” łączyła silna więź z krajem swoich ojców. Nie pozostawali obojętni na potrzeby wsi, kościoła, nie mówiąc o pomocy rodzinie. Już w roku 1907 maniowianie z Chicago ufundowali dla kościoła dzwon im. „Stanisław”, który służył parafianom do roku 1916, kiedy został zabrany przez Austriaków. Już w tym czasie dojrzewała chęć działalności w szerszej grupie, by wspólnie nieść pomoc rodzinom, rodakom, znajomym. 28 czerwca 1936 roku w Chicago na mocy czarteru stanu Illinois powstaje organizacja Klub Parafii Maniowy, najstarszy jako miejscowość klub przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Do ZP Maniowy przystąpiły w roku 1956, gdy prezesem był Franciszek Plewa, a do zarządu należały m.in. znane działaczki podhalańskie: Kazimiera Dąbrowska i Helena Augustyn, które w dużym stopniu przyczyniły się do tego, że ten zasłużony klub połączył się z ZPPA.

Uchwalono konstytucję, która mówi, że celem klubu jest m.in. złączenie wszystkich maniowian zamieszkałych w Chicago w jedną organizację, aby ludzie pochodzący z parafii Maniowy szanowali się, podtrzymywali kontakty towarzyskie, pomagali sobie wzajemnie itd. Autorami konstytucji byli: Jakub Tomaszkiewicz, Jan Pawlikowski, Franciszek Plewa-Janczy, Wojciech Sieczka, Katarzyna Bylińska, A. Plewa, J. Pańszczyk, a założycielami, oprócz wymienionych, byli także: JanByliński, Franciszek Topór, Maria Regiec, Józef £apczyński, Jan Jankowicz, Jan Sikora, Franciszek Plewa senior, Katarzyna Kowalczyk, Garlewicz-Lyńska. Pierwszym długoletnim prezesem klubu był Jakub Tomaszkiewicz, wiceprezesami: Franciszek Garlewicz i Wiktoria Szumska, sekretarzem protokołowym – Franciszek Tomaszkiewicz, kasjerem – Jan Rychtarczyk, sekretarzem finansowym – Franciszek Plewa, marszałkiem – Józef Knurowski. Bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń w historii klubu była budowa nowej wsi Maniowy i kościoła w związku z budową zapory wodnej na Dunajcu. Na uwagę zasługuje też osoba ks. prałata (proboszcza) Antoniego Siudy. „Ja przeminę, wy kiedyś przeminiecie, ale zbudowany kościół będzie świadczył o nas wszystkich” to słowa ks. A. Siudy skierowane w liście do ówczesnego prezesa Klubu Parafii Maniowy w Chicago Henryka Janika. Konsekracja kościoła pod wezwaniem NMP Matki Kościoła oraz patrona św. Mikołaja nastąpiła 30 lipca 1989 roku. Klub zorganizował pielgrzymkę z tej okazji. W latach 90-tych ks. Antoni dokończył budowę i poświęcił kościoły w Czorsztynie i Mizernej. Ks. Antoni Siuda był honorowym członkiem Klubu Parafii Maniowy ZPPA w Chicago. W roku 1986 klub obchodził 50-lecie istnienia. Z tej okazji odbył się bankiet, na którym honorowym gościem był nasz rodak z Maniów ks. Stanisław Krzysiak. Podczas uroczystości został poświęcony sztandar klubu.

 

 

Trzy lat później kapelanem klubu został o. Wacław Lech. Jednym z najbardziej wyróżniających się członków klubu była rodzina Sitarzów. Karol Sitarz jako honorowy prezes klubu pełnił również funkcję przewodniczącego budowy kościoła, syn Kazimierz był także prezesem klubu i wielkim sympatykiem sportu, w szczególności LKS „Lubań” Maniowy. Bardzo aktywnie i ofiarnie udzielał się przy budowie nowego Domu Podhalan Józef Sekuła. W klubie piastował prawie wszystkie funkcje, od prezesa do skarbnika włącznie. Do dzisiaj popularny Joe hojnie niesie pomoc finansową rodakom. W 2004 roku zakupił 24 komputery dla szkoły podstawowej i gimnazjum w Maniowach oraz klubu LKS „Lubań”. Maria Węgrzyniak-Rychtarczyk była długoletnią sekretarką klubu, pełniła również funkcję sekretarki finansowej w Komitecie Budowy Kościoła, a jej rodzina ofiarowała spore sumy na kościół w Maniowach. Bardzo dobrym organizatorem był Stefan Plewa wraz z żoną Anną. Byli niezawodni w organizowaniu imprez.

W latach 70-tych do głosu doszła jakby nieco młodsza grupa działaczy, chociaż należeli już do klubu kilka lat. W 1979 r. prezesem został Andrzej Sieczka. W organizowaniu imprez klubu i Związku Podhalan pomagała mu cała rodzina. Władysław Podlipni, obecny prezes klubu, przez długie lata był dyrektorem do Zarządu Głównego. Nie sposób pominąć innych rodzin: Jarząbek, Plewa, £apczyński, Jankowicz, Trybunia, Janik, Strzelec, Trybuła, Kaczmarczyk, Kalemba, Mikołajczyk, Szczurek, Lichaj, Janczy, Walkowicz, Faron, Maciejewski, Skwarek, Dziadkowicz, Hubiak, Bednarczyk, Długopolski, Jandura, Krzysztoń, Słodyczka, Koszarek, Sukiennik, £ukaszczyk, Niemiec, Staszel, Kapuśnik, Jaworski, Nykaza, Kałafut, Sas, Lazar, Bębenek, Kubicz, Gorlicki, Pawlikowski itd. Z Klubu Parafii Maniowy zaszczytną funkcję prezesa ZPPA pełnił Henryk Janik.

Obecny zarząd tworzą: o. Wacław Lech – kapelan, Władysław Podlipni – prezes, Władysław Jarząbek i Anna Plewa – wiceprezesi, skarbnik – Maria Janik, sekretarz protokołowy – Barbara Gębala, chorążowie: Andrzej Jarząbek i Jan Jędrol, opiekunowie kasy: Anna £ukaszczyk i Maria Niemiec, dyrektorzy: Henryk Szczurek i Henryk Janik.

 

 

Zarząd Klubu Parafii Maniowy od powstania klubu:

Jakub Tomaszkiewicz - 1936
Franciszek Plewa –1944
Jakub Tomaszkiewicz – 1945
Stanisław Leński – 1946
Stanisław Dziordzik – 1947
EdwardSieczka – 1951
Stanisław Dziordzik – 1955
Franciszek Plewa – 1957
Katarzyna Lyńska – 1959
Józef Sekuła – 1965
Kazimierz Sitarz – 1970
Jan Kaczmarczyk – 1973
Karol Sitarz – 1975
Andrzej Sieczka – 1979
Franciszek Kensek – 1983
Kazimierz Sitarz – 1984
Henryk Janik – 1986
Władysław Jarząbek – 1991
Krystyna Plewa-Piwowarski – 1995
Henryk Szczurek – 1997
Władysław Podlipni – obecny prezes