Koło nr 32 ZPPA, Klub Parafii Spytkowice

Skład zarządu Koła nr 32 ZPPA, Klubu Parafii Spytkowice: prezes honorowy – Kazimierz Murzański, prezes zarządu Helena Mlekodaj, wiceprezesi: Józef Szewczyk i Tadeusz Jaromin, sekretarz protokołowy – Janina Kwak, zastępca sekretarza protokołowego – Krystyna Szewczyk, skarbnik – Helena Antolak, zastępca skarbnika – Danuta Szewczyk. Komisja imprezowa: Józef Lubiński, Helena Murzańska, Ryszard Szewczyk, Barbara Lubińska, Czesława Bobek, Kazimierz Lenart. Reprezentacja koła w Związku Podhalan: dyrektor – Stanisław Antolak, zastępca dyrektora – Józef Szewczyk.

Zarząd i członkowie koła wraz z gościem z Polski ks. prałatem Stanisławem Szyszka, proboszczem parafii tatrzańskiej. Ks. Szyszka pochodzi ze Spytkowic i jest honorowym członkiem koła.

Wieś Spytkowice założona została w połowie XVI wieku przez kasztelana krakowskiego Wawrzyńca Spytko-Jordana. Położona jest przy międzynarodowej trasie Kraków-Wiedeń-Budapeszt. W tej pięknej miejscowości znajduje się kilka bardzo interesujących zabytków kultury polskiej. Do najważniejszych należą: wybudowany w 1758 roku kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (zabytek kl. 1) wraz ze stojącą obok dzwonnicą (kl. 0).

Zorganizowanie Klubu Parafii Spytkowice łączyło się ze wspomaganiem akcji ratowania zabytkowego kościoła. Po apelu Kazimierza Murzańskiego do rodaków ze Spytkowic dnia 9 marca 1975 r. odbyło się pierwsze zebranie. Wybrano zarząd w składzie: prezes – Jan Kasiniak, zastępcy: Kazimierz Murzański, Franciszek Antolak, sekretarz – Janina Kwak, skarbnik – Józef Kołodziejczyk. Dyrektorem został Józef Szewczyk. W roku 1980 nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa – funkcję tę objął Andrzej Mach. Po roku dokonano ponownej zmiany wybierając na prezesa Kazimierza Murzańskiego. Jedną z jego pierwszych decyzji było zwrócenie się z prośbą do arcybiskupa Krakowa Karola Wojtyły o skierowanie do Spytkowic księdza, który mógłby przeprowadzić remont kościoła. Temu zadaniu doskonale sprostał ks. proboszcz Michał Dobija. Na jego ręce przekazywane były zgromadzone przez klub fundusze. Dzięki zaangażowaniu miejscowej ludności oraz pomocy rodaków ze Spytkowic, kościół został pięknie odremontowany. Klub wspomagał i nadal wspomaga wiele akcji charytatywnych w Polsce i USA. Wraz z klubami sąsiednich miejscowości włączyliśmy się również w akcję gazyfikacji wsi oraz zakupiliśmy sprzęt dla szpitala w Rabce. Przy budowie Domu Podhalan w Chicago pracowali członkowie naszego klubu. Na budowę wpłaciliśmy $3500. Na remont Domu Podhalan w 2003 roku przekazaliśmy $2000.

W roku 1996 Kazimierz Murzański zrezygnował z funkcji prezesa z powodu obowiązków związanych z prowadzeniem orkiestry „Trójcowo”. Nowym prezesem została Helena Mlekodaj, która sprawuje tę funkcję do chwili obecnej. Znaczące zmiany zaszły również w samych Spytkowicach. Od 1 stycznia 1998 Spytkowice stały się samodzielną gminą i klub pomógł w zakupie wyposażenia dla nowo powstałych biur. Nie pozostajemy obojętni na potrzeby innych instytucji. Wspomagamy szkoły, ośrodek zdrowia, kościół, przedszkola i ochronkę prowadzoną przez siostry służebniczki. Obecnie w trakcie budowy jest sala gimnastyczna. Na ten cel przekazaliśmy ostatnio kwotę $10000. Rozprowadzamy też „cegiełki” na budowę tego obiektu. Uchwałą Rady Gminy Spytkowice nasz klub został odznaczony statuetką „Zasłużony dla Spytkowic”, jako wyraz uznania za zaangażowanie się w rozwój spytkowickiej ziemi. W roku 2000 nasz klub obchodził srebrny jubileusz – 25-lecie działalności.

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości 25-lecia Klubu Spytkowice w kościele św. Trójcy

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspomogli i obecnie wspomagają działalność klubu Spytkowice.