Koło nr 28 Nowy Targ im. Antoniego Dąbrowskiego

     Koło nr 28 Nowy Targ im. Antoniego Dąbrowskiego powstało w 1973 roku. W 1981 roku w skład zarządu koła wchodziły następujące osoby: Stanisław Dąbrowski – prezes, Edward Polaczyk – wiceprezes, Anna Dąbrowska – sekretarz finansowy, Stanisław Dąbrowski – sekretarz protokołowy, Władysława Dąbrowska – skarbnik, Józef Króżel – dyrektor, opiekunowie kasy: Michalina Polarczyk, Anna Dąbrowska, Jan Dąbrowski. Skład zarządu koła w 1996 roku: prezes – Stanisław Dąbrowski, wiceprezes – Edward Polaczyk, sekretarz protokołowy – Stanisław C. Dąbrowski, sekretarz finansowy – Anna Dąbrowska, skarbnik – Władysława Dąbrowska, opiekunowie kasy: Anna Dąbrowska, Jan Dąbrowski, Michalina Polaczyk, dyrektor – Wanda Króżel.