Koło Nr 64 Czarna Góra

Czarna Góra jest jedną z czternastu wsi Polskiego Spisza. Jej nazwa pochodzi od góry porośniętej gęstym lasem. Według legend pod koniec XV wieku osiedliła się tu grupa Wołochów. Pierwszymi osadnikami byli myśliwi, drwale i pasterze. Wieś dzieli się na trzy części: Zagóra - część wsi od strony Trybsza, Sołtystwo - położone najwyżej na siodle góry i część od strony Jurgowa. Osobliwością tej wsi jest największe w okolicy osiedle Romów tzw. Kamieniec. Obecnie Czarna Góra liczy około 1500 mieszkańców. Z dawnych czasów zachowało się kilka starych spiskich zagród. W 1872 roku wybudowano kaplicę pw. Trójcy Świętej, a na osiedlu Budzówka przydrożną kapliczkę pw. Św. Jana Nepomucena, ufundowaną po powodzi w 1874 roku. W 1984 r. powstał kościółek, który około 2000 roku został powiększony (dobudowano wieże). W 1994roku wybudowano nową świątynie pw. Przemienienia Pańskiego, obok niej znajduje się grota Matki Boskiej Fatimskiej.

Najstarsze zachowane budynki pochodzą z końca XIX wieku. Wybudował je Alojzy Chyżny, który przez kilka lat przebywał w Amerce. W 1919 roku wrócił do wsi i rozbudował chałupę, dobudowując okazałą “wielką izbę” z komorą. Dalsza rozbudowa zagrody dokonana została już przez Sebastiana Korkosza, męża Elżbiety, córki Alojzego.

W latach trzydziestych powstały kolejne zabudowania gospodarcze: kamienna stajnia, wozownia i chlew. W dawnej stajni umieszczono pierwszy we wsi kierat. Ostatnia rozbudowa miała miejsce w latach czterdziestych-wówczas to postawiono izbę zwaną “letnią” lub “pańską” z osobnym wejściem przez ganek. W roku. 1980 potomkowie Sebastiana Korkosza przekazali zagrodę na rzecz Skarbu Państwa, z życzeniem, aby powstało tu muzeum. Muzeum Tatrzańskie zorganizowało we wnętrzach budynku ekspozycję etnograficzną, obrazującą bogate gospodarstwo spiskie z okresu międzywojennego. Mieszkańcy Czarnej Góry kultywują tradycyjnie zajmują się rolnictwem, pasterstwem, pszczelarstwem, hodowlą gołębi i owiec. W 2000 roku z inicjatywy proboszcza parafii o. Huberta Kasztelana postawiono 21-metrowy Krzyż Jubileuszowy.

Koło nr 64 Czarna Góra powstało w 1994 roku. Założycielami byli: Andrzej Milon, Anna Milon, Grażyna Budz, Tadeusz Budz, Andrzej Galik, Franciszek Galik, Władysław Galik, Walenty Hełdak, Józef Gogola, Ryszard Grzybacz.
Przez pierwsze cztery lata istnienia koło było bardzo aktywne, później zainteresowanie działalnością w kole zmalało. Zarząd i członkowie koła organizowali zabawy, z których dochód przeznaczono m.in. na rozbudowę kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Czarnej Górze. Nie można też pominąć naszych piłkarzy, którzy założyli własną drużynę „Granit Czarna Góra”, która uczestniczyła w rozgrywkach ligi podhalańskiej w Chicago. Zespół powstał z inicjatywy Andrzeja Milona i Franciszka Galika.

Obecnie Koło nr 64 Czarna Góra liczy 25 osób, pochodzących nie tylko z Czarnej Góry. Członkowie koła nie są już tak aktywni, jak dawniej. Zarząd koła ma jednak nadzieję, że w niedługim czasie to się zmieni.

Dziękujemy wszystkim czarnogórzanom za dotychczasową współpracę, zwracając się do nich z apelem o jej kontynuowanie dla dobra naszego koła.

 

Nowe Informacje od Kola Nr 64 Czarna Góra 2017 r.

 

W dniu 1 Maja 2017 roku z inicjatywy mieszkańców Czarnej Góry nastąpiła reaktywacja Koła Nr. 64 Czarna Góra. Na pierwszym walnym zebraniu pojawiły się 23 osoby, z których został wybrany Zarząd Koła:

Prezes koła: Grzegorz Sarna

Vice prezesi: Joanna Galarowicz i Egon Wróbel

Skarbnik: Krystyna Wacław

Sekretarz protokolant: Katarzyna Kikla

Sekretarz finansowy: Aniela Wacław

Marszałek: Emil Wacław

Chorąży: Sławomir Budz

Zastępca Chorążego: Wiesław Molek

Dyrektor: Józef Sarna

Z-ca dyrektora: Grzegorz Sarna

W 2017 roku Koło zorganizowało Piknik oraz Zabawę Andrzejkową. W planach jest również zakup sprzętu, który będzie w posiadaniu Koła na następne lata i imprezy: piece, palniki, przyczepa chłodnia oraz na uszycie Sztandaru Koła Czarna Góra.

W październiku na zebraniu został wybrany jeszcze jeden vice prezes Józef Gogola.

Liczba zapisanych członków Koła z opłaconą składką w roku 2017 - 65

DZIĘKUJEMY!

 

W dniu 15 kwietnia 2018 roku odbyło się drugie walne zebranie, na którym pojawiło się 33 członków koła. Został wybrany nowy Zarząd, w prawie takim samym składzie jak w roku poprzednim:

Prezes koła: Grzegorz Sarna

Vice prezesi: Joanna Galarowicz, Egon Wróbel, Józef Gogola

Skarbnik: Krystyna Wacław

Sekretarz protokolant: Katarzyna Kikla

Sekretarz finansowy: Aniela Wacław

Marszałek: Emil Wacław

Chorąży: Sławomir Budz

Zastępca Chorążego: Wiesław Molek, Marian Gogola, Józef Sarna

Dyrektor: Józef Sarna

Z-ca dyrektora: Grzegorz Sarna

 

W lipcu 2018 roku, Zarząd zorganizował Piknik, na którym można było zapoznać się ze zwyczajami Czarnej Góry dzięki sztuce "Ogrywanie Mojek" i posłuchać występu Śpiskiej Kapeli Ciardasie USA. Kolejnymi celami Zarządu na lata 2018/2019 są:

 

Zabawa Andrzejkowa 24 listopada 2018 roku w Paradise Banquet - bilety do nabycia już od września 2018 - kontakt w sprawie biletów: Zarząd Koła

Jubileusz 25-lecia Koła wraz z Poświęceniem Sztandaru 23 luty 2019 roku.

Liczba zapisanych członków Koła z opłaconą składką w roku 2018 - 76.

Zapisy do Koła ciągle trwają.

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY!

Opracował: Wojciech Dorula