Koło nr 71 Nowe Bystre

     Pierwsze zebrania nowobystrzan sięgają lat 80. Zostały zorganizowane z inicjatywy Franka Polaka (Bogoc), Władysława Mulicy (Balek) przy wsparciu rodzin: Stanisława Żołnierczyka (Zubek), Stanisława Łowisza (Michalok), Józefa Bartola (Granot) i innych. Aby pomóc swojej rodzinnej wsi Nowe Bystre, organizowane były spotkania, składki pieniężne od rodzin mieszkających w tym czasie w Chicago na budowę nowej remizy strażackiej, dla kościoła, na zakup centrali telefonicznej w Nowem Bystrem itp. Spotykając się na licznych zabawach i imprezach, widząc bratnie koła i tę silną działalność Związku Podhalan w Północnej Ameryce, wspominano, aby założyć swoje bystrzańskie koło, aby wstąpić do rzeszy kół całego Podhala, żeby inni usłyszeli o wsi Nowe Bystre, tak pięknie malowniczo położonej na zboczu Gubałówki. Z powodu małej liczby rodzin z Nowego Bystrego, odkładano to na później. Korzystne zmiany nastąpiły w latach 90. Do Chicago przyjechało wiele nowych rodzin, co dało nadzieję na zgromadzenie wystarczającej liczby członków koła. Dużą zachętą stał się „zabytkowy” (z XVIII wieku) kościół parafialny w Nowem Bystrem pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Ks. proboszcz Stanisław Gacek i komitet parafialny podjęli się generalnego remontu kościoła. Franciszek Polak, który w 1997 r. przebywał z rodziną na wakacjach w Nowem Bystrem spotkał się z komitetem i poprosił o pisemną prośbę o pomoc w pracach remontowych. W planach była rozbudowa tyłu kościoła, pokrycie gontem, ogrodzenie, ocieplenie i oszalowanie „imitacją płaz”, założenie nowych okien witrażowych, kostki brukowej itp. Apel spotkał się z szybkim odzewem wśród wszystkich nowobystrzan i parafian Ratułowa. Pochodzący z Nowego Bystrego: Władysław Mulica, Andrzej Para, rodzina Staszel, Piotr Tylka, Władysław Fudala, rodziny Łowiszów i Bartoli, Władysław Żegleń i inni zdecydowali, że zorganizują co roku składkę na remont kościoła.

W restauracji „Przy Kominku” odbyło się pierwsze zebranie, na którym przeznaczyli znaczną sumę pieniędzy na pomoc parafii. Wtedy też omawiano sprawę założenia koła Nowe Bystre i dalszą pomoc dla parafii. Następne zebranie odbyło się w domu Andrzeja Pary przy ulicy Archer, na które przyszli prawie wszyscy bystrzanie. Ponownie zebrano pieniądze na kościół i jednocześnie wybrano zarząd koła Nowe Bystre. W skład pierwszego zarządu weszli: ks. Władysław Takuśki – kapelan, Franciszek Polak „Bogoc” – prezes, Andrzej Para „Olesiok” – wiceprezes, Jadwiga Mulica „Rowniowski” – wiceprezes, Anna Ryś „Majerczyk” – sekretarz protokołowy, Władysław Mulica „Balek” – sekretarz finansowy, Mariusz Winnicki „Dozodzkow” – skarbnik, Władysław Fudala „Dzianison” – dyrektor, Piotr Tylka „Michniok” – pierwszy chorąży, Czesław Łowisz „Michalok” – chorąży, Piotr Staszel „Król” – marszałek, komisja rewizyjna: Tadeusz Staszel „Król”, Teresa Zubek „Dzianison”, Władysława Żegleń „Dorzocek”.

12 listopada 1998 roku w Domu Podhalan odbyło się walne zebranie Zarządu Głównego Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Franciszek Polak złożył na ręce prezesa związku Edwarda Wilczka listę członków z prośbą o przyjęcie koła Nowe Bystre do ZPPA. Koło otrzymało numer 71. Przyjęto też konstytucję koła. Zadaniem i celem naszego koła jest krzewić kulturę góralską, gwarę, podtrzymywać ducha sztuki i tradycji Podhala. Wśród nowobystrzan mieszkających w USA tworzyć jedną rodzinę podhalańską, budzić miłość do ziemi ojczystej, współpracować z innymi organizacjami w Ameryce i w Polsce, pomagać w trudnych warunkach życiowych członkom koła, wspierać finansowo wieś Nowe Bystre oraz parafię. Uroczystość zaprzysiężenia Koła nr 71 Nowe Bystre pod patronatem św. Jana Chrzciciela rozpoczęła się mszą św. dziękczynną 7 lutego 1999 roku w kościele św. Ryszarda. Po mszy św. odbył się bankiet i opłatek w Domu Podhalan, gdzie zarząd i członkowie nowego koła złożyli uroczystą przysięgę.

makieta_img_380

makieta_img_380

 

Przysięga

Po bardzo udanym pierwszym bankiecie zarząd ustalił, że co roku 24 czerwca (w dniu św. Jana Chrzciciela) tak, jak w Nowem Bystrem, koło organizować będzie odpust bystrzański. Postanowiono też urządzać zabawy w rocznicę założenia koła oraz darmowe pikniki. Zgromadzone fundusze z zabaw i donacji przeznaczaliśmy na dalszy remont i odnowę kościoła parafialnego w Nowem Bystrem, na szkołę, wózek inwalidzki, ognisko w Nowem Bystrem i ośrodek zdrowia w Ratułowie. Zarząd zaplanował także z okazji 5-lecia koła ufundować sztandar. 4 maja 2003 roku w Katedrze Świętego Imienia w Chicago odprawiona została historyczna msza św. podhalańska pod przewodnictwem ks. biskupa Jerzego Mazura z Polski oraz kapelana o. Wacława Lecha, wicekapelana ks. Franciszka Florczyka i księży kapelanów innych kół Związku Podhalan. Mszę odprawiono w intencji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Prezes koła Franciszek Polak odebrał od prezesa ZPPA Henryka Mikołajczyka i o. Wacława Lecha różaniec darowany i poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
25 stycznia 2003 roku na uroczystym „opłatku” parafialnym gościliśmy ks. Krzysztofa Kocota, proboszcza parafii Nowe Bystre. Uczestniczył też w uroczystości poświęcenia sztandaru, która odbyła się w kościele Matki Bożej, połączonej z bankietem i „opłatkiem” - 1 lutego 2004 w Domu Podhalan. Dochód z bankietów i od sponsorów przeznaczyliśmy na odnowę wnętrza kościoła w Nowem Bystrem. Piękny sztandar, zaprojektowany przez prezesa koła Franciszka Polaka, wyszyły siostry westianki w Zakopanem. Z jednej strony sztandaru patron parafii św. Jan Chrzciciel chrzci Pana Jezusa w rzece Jordan, a z drugiej – przedstawiona jest Matka Boża Jaworzyńska Królowa Tatr na tle Giewontu. Na uroczystości poświęcenia sztandaru prezes koła powiedział:

„Moi Ostomili, pięć roków minęło, jak my przysięgę składali przy otwarciu koła. Tak my se gwarzyli, coby nasa praca, hej plony wydawała. Z chęciom parafie naszą scyrze wspomagała. Poświęcome sztandar tys me przyrzekali, żeby tu z patronem nom przybranym kraju na uroczystościach stanąć w tym góralskim stroju, by tu z górolami spotykać sie cęsto. Dyć my han som przecie spod Giewontu prosto. Pozierome se han na te piykne turnie, tys i zaspiewomy, zatońcymy siumnie. Niech św. Jan Chrzciciel zawsze nos prowadzi, Bóg, Najświętsza pani sićkim błogosławi „.


makieta_img_382

makieta_img_382

 

Poświęcenie sztandaru

Dnia 7 marca 2004 roku w Domu Podhalan odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W obecności 17 członków koła został wybrany nowy zarząd w składzie: ks. Tadeusz Dzieszko – kapelan, Andrzej Para „Olesiok” – prezes, Piotr Tylka „Michniok” – wiceprezes, Małgorzata Tylka „Michniokowa” – wiceprezes, Anna Kulach „Wsiokowa” – sekretarz protokołowy, Władysław Mulica „Balek” – sekretarz finansowy, Piotr Staszel „Król” – skarbnik, Halina Winnicki „Dozockowa” – dyrektor, Władysław Krzysiak – sztandarowy, Franciszek Polak „Bogoc” – marszałek, Jadwiga Mulica „Rowniowski”, Maciej Styrczula „Brylowcon” i Władysław Fudala „Dzianison” – komisja rewizyjna. Na zebraniu omówiono plan działania koła na rok 2004, m.in. zorganizowanie zabawy 26 czerwca na odpust bystrzański i „opłatka” noworocznego oraz organizowanie zebrań.