Koło nr 74 Tylmanowa

     W związku z obchodami jubileuszu 75-lecia powstania Związku Podhalan w Północnej Ameryce zarząd Koła nr Tylmanowa wraz z jego członkami mają zaszczyt dołączyć do grona kół tworzących ten związek, by wspólnie celebrować ten piękny jubileusz. Nasz wkład w krzewienie kultury i tradycji góralskich jest jeszcze niewielki, gdyż jesteśmy jednym z „ najmłodszych” kół. Jest to jednak dla nas ważne wyzwanie.

Historia powstania naszego koła przenosi nas do naszej „rodzinnej” miejscowości – Tylmanowa. Ta niewielka wieś letniskowa położona jest w dolinie Dunajca pomiędzy Gorcami a Beskidem Sądeckim. Nazwa wywodzi się od nazwiska ówczesnego dziedzica – Piotra Tylmana, któremu to przełożona starosądeckich klarysek Salomea w 1336 r. nadała ten obszar w posiadanie. Na terenie naszej parafii znajdują się takie zabytki jak: XVIII-wieczny kościół pod wezwaniem św. Mikołaja oraz dwór z pierwszej połowy XIX wieku. W odległości 1,5 km, na wzgórzu Basta, znajduje się droga krzyżowa tzw. Kalwaria Tylmanowska. Tylmanowa słynie z twórczości ludowej, a także rzemiosła artystycznego, szczególnie z wyrobu pantofli skórzanych. Od pewnego czasu aktywnie działa Koło Tylmanowa przy Związku Podhalan w Polsce. Celem koła jest odrodzenie i szerzenie kultury swojego regionu. Owocem tej działalnosci jest dziecięcy zespół góralski „Mali Tylmanowianie.
Z chęci pomocy materialnej naszej rodzinnej parafii oraz ku zjednoczeniu wszystkich tylmanowian na ziemi amerykańskiej, dnia 9 kwietnia 2000 roku założyliśmy Koło Tylmanowa. Jesteśmy niewielkim kołem liczącym ponad 20 członków. Poprzez naszą działalność chcemy, by nasi parafianie wiedzieli, że chociaż jesteśmy rozproszeni po świecie to jednak umiemy się odnaleźć i zjednoczyć. Oprócz pomocy dla parafian, chcemy także promować sport, wspierać szkołe itp. W przyszłości planujemy wyposażyć nasze koło w sztandar. Nie jesteśmy kołem wspierającym tylko parafię, ale także staramy się brać czynny udział w działalności Związku Podhalan. Jest to niekiedy trudne ze względu na brak czasu i codzienne obowiązki, ale w miarę możliwości pomagamy przy różnych imprezach związku. Uczestnictwo w takich przedsięwzięciach jednoczy nas – wszystkich górali, a co więcej – uczy, jak pielęgnować i przekazywać góralskie tradycje.
Obecny skład zarządu koła: Stanisław Kulasik - prezes, Marcin Hebda – wiceprezes, Józef Jurek – dyrektor, Stanisław Jurek – wicedyrektor, Magdalena Kulasik - skarbnik, Jadwiga Tworek - sekretarz protokołowy.

 

makieta_img_396

 

Członkowie Koła nr 74 Tylmanowa

75 lat istnienia Związku Podhalan na ziemi amerykańskiej pokazuje nam, że jesteśmy przykładem jedności i wierności tradycji i kulturze góralskiej. Z tej okazji Koło nr 74 Tylmanowa składa serdeczne życzenia i gratulacje dla zarządu głównego oraz wszystkich członków Związku Podhalan za 75 lat owocnej pracy. Jednocześnie jako cząstka związku deklarujemy wspierać dalszą działalność.