Jubileusz Koła w Arizonie

Na zaproszenie prezesa Jana Gacka i Zarządu Koła Nr 70 w Arizonie, prezes Józef Cikowski udał się wraz z członkami Zarządu Głównego - wice prezesem d/s kultury Zdzisławem Dorula z małżonką, skarbnikiem Marią Skiba - na Jubileusz 20 lecia powstania koła w Arizonie. Na Jubileusz przybyli także członkowie Zarządu koła z Florydy z prezesem Tadeuszem Cyrwusem, delegacja z Colorado, a także liczna delegacja  ZPPA z Chicago - przedstawiciele koła Kościelisko z prezesem Januszem Nowakiem, przedstawiciele  koła Gliczarów Górny, Czarny Dunajec, Szaflary, przedstawiciele koła Dział z prezesem Stefanem Dziąba i wielu przyjaciół koła z różnych stron USA.

Jubileusz odbył się 2 lutego 2019 roku. Uroczystości rozpoczęły się mszą św w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Phoenix.

Po mszy św. odbył się uroczysty bankiet, który rozpoczął prezes Jan Gacek z góralską muzyką.  Wspomnienia, podziękowania, gratulacje były centralnym punktem oficjalnej części bankietu.  W czasie bankietu prezes ZPPA Józef Cikowski odznaczył koło w Arizonie okolicznościową plakietką.

Powiedział także:

 

''   Hej górole górole

Góralsko muzyka.. .''

Dziś tom muzyke słyszymy wśród pustynnych kaktusów w Arizonie, bo tu tyz zyjom nasi górole, tu znaleźli swoje miejsce na Ziemi i swoje szczęście. A dziś świętują swój jubileusz 20 lecia założenia koła Związku Podhalan. Świętują…….. bo nie zabocyli tego, cego ucyli ich ojcowie - miłości do tradycji podhalańskich, miłości do śpiewu, muzyki, gwary góralskiej i góralskiego przyodziewku.

Górole w Arizonie głęboko wzięli sobie do serca słowa świętego Jana Pawła II, wtory przykozoł górolom - ''cobyście stawszy się Amerykanami nie przestali być góralami, ani wy, ani wasze dzieci, ani wnuki.''

Dziś dajecie dowód na to, żeście tej góralskiej tożsamości nie zatracili.

 

Naród podhalański rozsiany po całej Ameryce, odnajduje się wzajemnie i gromadzi we wspólnocie, jaką jest Związek Podhalan, żeby dać ich dzieciom, ale także społeczności, w której żyją, pojęcie o Tatrach, o Podhalu i góralskiej kulturze.

To samo zrobili górale w Arizonie 20 lat temu.

Dziś składamy podziękowanie założycielom waszego koła, pierwszej prezesce Helenie Batyckiej, a i też prezesowi Janowi Gackowi, który gazduje tu w Arizonie już 18 roków.

Jako prezes Związku Podhalan w Ameryce Północnej składam wam szczere gratulacje i ogromne podziękowanie za waszą dobrą robotę, na przestrzeni tych 20 roków.

Wyrażam także ogromną wdzięczność, za waszą współpracę z Zarządem Głównym. Za to, że sprawy Związku Podhalan, jako wspólnoty, nie są wam obce. Ze leży wam na sercu dobro tej organizacji, ale także naszej siedziby, jaką jest Dom Podhalan na Archer Ave w Chicago.

Dzięki wspólnej pracy Dom Podhalan jest pięknym, zadbanym budynkiem, który służy wielu pokoleniom Górali.

Musze wam także przekazać, że do spłaty Domu Podhalan zostało tylko 280 tys.

Jak zaczynałem moją gazdówkę 4 lata temu, to na pożyczce było 640 tys.

Na zakup działki dla Związku Podhalan zebraliśmy już prawie 200 tys.

To trochę mało, jakbyśmy chcieli coś kupić. Jakbyście chcieli nam dołożyć, to nie pogardzimy, ale będziemy wdzięczni. Za mojej kadencji studio Radia Związku Podhalan znalazło wreszcie miejsce pod strzechom Domu Podhalan, skąd nadajemy nasze programy na falach wpna 1490 ( od 32 lat ) i na falach 1030 - 1300 i FM ( od dwóch miesięcy.)  Wyremontowałem także biblioteką, garderobę, zakupiliśmy także nowoczesne urządzenia do kuchni. W historii Związku Podhalan nie było takiej ilości dzieci i młodzieży - mamy ponad 20 zespołów tanecznych i 4 szkółki muzyczne, w których dzieci uczą się grać po góralsku.

Tak po krótce przedstawia sią moje gazdowanie, jako prezesa.

Związek Podhalan rozwija się gospodarczo, medialnie i kulturalnie. Jest jedną z najbardziej prężnych organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych.

Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie układać się wspaniale, tak jak do tej pory, a może jeszcze lepiej!

A teraz w imieniu własnym, Zarządu Głównego i wszystkich góroli z Chicago, składom  wam szczere  życzenia na dalsze lata działalności, w krzewieniu kultury podhalańskiej daleko od Ojczyzny.

Żeby wam aby ta praca przynosiła wam radość i satysfakcję, cobyście pracowali razem w zgodzie i wzajemnej życzliwości, cobyście darzyli się szacunkiem dla dobra Związku Podhalan, waszych rodzin i przyszłych pokoleń. Żebyście doczekali się jeszcze wielu wspaniałych Jubileuszy.

Szczęść wam Boże.

A dziś jest czas na świętowanie.

Życzę wszystkim wspaniałej zabawy i smacznego obiadu.

Bardzo się cieszę, że mogę w tym jubileuszu uczestniczyć, razem z członkami Zarządu Głównego ZPPA i liczną grupą górali z Chicago.

Jeszcze raz wszystkiego dobrego!! ''

 

Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, we wzajemnej życzliwości wszystkich zebranych.

W niedzielne przedpołudnie wszyscy spotkali się ponownie w kościele na wspólnej modlitwie. Po mszy św odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Poszczególni członkowie Zarządu złożyli swoje sprawozdania. Następnie przystąpiono do wyborów. Wybory przeprowadził prezes Józef Cikowski. Wolą zebranych prezesem koła Nr 70 w Arizonie ponownie został Jan Gacek. Gratulacje.

Zaprzysiężenie Zarządu zostało przyjęte przez prezesa ZPPA J. Cikowskiego.

Na zebraniu omówiono wiele spraw dotyczących działalności koła. Zdecydowano także, że koło złoży donację w wysokości 1500, - dolarów na spłatę pożyczki Domu Podhalan w Chicago. Dziękujemy.

Prezes Jan Gacek i cały Zarząd koła w Arizonie, wyraził swoją ogromną wdzięczność prezesowi i członkom Zarządu Głównego za uświetnienie swoją obecnością Jubileuszu 20 lecia koła. Natomiast członkowie Zarządu Głównego dziękują za wspaniałą gościnę. Takie spotkania są bardzo potrzebne i łączą górali rozsianych po świecie.

Po miłych, ale jednak obowiązkach, przyszedł czas na chwilkę relaksu - owocobranie! Pomarańcze, grejpfruty, cytryny - aromatyczne, organiczne - przywędrowały do zimnego Chicago.

Jeszcze raz szczere gratulacje i podziękowania.

Szczęść Boże na dalsze lata działalności.

 

(oprac. H. Studencka)