Koło nr 35 Maruszyna im. Stanisława Janika

04 maruszyna 8

     Maruszyna leży w Kotlinie Podhalańskiej w widłach rzek Skrzypne i Rogoźnik. Jest wsią wierchową z widokami na Beskidy, Babią Górę, Turbacz, panoramę Tatr i Pieniny z Trzema Koronami, a Skała Rogoźnicka umieszczona jest na światowej mapie pomników przyrody. We wsi jest kościół, 2 szkoły i remiza OSP. Według podań ustnych, pierwszym osadnikiem wsi był Marusarz. Natomiast z ksiąg parafialnych i innych dokumentów wynika, że w roku 1653 wójtem był Jan Gubała, a nazwa jej pochodzi z nazewnictwa pasterzy wołoskich. Z dokumentu lustracji Starostwa Nowotarskiego wynika, że wioskę założono na prawie wołoskim. Mieszkańcy zajmowali się rolnictwem i pasterstwem. Po pierwszym rozbiorze Maruszynę, wchodzącą w skład dóbr królewskich, zakupił Homulacz. Przez długie lata Maruszyna była gminą. Z przeludnionej wioski ludność emigrowała na Węgry do zaboru pruskiego, a stąd do Ameryki. Maruszynianie brali udział w I i II wojnie światowej. Wiele osób wywieziono na roboty do Rzeszy. W obozach koncentracyjnych zginęli: ks. Leopold Bukowski, kapitan Wojska Polskiego Władysław Zubek, Stanisław Gawron. W latach 1965-1971 wybudowano kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Wszystkie fachowe prace wykonali maruszynianie. We wsi mieszka około 450 rodzin tj. 1753 osób (dane z 2001 r.).
Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych maruszynianie działali w organizacjach parafialnych, polonijnych, a po powstaniu Związku Podhalan w Północnej Ameryce wstępowali w jego szeregi. Stanisław Janik był prezesem Koła Sabały, a w latach 1944-1951 pełnił funkcję prezesa ZPPA. Był świetnym śpiewakiem. W 1928 nagrał płytę gramofonową. Po II wojnie światowej znacznie zwiększyła się liczba emigrantów z Maruszyny. Młodzi, energiczni ludzie działali głównie w Kole Wierchy. 28 listopada 1977 roku na spotkaniu w sali Columbia Hall z inicjatywy Stanisława Pawlikowskiego, a przy pomocy Wojciecha Gubały, Heleny Pawlikowskiej-Zubek i około 40 innych maruszynian, wybrano zarząd koła w składzie:

04 maruszyna 10

Prezes Józef Skibiński, wiceprezesi: Stanisław Pawlikowski i Helena Pawlikowska, sekretarz – Jan Bartoszek, skarbnik – Jan Bukowski, sekretarz finansowy – Maria Mańkowska, dyrektor – Wojciech Gubała, chorąży – Andrzej Bylina, Jan Gawron. W lutym 1978 roku Zarząd Główny Związku Podhalan w Północnej Ameryce przyjął koło w poczet kół ZPPA, nadając mu numer 35. Koło wystawiło sztukę pt. „Nomowiny u Bacy”, która cieszyła się dużym powodzeniem. Dochód przeznaczono na pomoc wsi. Inspiratorką przedstawień była śp. Maria Pawlikowska z córką Heleną Pawlikowską-Zubek. W 1978 roku delegaci koła uczestniczyli w XVII Sejmie Związku Podhalan.
Maruszynianin Stanisław Janik był honorowym prezesem ZPPA. Koło przyjęło nazwę jego imienia. Przez długie lata funkcję gospodarza domu ZP prowadził Andrzej Mrożek. Zebrano $2000 na malowanie kościoła w Maruszynie. Koło brało udział w uroczystościach 50-lecia ZPPA. Wystawiono widowisko „Kolęda i podłazy na Podhalu”. W styczniu 1980 r.

04 maruszyna 13

Prezesem koła został Wojciech Gubała, wiceprezesami: Stanisław Pawlikowski i Maria Janik, sekretarzem – Stanisław Sądelski, skarbnikiem – Jan Bukowski, sekretarzem finansowym – Andrzej Mrożek, chorążymi: Jan Gawron i Andrzej Bylina, dyrektorem – Wojciech Gubała. W skład komisji rewizyjnej weszli: Andrzej Gubała, Andrzej Bylina oraz Maria Pawlikowska, która kierowała komitetem organizacyjnym imprez. W październiku poświęcono flagę Stanów Zjednoczonych otrzymaną od kongresmena Derewińskiego i Stanisława Janika. W roku 1982 w starej siedzibie Podhalan odbyła się uroczystość z okazji 5-lecia działalności koła.

04 maruszyna 11

W 1983 roku na prezesa wybrano Stanisława Pawlikowskiego, na wiceprezesa – Wojciecha Gubałę. Inne funkcje pozostały bez zmian. Członkowie koła pracowali przy budowie nowego Domu Podhalan, udzielili wsparcia finansowego w wysokości $3000 i pożyczki w tej samej kwocie.

04 maruszyna 12

W 1989 r. powołano zarząd w składzie: Władysław Pawlikowski – prezes, Andrzej Mrożek jr i Władysława Dziedzic – wiceprezesi, Janina Bobak – sekretarz, Jan Bukowski – skarbnik, Andrzej Mrożek – sekretarz finansowy, Józef Fit – dyrektor, chorążowie: Władysław Gawron, Stanisław Suchecki i Andrzej Bylina, komisja rewizyjna: Stanisław Sądelski, Jan Kusper, Jan Stopka. Na potrzeby szkoły i kościoła w Maruszynie przesłano $1700. Na budowę Uniwersytetu Ludowego w Ludźmierzu, rozbudowę szkoły oraz potrzeby komitetu kościelnego w Maruszynie zebrano $5000. Po następnym zebraniu stanowisko dyrektora objął Władysław Pawlikowski. Na konto OSP przekazano $3000, a na potrzeby szkoły – $2000. 20 października 1992 r. odbyły się uroczystości 15-lecia istnienia koła. W 1993 z funkcji prezesa zrezygnował Władysław Pawlikowski, który przekształcił koło w jedno z najbardziej energicznie i efektywnie działających kół ZP. Koło nr 35 Maruszyna było gospodarzem XXII Sejmu ZPPA.

 24 stycznia 1993 r. na zebraniu koła wybrano nowy zarząd w następującym składzie:

04 maruszyna 14

Andrzej Mrożek – prezes, Józef Bukowski i Władysława Dziedzic – wiceprezesi, Jan Kusper – sekretarz, Andrzej Mrożek senior – sekretarz finansowy, Jan Bukowski – skarbnik, Władysław Pawlikowski – dyrektor, komisja rewizyjna: Stanisław Sądelski, Stanisław Buńda, Jan Stopka, chorążowie: Władysław Suchecki, Andrzej Bylina, Józef Marusarz. 10 października 1993 roku w kościele św. Brunona odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru. Widnieje na nim wizerunek Matki Bożej Królowej Tatr z jednej, a orzeł biały - z drugiej strony. Ojcami chrzestnymi byli: Maria Pawlikowska i Andrzej Bylina. Uroczysty bankiet zorganizowano w Domu Podhalan. W 1993 roku na wieczny odpoczynek odeszli członkowie koła: Józef Skibiński – pierwszy, a później honorowy prezes, Andrzej Mrożek i Stanisław Suchecki.

04 maruszyna 6

 

Na zebraniu koła w 1994 roku wyłoniono nowy zarząd: prezes – Andrzej Mrożek, wiceprezesi – Józef Bukowski i Maria Bartoszek, sekretarz – Jan Kusper, sekretarz finansowy – Helena Grochulska, skarbnik – Józef Bartoszek, komisja rewizyjna: Stanisław Sądelski, Stanisław Buńda i Ludwik Zubek, chorążowie: Władysław Suchecki, Józef Marusarz, Andrzej Bylina. Dyrektorem koła pozostał Władysław Pawlikowski. Z inicjatywy Józefa Bukowskiego 11 września 1994 r. odbył się piknik. Organizowanie pikników weszło do kalendarza imprez. Odbywa się w pierwszą niedzielę sierpnia, podobnie jak odpust w Maruszynie.
W roku 1996 zmienił się nieznacznie skład zarządu: prezes – Andrzej Mrożek, wiceprezesi: Józef Bukowski i Maria Bartoszek, sekretarz – Jan Kusper, sekretarz finansowy – Stanisław Buńda, skarbnik – Józef Bartoszek, dyrektor – Władysław Pawlikowski, komisja rewizyjna: Maria Mazepa, Ludwik Zubek i Stanisław Sądelski, chorążowie: Józef Marusarz, Andrzej Bylina, Wiesław Suchecki. Na „fundusz kościelny” wpłynęło $11270. Całą sumę przesłano na odnowienie kościoła parafialnego w Maruszynie i uporządkowanie terenu wokół świątyni. Pod koniec 1996 r. pożegnano odchodzącą z czynnej pracy w kole Marię Pawlikowską, zawsze zaangażowaną i ofiarną. W 1997 r. stanowisko dyrektora objęła Maria Bartoszek. Złożono ofiarę w wysokości $300 na remont wałów obronnych na Jasnej Górze, a na Ogród Różańcowy w Ludźmierzu przekazano $250.

Ze zbiórki drugiego funduszu Kościelnego wysłano $25,000 na zakup blachy miedzianej i potrzebny materiał do pokrycia Kościoła w Maruszynie. Koszt zakupu zapłacono w całości od Koła.

W 1999 roku stanowisko wiceprezesa objęła Maria Mazepa, a dyrektorem został Józef Bukowski. Zdecydowano o 3-letniej kadencji zarządu i corocznym rozliczaniu się z finansów. Na pikniku w 2000 roku gościł sołtys wsi Maruszyna. 27 sierpnia tego samego roku odszedł na wieczny spoczynek patron koła Stanisław Janik. 20 października 2002 r. odbyły się uroczystości związane z 25-leciem istnienia koła. Honorowym gościem z Polski był ks. Franciszek Walkosz. Dumą naszego koła są cztery Królowe ZPPA: Maria Bukowska-Mazepa, Aniela Marusarz-Murzydło, Katarzyna Stopka i Jadwiga Suchecka. Władysław Pawlikowski sprawował funkcję wiceprezesa ZP, był również pierwszym jego kapelmistrzem. Od wielu lat jest wiceprzewodniczącym Komitetu Edukacji przy ZPPA. W 1992 r. Władysław Pawlikowski wraz z członkami koła Maruszyna brał udział w uroczystościach przewiezienia prochów z Arlington do Polski Jana Ignacego Paderewskiego. Po uroczystościach doszło do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Georgem Bushem w White House. Najmłodsza uczestniczka spotkania Monika Pawlikowska odśpiewała sto lat prezydentowi.
Jan Suchecki i Józef Bukowski działają w strukturach Związku Podhalan, obecnie są kapelmistrzami ZPPA. Mamy swoich śpiewaków, tancerzy, muzykantów i muzyków, jak np. Bogdan Pawlikowski, który gra w orkiestrach symfonicznych.

 

04 maruszyna 9

Dnia 30 marca 2003 r. wybrano nowy zarząd koła: prezes - Józef Bukowski, kapelan – Grzegorz Warmuz, wiceprezesi: Wojciech Gubała i Maria Mazepa, sekretarz protokołowy – Jan Kusper, sekretarz finansowy- Stanisław Buńda, skarbnik – Józef Bartoszek, dyrektor Józef Bukowski, komisja rewizyjna: Stanisław Sądelski, Jan Suchecki, Helena Kwak, chorążowie: Józef Marusarz, Tadeusz Mrożek, Wiesław Suchecki. Zaraz po wyborze Józef Bukowski zaproponował, aby powołać kapelana kola i rade gospodarcza, – na co wszyscy członkowie jednogłośnie przystali.  Nowo wybrany prezes byl inicjatorem zaproszenia ks. Prob. Jana Kalety z Maruszyny i zorganizowania pikniku z udziałem dostojnego gościa.  Zaproponował również, żeby pikniki były dochodowymi imprezami by nie organizować ich za donacjami, ale aby każdy płacił za posiłek i napój; jak również by nie organizować ich w parkach, ale na prywatnych terenach.  Wyszedł tez z inicjatywa zorganizowania spotkania opłatkowego,  W tym samym roku na terenie posiadłości sióstr benedyktynek odbył się piknik, który poprzedziła msza św. 17 stycznia 2004 r. po raz pierwszy zorganizowano „opłatek”. Impreza cieszyła się dużym powodzeniem i będzie kontynuowana. 7 marca 2004 r. odbyły się wybory nowego zarządu w składzie: Grzegorz Warmuz – kapelan, Józef Bukowski – prezes i dyrektor Wojciech Gubała i Maria Mazepa – wiceprezesi, Jan Kusper – sekretarz finansowy, Helena Kwak – skarbnik, chorążowie: Józef Marusarz, Wiesław Suchecki i Tadeusz Mrożek, komisja rewizyjna: Stanisław Sądelski, Stanisław Gawron i Jan Suchecki, rada gospodarcza: Anna Mrożek, Władysława Bukowska, Maria Gubała, Helena Mrożek, Maria Gawron, Zofia Gawron, Teresa Gawron, Zofia Makuch, Andrzej Bylina, Jan Gawron.

 

maruszyna zarzad

 

W roku 2004 przedstawiciele naszego kola wzięli udział w spotkaniu opłatkowym w siedzibie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej.

8-mego lipca 2004 r. przybył do Chicago ks. Prob. Jan Kaleta.  Podczas pobytu księdza koło zdecydowało żeby pomoc rodzinnej wiosce i swa pomoc zacząć od malowania i renowacji kościoła w Maruszynie.  Na ten cel wysłanych zostało:  $35,880.

13-ty styczeń 2005 r. do Chicago przybył ks. Franciszek Walkosz (pochodzący z Maruszyny), który zobrazował nam sytuacje w rodzinnej wiosce i dodał nam otuchy do dalszego działania.  W maju 2005 wybrano w Maruszynie nowa Rade Parafialna, która wyszła z inicjatywa, żeby wybudować nowa plebanie.  W listopadzie 2006 r. nastąpiła zmiana księży w Maruszynie.  Odszedł ks. Prob. Jan Kaleta, a przybył ks. Prob. Adam Stawarz.

5-ty marzec 2006 r. - Zarząd kola:

Kapelan: ks. Grzegorz Warmuz 

Prezes: Józef Bukowski

Vice-prezes: Wojciech Gubała

Vice-prezeska:  Helena Bukowska

Sekretarz protokołowy: Katarzyna Wierzbicki

Sekretarz finansowy: Józef Mąka

Skarbnik: Piotr Pawlikowski

Dyrektor: Andrzej Bartoszek, nie był w stanie sprawować swej funkcji, zastąpił go Andrzej Mrozek.

Komisja rewizyjna: Stanisław Gawron, Marian Sądelski, Stanisław Bukowski

Chorąży: Władysław Bukowski, Tadeusz Zubek, Tadeusz Mrozek

Rada gospodarcza: Anna Borzęcki, Władysław Borzęcki, Józef Bukowski, Władysław Pawlikowski, Stanisław Gawron, Maria Ziemian, Władysława Bukowska, Józef Sądelski

19-ty wrzesień 2007 r. przybył do Chicago ks. Proboszcz Adam Stawarz i był obecny na bankiecie, który odbył sie 6-ty października z okazji 30-lecia istnienia kola Maruszyna.  Na bankiet przybyło ponad 300 gości.  Ks. Proboszcz zabrał do Polski $10,000 uzyskane z bankietu na budowę nowej plebanii.  W tym tez roku postanowiono wybudować w Maruszynie pomnik Jana Pawła II w 10-ta rocznice przejazdu Ojca Sw. przez naszą wioskę. Na pomnik wysłane zostało $8,800, które były donacjami od maruszynian zamieszkałych w Chicago.  W sierpniu 2009 r. członkowie zarządu kola wraz z prezesem pojechali do Polski na poświecenie nowo wybudowanej plebanii.  Zawieźli do Polski $12,600.

9-ty czerwiec 2008 r. odszedł za wieczny spoczynek pierwszy i długoletni skarbnik kola Jan Bukowski.    Rodzina Bukowskich ofiarowała $12,000 na nowe organy do kościoła.

3-ci styczeń 2009 r. na szóstym spotkaniu opłatkowym koło przedstawiło “Jasełka” które cieszyły się dużym powodzeniem wśród licznie zgromadzonych Maruszynian.

04 maruszyna 5

8-my marzec 8 2009 r. nastapila kolejna zmiana w zarządzie kola:

Kapelan: ks. Grzegorz Warmuz

Prezes: Józef Bukowski

Vice-prezes: Tadeusz Zubek

Vice-prezeska: Anna Borzęcka

Sekretarz protokołowy:  Katarzyna Wierzbicki

Sekretarz finansowy: Józef Mąka

Skarbnik: Piotr Pawlikowski

Dyrektor: Andrzej Mrozek

Komisja rewizyjna: Marian Sądelski, Stanisław Bukowski, Stanisław Gawron

Chorąży: Tadeusz Mrozek, Józef Marusarz, Władysław Borzęcki

W 2010 r. ze stanowiska sekretarza protokółowego zrezygnowała Katarzyna Wierzbicka – zastąpiła ja Anna Mucha.

W miarę możliwości Koło Nr 35 Maruszyna im. St. Janika stara się pomagać rożnym instytucjom w naszej rodzinnej wsi. W ostatnich latach na potrzeby:

- Szkoły w Maruszynie Dolnej – wysłano $1,500

- Szkoły w Maruszynie Górnej – wysłano $1,500

- Straży Pożarnej w Maruszynie – wysłano $800

Na budowę plebanii wysłano do Polski $110,000.  W sumie w przeciągu 8 lat działalności Koło wysłało do Polski $170,560.  Kwotę ta w połowie wygospodarowało Koło, a druga polowa została uzyskana z donacji od maruszynian zamieszkałych w USA. Koło wspiera różne inicjatywy – nie tylko w Polsce:  swojego wsparcia udzieliło tez dla Związku Podhalan w USA w czasie remontu Domu Podhalan – daliśmy donacje $3,300 (w tym $300 na deskę do Białej Izby), a pożyczyliśmy $3,000.  Za pomoc dla Domu Podhalan Koło otrzymało 2 dyplomy od Głównego Zarządu Związku Podhalan.  Członkowie naszego kola działają czynnie w Związku Podhalan: Jan Suchecki i Józef Bukowski udzielali sie jako kapelmistrzowie w Zarządzie Głównym ZPPA; Andrzej Mrozek dyrektor naszego kola jest członkiem komisji rewizyjnej w ZPPA – był tez przewodniczącym 27 sejmu ZPPA.  Józef Bukowski sprawował urząd prezesa przez 8 lat i od 1999 do 2006 r. byl dyrektorem kola.

 

Zarząd jest pełen uznania i wdzięczności dla członków kola, ofiarodawców i maruszynian za poparcie i pomoc we wszystkich poczynaniach mających na celu dobro kola, wioski rodzinnej w Polsce i całego Związku Podhalan w Północnej Ameryce.

 

W dniu 6-go marca 2011 r. został wybrany obecny zarząd:

Kapelan: ks. Grzegorz Warmuz

Prezes: Piotr Pawlikowski

Vice-prezes: Tadeusz Zubek

Vice-prezeska: Anna Borzęcka

Sekretarz protokołowy: Anna Mucha

Sekretarz finansowy: Józef Mąka

Skarbnik: Stanisława Marusarz

Dyrektor: Andrzej Mrozek

Komisja rewizyjna: Helena Obrochta, Helena Kwak, Józef Sądelski

Chorąży: Tadeusz Mrozek, Józef Marusarz, Władysław Borzęcki

Rada gospodarcza: Władysława Bukowska, Anna Mrozek, Zofia Gawron, Maria Gawron, Tadeusz Sądelski