XXX Jubileuszowy Sejm ZPPA

XXX Jubileuszowy Sejm ZPPA.
 
II Dzień - Uroczysta Msza św i Bankiet Sejmowy.
 
 
 
 
GOSPODARZEM  XXX SEJMU było Koło Odrowąż Podhalański z prezeską Zofią Kulawiak na czele.
 
 
 
 
Zofia i Stanisław Kulawiak 
 
 
Dokładnie o godz 2 po południu - uroczystą procesją do Ołtarza Papieskiego przy kościele Pięciu Braci Męczenników - rozpoczęła się Uroczysta Msza św. XXX Jubileuszowego Sejmu ZPPA. 
Procesję poprowadziły poczty sztandarowe ponad 50 ciu kół zrzeszonych w Związku Podhalan w Północnej Ameryce, a także sztandar Zarządu Głównego z chorążym Józefem Krzystyniakiem. Nie zabrakło także sztandarów Polski i USA. To piękna i wzruszająca tradycja, to również symbol przynależności do licznej Góralskiej Rodziny. To wokół sztandaru gromadzą się całe pokolenia Górali w Ameryce.
Mężczyźni przynieśli także figurę św Jana Pawła II.
W procesji wzięli udział członkowie Zarządu Głównego, członkowie prezydium Sejmowego z przewodniczącym Andrzejem Mrożkiem, honorowi Goście oraz Księża z biskupem Andrzejem Wypychem na czele.
Mszę św celebrował bp Andrzej Wypych w asyście ks dr hab. Władysława Zarębczana, ks kapelana ZPPA O. Jacka Palicy, proboszcza parafii ks Tomasza Sielickiego, ks Adama Filasa z Kanady, wice kapelanów  ZPPA - O. Bartłomieja Stanowskiego i ks Franciszka Florczyka.
Na wstępie ks proboszcz Tomasz Sielicki powitał wszystkich zgromadzonych i powiedział, że to wielki zaszczyt dla Parafii Pięciu Braci Męczenników móc gościć Delegatów i Gości XXX Sejmu ZPPA na wspólnej modlitwie.
Homilię wygłosił ks dr hab. Władysław Zarębczan z Rzymu - Honorowy Mówca XXX Sejmu ZPPA. W swoim kazaniu powtórzył słowa ks Tischnera z okazji 75 lecia Związku Podhalan w Polsce - ''....Stoją przed wami ludzie kultury, bo ludzie kultury to nie tylko znane nazwiska, jak Wajda czy Killar - ludzie kultury to zgromadzeni tu górale - tak pieczołowicie pielęgnujący tradycje Ojców. Księże biskupie - stoją przed tobą i przede mną - ludzie kultury. Na szczególną uwagę  zasługują  właśnie ci, którzy są  tysiące kilometrów od Ojczyzny.
W dalszej części kazania przytoczył słowa jednej z więźniarek obozu koncentracyjnego, pani Wandy Pułtawskiej - przyjaciółki św Jana Pawła II,  która powiedziała, że ''górale to naród wyjątkowy, nie poddający się, pełni optymizmu i radości''. Ks Władysław przytoczył słowa św Jana Pawła II '' na was zawsze można liczyć'', które to słowa wtedy wywołały mieszane uczucia, niektórzy mówili, że papież się pomylił. Nie pomylił się i często to wyjaśniał, powtarzając ''na was zawsze można liczyć''.
Warto żyć, warto się trudzić, warto nieść krzyż, bo wiemy dla Kogo to robimy''  - zakończył swoją homilię ks Zarębczan - góral z Gronkowa.
Czynny udział we mszy św - lekcje, modlitwę, wiernych, psalm a także dary do ołtarza, przygotowali członkowie ustępującego Zarządu Głównego.
Na tradycyjnych, góralskich rogach zagrali bracia Stanisław,  Grzegorz i Józef  Sarna a także Stanisław  Klapisz.
Ks biskup Andrzej Wypych na zakończenie mszy św udzielił zgromadzonym   błogosławieństwa, przekazał także gratulacje i życzenia. Powiedział, że jest z nas dumny i dziękuje góralom za to, że są widoczni w tej amerykańskiej kulturze.
Po mszy św głos zabrał prezes ZPPA Józef Cikowski.
Prezes powiedział -
''Czcigodny ks biskupie, księże Prałacie Władysławie, Ojcze Jacku - nasz Kapelanie, czcigodni Księża,
Drodzy Delegaci, szanowni Goście - niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
 Dziś gromadzimy się   na mszy św XXX tego  Jubileuszowego Sejmu Związku Podhalan w Ameryce. Gromadzimy się wokół ołtarza, bo taką czujemy potrzebę, żeby  podziękować za syćkie roki gazdowania Związku Podhalan w Ameryce, 
ale szczególnie za te trzy roki gazdowania mojego i mojego Zarządu.
 Dziś stając tu przed wami chcę powiedzieć, że dzięki Bogu i ludziom, dali my radę .
Dziś wam wszystkim za to dziękuję.
Dziękując Bogu za te trzy roki, oddajemy Bożej  opiece tych, co będą wybrani jutro.
Coby prowadzili Związek Podhalan ku dobremu, dla nas i przyszłych pokoleń górali w Ameryce.
Jako jeszcze prezes, chciałbym podziękować czcigodnym księżom, kapeli góralskiej, pani organistce, pocztom sztandarowym, młodzieży z zespołu Siumni, tym co przygotowali dary, mojemu bratu Janowi za nagłośnienie, Komitetowi Ołtarza z panią Anielą Bartoszek na czele, mojemu Zarządowi i wam wszystkim, za wspólną modlitwę.
A teraz pora aby was zaprosić do Domu Podhalan na dalszą część oficjalnych uroczystości,  ale też i na dobrą zabawę w radości i wzajemnej życzliwości.
 
Bóg zapłać ,  Szczęść Boże.
i do zobaczenia w Domu Podhalan.''
 
Po prezesie głos zabrała Aniela Bartoszek. Podziękowała Związkowi Podhalan za wspólną modlitwę w parafii Pięciu Braci Męczenników, przy Ołtarzu Papieskim, którego historię przeczytała. Podziękowała  także za ofiarność górali przy renowacji ołtarza.
 
Po mszy św wszyscy przeszli do Domu Podhalan, gdzie odbyła się dalsza część oficjalnych uroczystości XXX Sejmu ZPPA.
 
Uroczysty bankiet rozpoczął się wejściem sztandarów, honorowych Gości, Zarządu Głównego z kapelą góralską w składzie: kapelmistrz Marek Bukowski, Bronisław Michalak, Jerzy Mszal, Kazimierz Budz, Adam Stafiera i Bronisław Sołtys.
Hymny odśpiewały - polski: Królowa ZPPA Sylwia Kozielec i amerykański : kandydatka na królową Karolina Nowobilska.
Następnie głos zabrał prezes Józef Cikowski.
 
''Witam bardzo serdecznie wszystkich gości na bankiecie XXX - tego, Jubileuszowego Sejmu Związku Podhalan w Ameryce. Cieszę się bardzo, że to mnie przypadło ten jubileuszowy Sejm poprowadzić.
Przyjmując trzy lata temu stanowisko prezesa Związku  Podhalan w Ameryce Północnej, wiedziałem, że będę robił wszystko co w mojej mocy, aby jak najlepiej tej funkcji podołać. Myślę, że moje założenia i plany się spełniły.
Dzięki mojemu Zarządowi i wszystkim życzliwym ludziom, wykonaliśmy ogrom prac na rzecz Domu Podhalan, aby ta góralska chałpa mogła służyć jeszcze wielu pokoleniom Górali w Chicago. Często nazywana świątynią góralszczyzny na Archer. I to jest najprawdziwsza prawda. To tu gromadzą się pokolenia Górali, odbywają się liczne imprezy kulturalne, bankiety jubileuszowe, posiady, zebrania. Przez te ostatnie trzy lata zorganizowaliśmy wiele wspaniałych uroczystości, promujących góralszczyznę, tradycję, muzykę i śpiew, dobrą zabawę.
Moją wielką radością jest młodzież i dzieci tańczące w zespołach góralskich, zgromadzone  wokół Związku Podhalan. To nasza przyszłość.
Pamiętajcie,  Dom Podhalan jest dla was szeroko otwarty. To w tym domu macie namiastkę góralskiej architektury, tradycji podhalańskich, naszej polskości.
A dziś moi kochani czas na radość, czas na refleksję i podziękowania.
Bardzo dziękuję wam wszystkim, za to że jesteście z nami i z nami świętujecie  to wielkie wydarzenie, jakim jest XXX Sejm Związku Podhalan.''
 
Całość poprowadziła Helena Studencka, która powitała przybyłych na bankiet gości.
A na bankiet przybyli: ks bp Andrzej Wypych, O Jacek Palica, ks Adam Filas z Kanady, ks Franciszek Florczyk, O Bartłomiej Stanowski, Konsul Generalny RP Piotr Janicki z małżonką, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Mirosław Nidziński z małżonką i członkami zarządu, prezes Klubów polskich Jan Kopeć z małżonką, przedstawiciele PSFUC manager Bridgeview Jolanta Wiśnicki, regional manager Robert Radkowski, byli prezesi ZPPA- honorowy prezes Józef Gil, Andrzej Gędłek - który celebrował swoje urodziny,  Stanisław Zagata i Henryk Janik.
Serdecznie witaliśmy naszych gości z Polski - przedstawicieli Zarządu Głównego Alojzego Lichosyta z małżonką, Agnieszkę Zagórską prezeskę Związku Podhalan  z Kanady, Małgorzatę Stopka prezeskę Stowarzyszenia Podhalan wraz z członkami Zarządu z New Jersey,  Jana Gacka prezesa koła Podhalanie z Arizony, przedstawicieli koła  Detroit w Michigan Tomasza Radeckiego.
Byli z nami także przedstawiciele lokalnych mediów - Andrzej Baraniak - radio Deon, Tadeusz Pytlak - tv Polnews, Jola Plesiewicz i Dariusz Piłka - Dziennik Związkowy, Radio ZPPA - Helena Studencka i Wojciech Dorula, Małgorzata i Edward Helegda.
Szczególnie serdecznie prowadząca powitała wszystkich Delegatów, przedstawicieli kół ZPPA, sponsorów, zgromadzonych  gości.
 
Po powitaniu do głosu poproszony został ''Honorowy Mówca XXX Sejmu ZPPA''  ks prałat dr hab. Władysław Zarębczan z Rzymu.
Jego mowa była o '' Honorze i jego znaczeniu we współczesnym świecie''.
Na sali panowała niczym nie zmącona cisza, a zgromadzeni  z wielką uwagą słuchali każdego słowa, które powiedział ks Władysław.
(Całe przemówienie w załączniku)
Po mowie sejmowej, głos zabrali goście - Konsul Gen Piotr Janicki, prezes KPA Mirosław Nidziński, prezes Jan Kopeć, manager Robert Radkowski, Alojzy Lichosyt gość z Polski a także Andrzej Mrożek - przewodniczący XXX Sejmu ZPPA.
 
Modlitwę przed obiadem ''Pobłogosłow Boze z wysokiego nieba..'' odśpiewała prowadząca Helena Studencka z kapelą góralską, a odmówił ks Adam Filas z Kanady.
 
Podano smaczny obiad, który spożywano przy akompaniamencie muzyki klasycznej w wykonaniu Marcus Band.
 
Po obiedzie przedstawiciele Zarządu Głównego przystąpili do wręczania przyznanych odznaczeń ZPPA, przyznanych za wybitny wkład pracy na rzecz Związku Podhalan w Ameryce.
Listę odznaczonych czytała wice prezeska Zofia Bobak Ustupska a wręczał prezes Józef Cikowski.
 
Honorowe członkowstwo ZPPA otrzymali:
 
Ks prałat dr hab. Władysław Zarębczan z Rzymu
O. Józef Zuziak - Salwatorianin z Merrillville Ind.
Dr Bronisław Orawiec - Wyśni
 
 
MEDALE.
1. Joe Ligas - złoty
2. Henryk Janik - złoty
 
3. Maria Rafacz - srebrny
4. Stanisław Urbaniak - srebrny
5. Anna Zalińska  - srebrny
 
5. Maria Madetko - brązowy
6. Bronisława Maciusiak  - brązowy
7. Józef Bednarz - brązowy
8. Anna Zoń  - brązowy
9. Józef Krzystyniak  - brązowy
10. Stanisław Sarna - brązowy
 
 
PLAKIETKI.
 
1. Wiesława i Józef Kula
2. Maria i Władysław Skiba
3. Anna Bobak
4. Katarzyna Pająk
5. Stanisława Czarniak
6. Józef Pępek
7. Olimpia Bakery
8. Barbara Guńka
9. Franciszek Polak
 
A także:
10.   Redakcja '' Tatrzańskiego Orła'' z okazji 70 lecia nieprzerwanego wydawania pisma.
 
Zarząd Główny ZPPA uhonorował także ''Dyplomami'' wszystkie Koła ZPPA , zespoły a także osoby prywatne, które były donatorami na '' Działkę dla Związku Podhalan'' lub ''Spłatę pożyczki Domu Podhala'' - powyżej 1000 dolarów. Dziękujemy.
W imieniu wszystkich odznaczonych, podziękowała Maria Madetko.
 
Ks Władysław Zarębczan podarował dla biblioteki ZPPA wszystkie książki swojego autorstwa, a dr Bronisław Orawiec przekazał czek na 2000 dol.
Wice prezes Alojzy Lichosyt  przekazał na ręce J. Cikowskiego piękny dyplom z góralską spinką od Zarządu Głównego z Polski, a także dyplom dla Mariana Lukaszczyka - prezesa koła Białka Tatrzańska.
Prezes Józef Cikowski wręczył także srebrne medale dla Marii Krzeptowskiej i Jana Laciaka z okazji XXX lecia Radia ZPPA, gdyż z powodu nieobecności na bankiecie, nie zostały odebrane.
 
Po tych oficjalnych uroczystościach, wystąpił reprezentacyjny Zespół '' Siumni'' ze swoim pięknym, budzącym zachwyt programem.
Cała  sala nagrodziła młodych artystów gromkimi brawami.
 
Następnie przy muzyce Marcus Band rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych.
 
W imieniu  prezesa Józefa Cikowskiego
wraz z całym Zarządem Głównym
bardzo dziękujemy wszystkim  tym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na Bankiecie XXX Jubileuszowego Sejmu ZPPA.
Dziękujemy sponsorom - Stanisław i Grzegorz Sarna byli sponsorami sera owczego, tzw bunca, Mostly Flowers: Maria i Wojciech Kopińscy  ofiarowali kwiaty, Halina i Stanisław Urbaniak -  Montrose Deli - zaopatrzyli w wędliny ''daszek''.
Dziękujemy także GOSPODARZOM XXX Sejmu - Kołu Odrowąż Podhalański z prezeską Zofią Kulawiak, jej mężem Stanisławem  i całym Zarządem Koła
Bóg Zapłać.