100 lecie Związku Podhalan w Polsce.

Na ręce prezesa Andrzeja Skupnia, oraz całego Prezydium i członków Związku Podhala - działaczy

Delegacja ZPPA z USA składa szczere GRATULACJE i podziękowanie za zaproszenie na 100 lecie powstania Związku Podhalan w Polsce, za wspaniałą gościnę, za wiele cennych informacji na konferencjach i spotkaniach, za ogrom życzliwości i przyjaźni, za cudowny czas w Ojczyźnie.

To wielka radość widzieć jak Górale z różnych stron świata jednoczą się, wymieniają doświadczeniami, uczestniczą w różnych swoich uroczystościach po obydwu stronach oceanu.

Pomimo tragedii na Giewoncie, obchody 100 lecia powstania Związku Podhalan były cennym dla nas doświadczeniem.

Łączymy się w bólu z rodzinami tych, którzy zginęli, a także z tymi, którzy ucierpieli w tej ogromnej tragedii na Giewoncie, życząc im szybkiego powrotu do zdrowia.

Przyroda kolejny raz pokazała swoją siłę i po raz kolejny uczy nas pokory. A Giewont ''śpi'' spokojnie, jakby nic się nie stało.

Tej pięknej i ogromnej organizacji, jaką jest Związek Podhalan, życzymy jeszcze wielu wspaniałych Jubileuszy!

Wielu wspaniałych ludzi, którzy z oddaniem i pasją będą pracować na rzecz Związku Podhalan, we wzajemnym zrozumieniu i życzliwości.

Niech Związek Podhalan rozwija się dla dobra przyszłych pokoleń Polaków.

Szczere podziękowanie kierujemy także na ręce burmistrza Zakopanego pana Leszka Doruli, za wielką życzliwość, zrozumienie, wolę współpracy i serdeczną gościnę.

Jeszcze raz serdecznie Dziękujemy.

Bog zaplac!

Do zobaczenia na Jubileuszu 90 lecia Związku Podhalan w Ameryce już 23 listopada 2019 roku.

Prezes ZPPA - Józef Cikowski

Sekretarz Generalny - Helena Studencka

Zarząd Główny ZPPA