40 lecia Koła Nr 37 Groń Leśnica  

Koło Nr 37 Groń - Leśnica zaprasza na Jubileusz 40 lecia Koła w sobotę 5 października 2019 rokuMsza Św. o godz. 3: 00 po południu w kościele Św. Albertą Wielkiego w BurbankUroczysty bankiet w Domu Podhalan o godz. 6: 00 wieczorem.

W programie występ zespołu "Ślebodni w USA". Wspaniała zabawa. Stroje regionalne mile widziane. Donacja: $ 70. Od osoby.  Rezerwacja do 27 września br.

Tel 773-251-2587 - Prezes, 630-887-6333 - Sekretarz