Koło nr 27 Witów przy ZPPA

     23 lutego 1973 roku w restauracji „Columbia” odbyło się pierwsze zebranie witowian. Inicjatorami spotkania byli: Jacek Toczek, Stanisław Szymusiak i inni. Na zebraniu został wybrany zarząd koła. Pierwszym prezesem koła został Stanisław Szymusiak, wiceprezesem – Jacek Toczek, sekretarzem protokołowym – Karolina Strzechowicz, sekretarzem finansowym – Leopold Michniak, skarbnikiem – Jacek Styrczula, dyrektorem do Zarządu Głównego Związku Podhalan – Władysław Strzecho- wicz, a w skład rady gospodarczej weszli Stanisław Chrobak i Jan Zych. Celem zebrania było założenie klubu przy Związku Podhalan i pomoc wsi Witów poprzez zbiórkę funduszy na budowę remizy strażackiej, pomoc dla kościoła oraz innych organizacji w Witowie i okolicy. 25 marca 1973 r. koło Witów zostało zarejestrowane w Związku Podhalan pod numerem 27.


Na drugim zebraniu, które odbyło się w Domu Podhalan, ówczesny prezes ZP Józef Króżel przyjął nominację i wyrażając zadowolenie z nowo powstałego koła, podkreślił zasługi witowian w działalności związku. To właśnie z Witowa były dwie królowe Podhala (Anielka Zych-Giewat, Stefcia Toczek-Kojs). Nasza kapela Jacka Toczka przygrywała na różnych uroczystościach oraz imprezach klubu i Związku Podhalan. W 1977 roku koło ufundowało sztandar, na którym widnieje Krzyż na Giewoncie, a nad nim biały orzeł w koronie, po bokach są flagi: polska i amerykańska z jednej, a Matka Boska Szkaplerzna – z drugiej strony.

Pierwszym chorążym koła był Tadeusz Toczek. Członkowie koła brali udział w wielu przedstawieniach na scenie Domu Podhalan oraz wystawiali własne przedstawienia, takie jak: „Redyk” w reżyserii Jacka Toczka, „Jasełka” w reż. ks. B. Szymańskiego. Podczas pobytu w Chicago ksiądz podarował płótno z piękną zimową panoramą Witowa, na tle której obecnie odbywają się wszystkie większe uroczystości koła. Wystawiano też „Jasełka” w wykonaniu dzieci witowiańskich. Organizowano „Mikołaja” i inne imprezy dla dzieci. Członkowie koła brali też udział w festiwalu „Na Góralską Nutę”. Przy kole działał dziecięco-młodzieżowy zespół muzyczny „Dujawica” prowadzony przez Andrzeja Krzeptowskiego-Bohaca, który również pełnił funkcję drugiego wiceprezesa w Zarządzie Głównym ZPPA. Przy kole Witów istnieje drużyna piłkarska grająca w rozgrywkach ligi podhalańskiej. Członkini koła Maria Krzeptowska-Giewont wchodzi w skład redakcyjny „Radia Związku Podhalan”. Corocznie koło organizuje zabawy, z których dochód przeznaczany jest na pomoc rodakom w kraju. Organizuje też „Opłatek” oraz piknik na leśnej polanie dla wszystkich witowian, przyjaciół i sympatyków koła. W 2000-2001 r. członkowie koła zakupili nowy wóz dla straży pożarnej. Zorganizowano również pomoc przy remoncie szkoły oraz pomoc dla chorych (zbiórka „dla Januszka” z Witowa). Koło uczestniczy aktywnie we wszystkich imprezach organizowanych przez Związek Podhalan.

Obecny skład zarządu koła Witów: prezes – Józef Giewont, wiceprezesi: Tadeusz Maryniarczyk i Halina Kowalczyk, sekretarz – Józefa Haberny, sekretarz finansowy – Józefa Ochenkowski, skarbnik – Maria Bukowska, chorąży – Andrzej Kapel i Jan Kowalczyk, dyrektor – Stanisław Chrobak, zastępca dyrektora – Stanisław Kania, korespondent – Maria Krzeptowska-Giewont, rada gospodarcza: Józef Kojs, Zofia Szwab.

Członkowie zarządu koła. 1999 rok.

Z okazji 75-lecia składamy gratulacje dla całego Związku Podhalan, Głównego Zarządu, zrzeszonych kół oraz całej braci góralskiej, życząc wielu sukcesów w podtrzymywaniu polskości i krzewieniu kultury góralskiej na obczyźnie, wytrwałości i zgody w związku, a przede wszystkim błogosławieństwa bożego i błogosławieństwa patronki Podhala Matki Boskiej Ludźmierskiej na dalsze lata.

 

Nowy Zarząd Koła Nr 27 Witów wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dnia 4 marca 2007:

Wybory przeprowadził prezes ZPPA Stanisław Zagata, a zaprzysiężenia dokonał kapelan ks. Adam Bobola:

 

Kapelan -Ks. Adam Bobola

 Prezes -Józef Giewont

Wiceprezes-Tadeusz Maryniarczyk

Wiceprezeska -Halina Kowalczyk

Sekretarz Protokólowy -Józef Haberny

Sekretarz Finansowy -Józefa Ocheńkowski

Skarbnik -Bronisława Maryniarczyk

Rada Gospodarcza-Zofia Szwab i Józef Giewont

Chorążowie- Andrzej Karpiel , Jan Kowalczyk, Stanisław Kowalczyk

Korespondent- Maria Krzeptowska-Gewont

Dyrektor- Stanisław Chrobak

Za-ca Dyrektora- Roman Zarycki

Komitet ds. Imprez- Maria i Franciszek Tylka, Józef i Kazimierz Leja,

Stanisław Zych, Anna Zięba