Koło nr 79 przy ZPPA pw. Matki Bożej Ludźmierskiej z siedzibą na Florydzie

     W piękne i słoneczne popołudnie dnia 2 października 2003 roku około 20-osobowa grupa Podhalan z okolic Tampa Bay spotkała się w Klubie Polskiego Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater w celu założenia koła, które oficjalnie mogłoby należeć do Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Takie koło już istniało, ale nie było zarejestrowane w ZP. Koło przybrało nazwę pod wezwaniem Matki Bożej Ludźmierskiej. Zebrani wybrali zarząd w składzie: prezes – Zofia Ogrodny, wiceprezesi: Tadeusz Cyrwus i Ryszard Huzior, sekretarz – Weronika Giadła, skarbnik – Maria Grabowy, chorążowie: Władysław Król i Tadeusz Huzior. Dyrektorem do Zarządu Głównego Związku Podhalan została Irena Malecka, która była głównym inicjatorem założenia koła i przyłączenia do Związku Podhalan. Wybrana została również komisja rewizyjna w składzie: Maria Hyc, Teresa Cyrwus, Anna Kułach oraz komisja imprez: Bolesław Ogrodny, Zofia Wińczowski, Anna Król, Antonina Huzior, Stanisław Kułach.

 

makieta_img_423a

 

Uroczyste zaprzysiężenie nowego zarządu odbyło się 5 października 2003 roku w lokalu Klubu Polonia Inc. w St. Petersburg. Przysięgę nowo wybranego zarządu koła i jego członków odebrał prezes Związku Podhalan w Północnej Ameryce Henryk Mikołajczyk, który wraz z innymi członkami zarządu przybył na tę uroczystość. Koło otrzymało nr 79. Zarząd Związku Podhalan zatwierdził konstytucję koła, którą przygotowała i opracowała Zofia Ogrodny. Głównym celem koła było zrzeszenie rodaków pochodzących z Podhala i okolic, aby w ten sposób stworzyć jedną ”podhalańską rodzinę”, by nasza piękna podhalańska kultura, oświata i tradycja mogła być utrzymana i szerzona tu - na ziemi florydzkiej.

Nie ma nas tu na Florydzie tak wielu, jak w innych stanach, ale grupa zrzeszona w Kole nr 79 jest aktywna, działa prężnie i całym sercem dąży do szerzenia kultury podhalańskiej. Przykładem był „opłatek” zorganizowany przez koło w dniu 17 stycznia. Na imprezę przybyli członkowie zarządu Związku Podhalan z prezesem Henrykiem Mikołajczykiem na czele. Przyjechał też zespół „Hyrni”, który swoim przepięknym tańcem i śpiewem podbił serca nie tylko górali. Na występ przybyła rekordowa ilość 413 osób, którzy przy dźwiękach zespołu Zofii i Roberta bawili się do „samiućkiego rania”.

Koło zorganizowało też imprezę z okazji Dnia Dziecka (5 czerwca), podczas której wystąpił lokalny zespół młodzieżowy z tańcem i śpiewem góralskim. Za kilka miesięcy planowany jest piknik, a w grudniu, jak co roku, „Kolędy”.

makieta_img_424

 

Górale, Górale góralsko muzyka

Cały świat obejdzies nima takiej nika!

...Duzo gwaru,duzo krzyku i ludzisków bez liku!

Posiady góralskie wystawiane 19-go kwietnia w Polskim Centrum

Im.Jana Pawla II w Clearwater przez Grupę Podhalańską członków

Koła Nr.79 p.w Matki Bożej Ludźmierskiej z siedzibą na Florydzie,

byly w pełni udane.Ściągnęły nie tylko „brać" góralską ale mnóstwo,

miłośników muzyki, śpiewu i zwyczajów podhalańskich, bo w ten oto

wieczór sala „pękała w szwach".

Atmosfera była wyjątkowo biesiadna a barwny i humorystyczny pro-

gram,sprawił, że rozbawiona publiczność śpiewała razem z grupą

artystów nawet gwarą góralską.

„Jadło chłopskie"również zanakomite - dużo i do syta.

A oto nazwiska niezwykle utalentowanych członków Koła Nr.79,

którzy brali udział w „Posidach Góralskich"

Dorośli:                                          Młodzież:

Bil Lucyna                                 Czerwień Kasia

Cyrwus Teresa                         Cyrwus Justyn

Cyrwus Tadeusz                      Cyrwus Daniel

Giadla Weronika                     Giadla Jassica

Huzior Antonina                       Kalata Artur

Jacek Opacian                Huzior Tadeusz 

                        Przybył IzaA

Kenig Edek

Kenig Stella

Król Ania

Król Władysław

Król Renata

Śpiewak Irena-Małecka

Śpiewak Antoni

Toczek Angie

Toczek Andrzej

Winczewski Zosia

Wodnicki Kasia

Zawacki Jadwiga.

Wielkie brawa dla artystów za taki piękny program,który na żywo

przekazał zwyczaje,zachowania, śpiew, tańce i muzykę Podhala.

Podczas 20 minutowej przerwy wystąpił znakomity skrzypek z New

York Les Ball-Kanik,grając m.in piękne czardasze.

...Kozdy Gość był z nami tu zadowolony,bo tyn występ dlo Polonii