Zaprzysiężenie Nowego Koła Nr. 87 Bańska Niżna w strukturach Związku Podhalan w Północnej Ameryce

W niedzielę 13 stycznia 2019 r. w Domu Podhalan odbyło się zaprzysiężenie Nowego Koła Nr 87 Bańska Niżna pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Na nasze pierwsze spotkanie przybyło bardzo wielu mieszkańców z Bańskiej Niżnej, którzy od wielu lat przebywają w USA. Z inicjatywy Heleny Kamińskiej i duchowym wsparciu Danusi Stanek postanowiono stworzyć Koło ZPPA, które będzie mogło pomagać naszej miejscowości na Podhalu oraz mieszkańcom tu w Chicago.  

Zaprzysiężenia Nowego Koła ZPPA dokonali: Prezes ZPPA Józef Cikowski, Stanisław Sarna wice prezes ds. gospodarczych oraz Sekretarz Gen. Helena Studencka. Obecny był również Redaktor Naczelny „Podhalanina” Henryk Janik, były prezes ZPPA Henryk Mikołajczyk i Królowa ZPPA Dorota Mniszak.   Ku naszej radości przebywał w tym czasie w Domu Podhalan podczas Opłatka Kola Pieniny ks. biskup Andrzej Wypych, który to Nowe Koło Związku Podhalan w Północnej Ameryce pobłogosławił, pożyczył szczęścia i hartu ducha.  Składam serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym na nasze spotkanie. I życzę milej współpracy na niwie działalności społecznej.

Serdeczne Bóg Zapłać !!!

Prezes Helena Kamiński