Złoty Medal Stowarzyszenia Wspólnota Polska dla Związku Podhalan w Północnej Ameryce

Prezes ZPPA Józef Cikowski

 

Złoty Medal Stowarzyszenia Wspólnota Polska dla Związku Podhalan w Północnej Ameryce

Za działalność na rzecz zachowania polskości oraz tradycji i kultury Podhala.

Podpisany: Prezes Dariusz Piotr Bonisławski.

Delegacja Stowarzyszenia Wspólnota Polska w osobach - prezes Dariusz Piotr Bonisławski, skarbnik Tomasz Różniak i pani Katarzyna Czyżycka przybyli do Chicago. Głównym powodem wizyty Delegacji było otwarcie Polskiego Studium Nauczycielskiego w Chicago we współpracy Wspólnoty Polskiej i Zrzeszenia Nauczycieli Polskich.

28 marca 2019 roku w Konsulacie RP w Chicago zostało podpisane porozumienie przez prezesa ZNP pana Tadeusza Młynka i prezesa Wspólnoty Polskiej Dariusza Piotra Bonisławskiego.

   W czasie popołudniowych uroczystości w Konsulacie RP, prezes Dariusz Bonisławski dokonał uroczystego wręczenia Złotego Medalu na ręce prezesa ZPPA Józefa Cikowskiego i sekretarz generalnej Heleny Studenckiej. To wspaniałe wyróżnienie dla Związku Podhalan jest dowodem na to, że ciężka praca na rzecz organizacji ZPPA, młodzieży i dzieci podhalańskich oraz dla Polonii - została zauważona i doceniona.  Powodem wyróżnienia był też fakt, że ZPPA obchodzi w tym roku 90 lecie powstania.

Należy podkreślić, że Związek Podhalan gromadzi w swoich szeregach setki młodzieży i dzieci, które tańczą, śpiewają i grają w zespołach regionalnych i szkółkach muzycznych. To piękna i wartościowa edukacja. To edukacja patriotyzmu do kraju Ojców, do chrześcijańskich korzeni,  to edukacja szacunku i przywiązania do tradycji podhalańskich, kultury, muzyki i góralskiego przyodziewku.

W imieniu Zarządu Głównego i członków ZPPA składamy szczere podziękowanie dla prezesa i zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

To bardzo cieszy i motywuje do dalszej intensywnej pracy.

Uroczystości w Konsulacie uświetniły swoim koncertem muzycznym dzieci z Paderewski Symphony Orkiestra pod dyrekcją Wojciecha Niewrzoła i Barbary Bilszta.

W godzinach przedpołudniowych Delegacja Wspólnoty Polskiej z prezesem Dariuszem P. Bonisławskim, odwiedziła Dom Podhalan.

Odbyło się spotkanie robocze , podczas którego omówione zostały sprawy związane ze wzajemną współpracą pomiędzy ZPPA a Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, która to organizacja w swoim założeniu, ma wspierać w różnoraki sposób ośrodki polonijne w każdym zakątku świata. Liczymy bardzo na owocną współpracę dla dobra dzieci i młodzieży zrzeszonej w ZPPA.

 Prezes D Bonisławski był gościem Radia ZPPA. Delegacja SWP odwiedziła także ogrody Domu Podhalan gdzie znajduje się najstarsze popiersie gen Kazimierza Pułaskiego a także tablica poświęcona tragedii smoleńskiej.

 

Helena Studencka

Ważne i owocne spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Panem Dariuszem Piotrem Bonisławskim

Dom Podhalan Chicago

Wojciech Dorula Korespondent ZPPA