Drodzy Przyjaciele Oblackich Misji i Dobrodzieje,

Raz jeszcze wracam myślą i sercem do Rekolekcji Podhalańskich w Chicago, organizatorów oraz wszystkich, którzy w nich uczestniczyli. Jestem bardzo wdzięczny przede wszystkim Gaździe Prezesowi, Józefowi Cikowskiemu, ale także całemu Zarządowi za serdeczne przyjęcie i okazaną życzliwość; nie tylko dla mnie, ale i dla oblackich misji w krajach „Trzeciego Świata”. Modlę się, aby przeżyte przez Was rekolekcje wydały plon stokrotny! Cieszę się również, że w Wielkim Poście, nadal kontynuujecie piękną tradycję nawiedzenia sanktuarium Pani Ludźmierskiej w Munster Indiana i przeżycia tam dnia skupienia oraz pogłębionej refleksji, albowiem tego naszego czasu z Bogiem i dla Boga nigdy w życiu za wiele…!

Przyjmijcie proszę moje przesłanie na święta wielkanocne, które tak naprawdę jest przesłaniem Kościoła i jego najwyższych Pasterzy. Posyłam również garść informacji o naszej misyjnej działalności.

Niech zmartwychwstały Pan przyniesie pokój dla nas i żyjącego w strachu świata; a my dobrze przeżywszy te święta i spotkanie ze Zmartwychwstałym – dzielmy się hojnie Jego pokojem i miłością z bliskimi!

Z darem modlitwy przy pustym grobie Pana,

  1. Adam J. FILAS, OMI