X LECIE powstania PSFCU w Chicago i okolicach.

10 lecie działalności Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w aglomeracji chicagowskiej obchodzone było bardzo hucznie.

Na uroczystość przybyło ponad 2,000 gości z Chicago, z Nowego Jorku, z Waszyngtonu, także z Polski.

Kancelarię Prezydenta RP reprezentował minister Paweł Mucha, uroczystość zaszczycił także swoją obecnością ambasador polski w USA Piotr Wilczek.

Radę Dyrektorów reprezentował Bogdan Chmielewski - Dyrektor Wykonawczy PSFUC, Krzysztof Matyszczyk - Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFUC, a także pracownicy lokalnych oddziałów PSFCU.

Imponujący jest  rozwój PSFUC w aglomeracji chicagowskiej, istnieje  6 oddziałów, ponad 20,000 klientów, znakomita współpraca ze szkołami, z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami polonijnymi,  w których jedną z największych jest Związek Podhalan w Północnej Ameryce.

Odbyła sią prezentacja filmu "10-lecia PSFUC w Chicagoland''.

Całość świetnie poprowadził Tomasz Kamel. Gościnnie wystąpiła Halinka Młynkowa i zespół Blue Cafe!!!

Z okazji X LECIA powstania PSFCU w Chicago i okolicach, w Copernicus Center odbyły się huczne obchody, w czasie, których wyróżnienie otrzymał Związek Podhalan w Ameryce Północnej, Związek Klubów Polskich, współpracujące z PSFCU szkoły polskie.

Wyróżnienie odebrał w imieniu ZPPA - prezes Józef Cikowski.

Na ręce Dyrektora Wykonawczego Bogdana Chmielewskiego i całej Rady Dyrektorów,

składamy szczere podziękowanie, za wieloletnia, wspaniałą współpracę, za wielokrotne wsparcie finansowe różnych inicjatyw ZPPA.

Dziękujemy za gościnę w czasie obchodów i za piękne koncerty Halinki Młynkowej i Blue Cafe!!!

 

Kierownictwu i wszystkim pracownikom PSFCU składamy najlepsze życzenia na dalsze lata!!!!  Wielu sukcesów finansowych. Życzliwości od ludzi i szczęścia w życiu osobistym.

Zarząd Główny ZPPA z prezesem Józefem Cikowskim na czele

Helena Studencka Sekr. Generalny