„Co słychać wśród Podhalan” od 3 marca 2018 r. Związek Podhalan w Północnej Ameryce

 

Zarząd Główny ZPPA

 serdecznie zaprasza na coroczne obchody

 Dnia Generała Kazimierza Pułaskiego.

 Uroczystości odbędą się w sobotę 3 marca 2018 roku o godz. 10: 00 rano w Domu Podhalan - 4808 S Archer Ave, Chicago,

a także w ogrodach Domu Podhalan, gdzie znajduje się najstarsze popiersie

Gen. Kazimierza Pułaskiego.

W programie wystąpią harcerze ze szkoły im ks. Stanisława Cholewińskiego

 oraz dzieci ze Szkółki Pieśni i Tańca przy ZPPA.

Zapraszamy do udziału w tej uroczystości oddając hołd bohaterowi obojga narodów.

Zapraszamy członków ZPPA, przedstawicieli Konsulatu RP w Chicago, kapelanów, przedstawicieli organizacji polonijnych, młodzież szkol polskich, nauczycieli.

 

Wydział Podhalanek im. Heleny Marusarz serdecznie zaprasza na zebranie sprawozdawczo wyborcze, które odbędzie się w sobotę 3 marca o godz. 3: 00 po południu w Domu Podhalan. Zapraszamy wszystkie członkinie i młodzież podhalańską oraz nowe osoby, które by chciały się zapisać w szeregi Podhalanek.

Prosimy o liczne przybycie. Stroje regionalne mile widziane –będą robione zdjęcia.

Po informacje prosimy dzwonić:

 (773) 964 -0841, lub (773) 715- 3886

Za zarząd Wydziału Podhalanek

Prezeska Maria Gocał.

 

Zaproszenie na Bankiet Komitetu Edukacji ZPPA

 

Zarząd Komitetu Edukacji ZPPA serdecznie zaprasza na uroczysty Bankiet Stypendialny, który odbędzie się w niedzielę 4 marca o godz. 3: 00 po południu w Domu Podhalan.

Zapraszamy: Zarząd Główny ZPPA oraz Dyrekcję, przedstawicieli Kół ZPPA, przedstawicieli organizacji Polonijnych, studentki i studentów, którzy dotychczas otrzymali stypendia od Komitetu Edukacji.

Zapraszamy również wszystkich donatorów, którzy ofiarnie wspierają Fundusz Stypendialny ZPPA.

W programie występ artystyczny, obiad, oraz wręczenie stypendiów.

Wręczenie stypendiów jest osobliwą uroczystością ukazującą humanitarną działalność ZPPA, realizowaną również przez Komitet Edukacji ZPPA.

Na Uroczystym Bankiecie Stypendialnym spotkamy się z ludźmi, którzy z głębi serca pomagają młodzieży studiującej pochodzenia podhalańskiego realizować swoje życiowe plany, ukończyć studia i stać się wykształconymi obywatelami USA.

Donacja $ 45. od osoby.

Po rezerwacje i zakup biletów prosimy dzwonić do: wiceprzewodniczącej Komitetu Edukacji ZPPA Anny Zalińskiej tel. (773) 443 – 8575

Na Bankiecie będzie można zakupić Pamiętnik „30 lecie Komitetu Edukacji ZPPA”

Stanisław Zagata-Przewodniczący Prezydium Komitetu Edukacji

 

Zarząd Kola Nr 37 Gron Leśnica serdecznie zaprasza na zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które odbędzie się w niedziele 4 marca br. w Domu Podhalan o godz. 2: 00 po południu. W programie zebrania: sprawozdanie z działalności kola w roku ubiegłym, plany na ten rok i wybory nowego Zarządu Kola.

W imieniu prezesa Wiesława Wilczka

Serdecznie zapraszamy.

 

Prezes Koła Nr 42 Białka Tatrzańska, wraz z Zarządem, serdecznie zaprasza wszystkich białczan - członków koła, niezrzeszonych oraz Białczańską młodzież chętną do zapisania się do koła na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w niedziele 4 marca 2018 r., w Domu Podhalan (duża sala) o godzinie 3: 00 po południu.

W programie podsumowanie działalności koła w ubiegłym roku, wybór nowego zarządu, oraz omówienie ważnych wydarzeń w nadchodzącym roku.

Po zebraniu będzie podany obiad. Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

Prosimy o przybycie w strojach regionalnych.

Prezes Koła Marian Łukaszczyk wraz z zarządem

 

Zarząd Koła Nr 53 Parafii Klikuszowa zaprasza członków koła i wszystkich parafian zainteresowanych działalnością w naszej wspólnocie podhalańskiej na zebranie sprawozdawczo wyborcze, które odbędzie się w niedziele 4 marca br. o godz. 3: 00 po południu w Domu Podhalan. Po sprawozdaniu z działalności koła na rok 2017 i wyborze zarządu, podany zostanie smaczny obiad.

W imieniu zarządu zaprasza prezes Krzysztof Żółtek.

Odbył się II Konkurs Poezji i Gawędy Góralskiej

W tym roku pod hasłem: PODHALE moja mała OJCZYZNA - w 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Stworzynie góroli 

Stworzył Pon Bóg świat cały, 

a na ostatku góry.

Takie straśnie wysokie,

jaze pod same chmury. 

Teroz chodzi po niebie 

i poziyro na skole.

Pieter mu przygaduje:

- a kenyz som górole?

Siod na pnioku przed rajym,

som sie sobie dziwuje.

- Trza ulepić góroli,

bo mi ik hań brakuje. 

Gliny z winym namiysoł, 

zacon lepić ik w niebie,

a który sie nie udoł,

prasnon precki za siebie. 

Patrzojcie sie kochani,

teroz w kozdyj parafii 

momy poru ciućmoków,

a i plugoc sie trafi

 

Założeniem programowym konkursu jest propagowanie i kultywowanie gwarowej recytacji i gawędziarstwa na ziemi amerykańskiej, jako jednego z głównych elementów kultury podhalańskiej.

W tym roku - 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, prowadząca przedstawiła udział Podhala w drodze do niepodległości. Odczytała odezwę naczelników gmin podhalańskich "Do braci Podhalan" z 8 lipca 1920 roku.

Jury w składzie: Marian Bryja - przewodniczący, Maria Nowobilska, Henryk Janik - po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu w trzech kategoriach wiekowych, postanowiło:

Spotkanie z Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem

 

 

Pamiątkowe zdjęcie ZG ZPPA z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem

Zarząd Główny ZPPA

Prezes Józef Cikowski.

W imieniu Ojców Cystersów serdecznie zapraszamy członków ZPPA

na uroczystą mszę św. z udziałem:

 Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza

która odbędzie się w poniedziałek 5 marca 2018 o godz. 7.00 wieczorem

w Kościele ''Na Górce'' w Willow Springs.

Zarząd Główny ZPPA serdecznie zaprasza do udziału poczty sztandarowe oraz Górali w strojach regionalnych.

Po mszy św w sali pod kościołem odbędzie się spotkanie

 z ks Kardynałem Stanisławem Dziwiszem.

ZAPRASZAMY.