Koło nr 5 Annowo im. Władysława Zamojskiego

Nazwa Koła nr 5 Annowo pochodziła od Swiętej Anny. Dla uczczenia zasług, jakie Władysław Zamojski położyl dla góralszczyzny i Zakopanego, koło nr 5 nazwano imieniem Władysława Zamoyskiego.

Koło zostało założone 30 maja 1930 roku w sali parafialnej Sw. Anny na południowej stronie Chicago. W skład zarządu kola weszli: Jan Górz – prezes, Józef Woźniak – wiceprezes, Hubert Rozen – sekretarz protokolowy, Franciszek Polak – sekretarz finansowy, Jan Zych – kasjer. Komitet konstytucji: Józef Woźniak, Teofil Zapała, Jan Zych, Franciszek Polak, Jan Cider, Franciszek Wsół. Koło liczyło 87 członków. Rok później (w 1931) członków było 93, a w następnym roku ich liczba spadla do 45. W następnych latach bywało różnie.

Kolo przyjęło nazwę Władyslawa Zamojskiego – szlachcica, który pokochał Podhale, nasze góry i lasy. To on wykupił z kłopotów Zakopane i okolice od bankiera berlińskiego Eichborna, dzięki czemu ocalały nasze lasy, które były wycinane. Jego akcja dała początek Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu. W ciągu 74 lat istnienia koło miało 8 prezesów. Byli to: Władysław Wozniak -przez 30 lat, Józef Woźniak – 14 lat, Stanisław Jania – 11 lat, Michał £atka – 8 lat,Jan Górz – 3 lata, Jan Białoń – 3 lata, Władysław Tokarz – 3 lata i Jan Zając – 3 lata. Zarząd koła w 1993 roku: prezes – Władysław Wożniak, wiceprezes – Anna Zając, czlonkowie zarządu: Lottie Poremba, Jakub Klęczar, Frances Zając, Gloria £abu¶.

Najstarszy czlonek Koła nr 5 im. Władysława Zamojskiego ma obecnie 98 lat. Najdłuższą przynależnscią do kola szczyci się Czester Bialoń – 69 lat, a srednia wieku członków wynosi 73 lata. Siedemdziesiêcioczteroletnia historia naszego koła swiadczy o głębokim zaangażowaniu i oddaniu jego członków sprawie podhalańskiej, kultywowaniu tradycji naszych ojców, miłoscci do Podhala i jego kultury.

 

makieta_img_69