Koło nr 13 im. dr. Stefana Jarosza

     Koło nr 13 im. dr. Stefana Jarosza Związku Podhalan w Północnej Ameryce zostało założone w Utica. Istniało tylko dwa lata. Koło nr 13 pod imieniem Matki Boskiej Ludźmierskiej powstało jednoczeoenie z wyżej wymienionym kołem Utica. Jednak i to koło dooeć szybko przestało istnieć.