Koło nr 14 Tatry, Uniontown, Pennsylvania

     Zarząd Koła nr 14 Tatry w 1951 roku: Ferdynand Skobel – prezes, Helena Chlebek – wiceprezes, Józef Krzysiok – opiekun kasy, Jan Ciszek – marszałek (instruktor tańców góralskich), Antonette Ciszek – sekretarz finansowy, Jan Chlebek – kasjer, Jakub Jarosz – opiekun kasy, komitet: Władysław Małacin i Andrzej Vensko.
makieta_img_101

     W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: John Vensko, Wojciech Klamerus, Ferdynand Skobel, Helena Chlebek, Józef Krzysiok, Andrzej Vensko. Stoją od lewej: Jan Ciszek, Helen Vensko, Rozalia Małacin, Władysław Małacin, Antonette Ciszek, Jan Chlebek, Jakub Jarosz, Jan Habina. Dzieci: John E. Ciszek jr i Mary Małacin – najzdolniejsi tancerze koła.
     W 1978 roku prezesem Koła nr 14 Tatry był Ferdynand Skóbel, a wiceprezesem - John E. Ciszek. W skład zarządu wchodzili ponadto: Antonina Ciszek – sekretarz finansowy, Rozalia Volek – sekretarz protokołowy, Leona Kois – kasjer, Karol Kois – opiekun kasy. Delegaci do Ligi Polsko-Amerykańskiej: Antonina Ciszek – wiceprezes, Ferdynand Skobel, John E. Ciszek – sekretarz – kasjer, Antonina Ciszek – wiceprezes na stan Pennsylvania.