Koło nr 16 Stowarzyszenie Górali Zakopiańskich Utica, New York

     W 1951 roku prezesem Koła nr 16 był Jakub Myrda. W skład zarządu wchodzili ponadto: Jan S. Gacek – sekretarz finansowy, Wawrzyniec Gacek – sekretarz protokołowy, Marcin Gacek – marszałek, Józef Myrda – kasjer.

makieta_img_105
     Stowarzyszenie Górali Zakopiańskich, Koło nr 16 w Utica, N.Y. W pierwszym rzędzie od lewej: Edward Ciszek, Janina Nogaś, Mieczysław Gacek; drugi rząd: Jan S. Gacek, Anna Gacek, Jakub Myrda, Agata Ciszek, Jan Myrda; trzeci rząd: A. Dziechciowski, ładysława Gacek, Genowefa Ciszek, Floryntia Myrda, Wawrzyniec Gacek; czwarty rząd: Jan Nogaś, Anna Gacek, Marcin Gacek, Emilia Drabina, Jan Gol, Wanda Zuzga i Józef Myrda.