Koło nr 38 Ludźmierz

Nolezom sie dzięki tym, wtórzy przed nami
Do koła Ludźmierza syćka należeli.
Wielko cześć i chwała niechaj bedzie temu,
Wtóry to se pierwsy rzeknon takie słowo.
Trza nom sie pokazać, trza sie łozweselić,
Na drugiej ojcyźnie trza koło założyć.
Bo telo z ojcyzny my z sobom zabrali
Gware, toniec, śpiewki, ciesmy sie tym mili.

     Koło nr 38 pod patronatem Matki Boskiej Ludźmierskiej przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce zostało założone 18 listopada 1979 roku. Pierwszy zarząd koła tworzyli: Jan Smoter – prezes, Krzysztof Krupa i Bronisława Borzęcka – wiceprezesi, Marek Grusznic – sekretarz protokołowy, Anna Borzęcka-Bartuska – sekretarz finansowy, Kazimierz Staszel – kasjer, Bronisława Borzęcka – dyrektor, Krzysztof Krupa – zastępca dyrektora. W początkowym okresie działalności koło liczyło 21 członków. Podczas naszych jubileuszowych bankietów (a było już ich 4) przedstawiamy sprawozdania z działalności koła i mobilizujemy wszystkich członków do dalszej pracy w rozszerzaniu kultury podhalańskiej i niesieniu pomocy rodzinnej wsi. Przekazaliśmy pieniądze na rozbudowę Sanktuarium Maryjnego, Dom Pielgrzyma, ósmą stację Męki Pańskiej i na drzwi do kaplicy oraz zakupiliśmy „cegiełkę” 600-lecia. Ufundowaliśmy chorągiew dla straży pożarnej, daliśmy donację na rozbudowę sali i sprzęt dla orkiestry, kupiliśmy komputery dla gimnazjum. Za okazaną pomoc wsi Ludźmierz, otrzymaliśmy podziękowania i złote medale. Pomogliśmy szpitalowi w Nowym Targu i powodzianom. Ufundowaliśmy pomnik na grób zamordowanych ludźmierzan w Krościenku, przekazaliśmy też donacje na odnowienie kaplicy w Ludźmierzu, na dom Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Władysława Orkana, redagowanie „Podhalanki” i „Orła Tatrzańskiego” (w Stanach Zjednoczonych). Wspomogliśmy finansowo budowę nowego kościoła na Białorusi oraz w Kientach.

     Wspieraliśmy też inne koła ZPPA oraz mniejsze organizacje. W 2001 roku do zarządu koła weszli nowi członkowie: Stanisław Rusin – wiceprezes oraz jego żona Monika Borzęcki-Rusin – sekretarz. W 2003 roku zmarła nasza długoletnia prezes Bronisława Borzęcka. 5 października wybrano nowy zarząd. Prezesem został Bogdan Kułach, wiceprezesami: Stanisław Rusin i Zofia Bielska, sekretarzem protokołowym – Monika Rusin, sekretarzem finansowym – Adam Borzęcki, kasjerem – Anna Smoter, dyrektorami: Bogdan Kułach i Anna Smoter, natomiast Kazimierz Kwak i Zofia Kułach weszli w skład komisji rewizyjnej.