Koło nr 39 Chabówka

     Koło nr 39 Chabówka Związku Podhalan w Północnej Ameryce zostało założone dnia 2 lutego 1980 roku. Osoby, które najbardziej przyczyniły się do utworzenia koła to: Aniela i Stanisław Kumorowicz, Jan Kumorowicz oraz Kazimierz Żmuda. Celem powołania koła było zrzeszanie wszystkich rodaków i rodzin z okolic Chabówki mieszkającym w Chicago, pomoc finansowa instytucjom społecznym i kościelnym oraz ubogim rodzinom w Polsce, w Chabówce i okolicach. Jednym z celów działalności była również pomoc materialna członkom Koła nr 39 Chabówka w wypadku nieprzewidzianych nieszczęść.
W 1981 roku koło skupiało 30 członków. Pracowało ofiarnie dla dobra rodaków w Polsce. W tym czasie w skład zarządu wchodzili:
Jan Kumorowicz – prezes, Stanisław Kumorowicz – wiceprezes, Franciszka Czyszczoń – wiceprezes, Andrzej Pędzimąż – sekretarz protokołowy, Janina Krzysztofiak sekretarz finansowy, Maria Dobrzański – skarbnik, Kazimierz Żmuda – chorąży.