Koło Nr. 47 Klub Narciarski "Tatry"

   

Walne Zebranie Koła Nr. 47 Tatry Ski Club

Tegoroczne Walne Zebranie klubu Tatry było zupełnie inne niż poprzednie. Wprawdzie tak, jak co roku członkowie ustępującego zarządu składali zebranym sprawozdania, ale tym razem było one pełniejsze, przemyślane i wnoszące nowe pomysły jak można poprawić frekwencję na dwóch najważniejszych imprezach, czyli mistrzostwach polonijnych. Vice-prezesi klubu Józef Guzik oraz Szymon Gąsienica Daniel podsumowali ostatni sezon a szczególnie kończące sezon 2018/2019 XXI Mistrzostwa Polonii w Keystone, CO.  Skarbnik klubu Franciszek Dziechciowski złożył sprawozdanie o stanie finansów Klubu. Dyrektor d/s ZPPA Joanna Staszel poinformowała zebranych o planach ZPPA dotyczących przyszłości związku. Prezes klubu Piotr Chowaniec podsumował kończącą się kadencję zarządu oraz sezon narciarski i podziękował członkom zarządu za świetną współprace. Po rozwiązaniu zarządu przyszła kolej na dyskusję na temat nowego statutu opracowanego przez Komisję Statutową powołaną na poprzednim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Przewodniczący Komisji Statutowej Stanisław Kiernoziak odczytał propozycje nowego Statutu Klubu Tatry i odpowiadał na liczne pytania zebranych. Po gorącej dyskusji zebrani w jawnym głosowaniu przyjęli Statut przy jednym glosie wstrzymującym się od głosowania. Kolejnym punktem była dyskusja nad wnioskiem złożonym przez Piotra Mądrzyk, aby zmienić system grup wiekowych na grupy w/g umiejętności podczas polonijnych mistrzostw polonijnych. Wnioskodawca przygotował wykres udowadniający słuszność jego wniosku na podstawie wyników ostatnich zawodów polonijnych. zebrani zobowiązali nowy zarząd do analizy wniosku. Po przerwie na obiad rozpoczęły się wybory nowego zarządu. Niestety, ale nie było kandydatów na stanowiska w zarządzie albo zebrani uznali, ze nie ma potrzeby zmian. Nowy zarząd został wzmocniony przez Natalię Stanek, która weszła w skład Komitetu Imprez. Aplikację członkowską do klubu złożył również Albert Sokół, który z pewnością wzmocni sekcje narciarską jak i rowerową. Witamy w klubie Tatry.

Przysięgę od nowego zarządu przyjął prezes ZPPA Józef Cikowski w towarzystwie vice-prezesa Stanisława Sarna. 

Zarząd Koła Nr. 47 Tatry Ski Club:

Prezes - Piotr Chowaniec

Vice-prezesi d/s Sportu - Józef Guzik, Szymon Gąsienica Daniel.

Vice-prezes d/s Członkowskich - Marek Smoter

Skarbnik - Franciszek Dziechciowski

Sekretarz - Jolanta Smoter, Katarzyna Szram.

Dyrektor d/s ZPPA - Joanna Staszel, Jan Bachleda

Dyrektor d/s CMSC - Joe Keen

Korespondent Prasowy - Piotr Chowaniec

Lekarz Klubu - dr. Bronisław Orawiec

Komitet Imprez - przewodniczący: Krzysztof Staszel, członkowie: Ryszard Długosz, Bogdan Hreśka, Jarosław Gondek, Adam Górecki, Janusz Kuziel, Tomasz Królikowski, Jacek Pyzowski, Natalia Stanek, Stanisław Staszel, Mateusz Skubisz.

Gratulacje i powodzenia, najbliższa impreza, czyli pochód 3-go Maja już za kilka dni

Piotr Chowaniec, prezes Tatry Ski Club

Na datę powstania Klubu Narciarskiego Tatry przyjmuje się dzień 25 marca 1973 roku, kiedy to z inicjatywy Andrzeja Macha spotkało się 20 entuzjastów narciarstwa. Na zebraniu przyjęto oficjalną nazwę Klub Narciarski „Tatry” i wybrano pierwszy zarząd klubu, na czele którego stanął Andrzej Mach. Zarząd opracował Statut Klubu, który z małymi poprawkami obowiązuje do dzisiaj. W tym samym roku klub został zarejestrowany w urzędzie stanu Illinois.

Do programu klubu wprowadzono zawody zimowe, tzw. Puchar Klubu, latem organizowano Spartakiadę Klubową, a w późniejszym czasie także turnieje tenisowe. System punktacji za poszczególne zawody umożliwiał nominację „Sportowca Roku”. W 1980 do programu wprowadzono także biegi narciarskie.

Pod koniec lat 80. klub liczył stu członków. Po siedmiu latach poświęcenia się pracy na rzecz klubu Andrzej Mach zrezygnował ze stanowiska prezesa. Nowy zarząd wybrany w 1980 roku nie sprostał zadaniom i klub „Tatry” przeżywał trudne chwile. Na zebraniu w 1981 roku powołano nowy zarząd, a prezesem klubu został Grzegorz Mikołajczyk. Już w następnym sezonie (1982 r.) drużyna klubu „Tatry” zdobyła pierwsze miejsce w regionalnych zawodach o Puchar Grand Marnier Challenge. Pasmo sukcesów z lat 80. uwieńczyło wygranie National Jeep Ski Challenge. W skład wspólnej reprezentacji klubu „Tatry” i „Eagles” wchodzili: Andrzej Gąsienica, Józef Harmata, Stanisław Hendrzak, Dorota Kwiatek, Yara Mlasna, Małgorzata Ustupski. W 1982 roku klub wstąpił do Chicago Metropolitan Ski Council (CMSC) i od tej pory brał udział w zawodach międzyklubowych. Zawodnicy klubu odnosili wiele sukcesów.
W 1983 r. klub obchodził 10. rocznicę swego powstania. Wkrótce po okolicznościowym bankiecie odbyły się wybory nowego zarządu. Prezesem został jeden z założycieli i długoletni działacz Stanisław Kozioł. To spowodowało rozłam w klubie, część ludzi odeszła i założyła własny klub o nazwie „Eagles”. Nowy zarząd pokonał trudności, na nowo rozwijało się narciarstwo klasyczne, założona została sekcja skoków narciarskich, w której skakali m.in. Józef Marek, Jacek Gąsienica Mraczelnik, Janusz Guńka. Ludwik Hajnos zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo USA wśród juniorów.

Rozwój klubu nastąpił w latach 1987–1988, kiedy prezesem był Stanisław Bachleda. Do klubu przystąpili Adam Trzebunia, Jerzy i Andrzej Gąsienica, którzy okazali się najlepszymi zawodnikami nie tylko w klubie, ale w całym związku CMSC (ponad 90 klubów). W 1988 roku Klub „Tatry” został przyjęty do Związku Podhalan w Ameryce Północnej, jako Koło nr 47. Rok później prezesem klubu został Kazimierz Kaczor. Klub, wzmocniony przez nowych narciarzy: Bronisława Trzebunię, Monikę Sykut, Artura Romanowskiego, Dorotę Kwiatek przez 8 kolejnych lat zajmował miejsce w trójce najlepszych, zdobywając w sezonie ponad 100 medalowych miejsc. W 1993 r. wspólna reprezentacja Klubu „Tatry” i „Eagles” odniosła największy dotychczasowy sukces wygrywając Amatorskie Mistrzostwa Klubów USA tzw. Jeep Ski Club Challenge. Klub „Tatry” zdobył I miejsce w USA w klubowych zawodach NASTAR.
W 1997 r. Andrzej Mach ponownie został prezesem klubu, funkcję tę pełnił do 1999 r. Po nim na stanowisko prezesa wybrany został Bolesław Kułach, który prezesował do 2002 r. Sam świetny narciarz, rozpowszechniał wśród członków profesjonalne przygotowanie do sezonu zimowego. Treningi na śniegu weszły na stałe do kalendarza, a efekty przyszły bardzo szybko. Klub „Tatry” po raz pierwszy w historii wygrał zawody CMSC w klasyfikacji klubowej.
Od roku 2002 do chwili obecnej prezesem jest Piotr Chowaniec. Dzięki współpracy całego zarządu, Klub „Tatry” rozwija się we wszystkich dziedzinach. Spartakiady letnie, prowadzone przez Stanisława Kiernoziaka stoją na bardzo wysokim poziomie i startuje w nich rekordowa ilość uczestników. Turnieje tenisowe, które organizuje Bronisław Orawiec to gwarancja dobrego tenisa ziemnego. Ważną funkcję korespondenta prasowego pełnił Andrzej Sykut. Komitet Imprez z Dorotą Zastrow na czele, ma receptę na udane, wspaniałe imprezy. Co roku, z klubowymi (i nie tylko) dziećmi spotyka się Święty Mikołaj. Wygrane dwa lata z rzędu z olbrzymią przewagą nad pozostałymi klubami zawody CMSC świadczą dobitnie o ciągłym podnoszeniu poziomu zawodników klubu i jego rozwoju. Bardzo ważną rzeczą jest współpraca z młodzieżą; klub dzięki rodzinnej tradycji ma olbrzymie zaplecze. Już dzisiaj na trasach wszystkich zawodów organizowanych przez klub widać nastolatków i dzieci w wieku 6–7 lat. Wielu z nich startuje w zawodach CMSC, zdobywając dla klubu punkty, a dla siebie - doświadczenie. Na przestrzeni 30 lat działalności Klubu „Tatry” urząd prezesa sprawowało 7 osób: Andrzej Mach (pełnił tę funkcję dwukrotnie, łącznie 9 lat), Grzegorz Mikołajczyk (3 lata), Stanisław Kozioł (4 lata), Stanisław Bachleda (2 lata), Kazimierz Kaczor (8 lat), Bolesław Kułach (3 lata), Piotr Chowaniec od 2002 r.

makieta_img_236

Prezesi Klubu „Tatry”.
Jedną z wielu działalności klubu jest organizacja Mistrzostw Polonii w Narciarstwie Alpejskim. W roku 1987 na „spotkaniu gwiazdkowym” redaktor „Sport Review” Wiesław Książek zaproponował organizację zawodów narciarskich dla Polonii pod patronatem redakcji.

Pierwsze zawody pod nazwą Narciarski Festiwal Polonijny odbyły się 14 lutego 1988 w Holiday Park. Startowało w nich ponad 60 zawodników. Podczas trzecich zawodów w 1990 roku w Wilmot Mtn. (WI) Związek Podhalan ufundował Puchary Przechodnie dla zwycięzców. Po pewnym czasie zawody zaczęły odbywać się pod nazwą „Mistrzostwa Polonii w Narciarstwie Alpejskim”, wprowadzono Puchar Rodzinny i podział na grupy wiekowe. Kolejnym doskonałym posunięciem była idea zorganizowania Międzynarodowych Mistrzostw Polonii w Narciarstwie Alpejskim w Kolorado. Z pomysłem organizacji tych zawodów zwrócili się do Bolesława Kułacha Andrzej Gędłek i Andrzej Pitoń. W pierwszych mistrzostwach w Copper Mtn. startowało 25 zawodników. Z biegiem czasu na imprezę zaczęli przyjeżdżać narciarze spoza Illinois i Kolorado, w tym z Polski i Kanady.

Do grona szczególnie pomocnych w organizacji wszystkich zawodów, nie tylko narciarskich, ale i lekkoatletycznych, dyskotek i pikników należą: Janusz Kotelon, Bolesław Kułach, Stanisław Kiernoziak, Henryk Sobański, Bronisław Orawiec, Lucyna Giera, Dorota Zastrow, Agnieszka Szyzdek, Natalia Janik, Magdalena Chowaniec, Julian Pawłowski, Helena Bachleda, Hanna Trzebunia i inni.
Z okazji 75-lecia ZPPA życzymy całemu Zarządowi i wszystkim tym, którym nie jest obojętna przyszłość związku dalszych sukcesów w nieustającej pracy nad krzewieniem kultury góralskiej wyniesionej z domów podhalańskich, pracy, której efekty ocenią dopiero przyszłe pokolenia.

makieta_img_237