Koło nr 44 Śleboda

     Koło nr 44 Śleboda Związku Podhalan w Północnej Ameryce zostało założone w 1984 roku. W skład zarządu wchodziły następujące osoby: Tomasz Bałys – kapelan, Andrzej Kotelnicki – prezes, Władysław Tylka – wiceprezes, Zofia Słodyczka – wiceprezes, Jan Jachymiak – sekretarz protokołowy, Teresa Latka – skarbnik, Stanisław Gawlak – dyrektor; rada imprez i szkoleniowa zespołu: Władysław Pawlikowski, Ryszard Słodyczka, Zofia Kudlik, Ewa Lebiecka, Maria Kotelnicka.