Koła nr 50 "Pieniny" Związku Podhalan w Ameryce Północnej

     4 kwietnia 1990 roku, to najważniejsza data w istnieniu naszego Koła. W tym dniu obyło się spotkanie organizacyjne z inicjatywy mgr. Jana Hamerskiego „Kukuc”, wspomnieć należy nazwiska osób, które przyczyniły się do powstania naszego Koła, są nimi: Bożena Macias, Stanisława Polny, Józefa Kozłecka, Helena Kurdycka, Władysław Piecyk, Ryszard Salomon, Jan Piecyk, Jan Hamerski, Marian Jarosz, Henryk Mikołajczyk. Podczas następnego spotkania, które odbyło się 20 maja 1990 toku, został wybrany Zarząd Koła nr 50 „Pieniny”, w skład którego weszły osoby z grupy założycielskiej Koła. Zarząd naszej organizacji składał się z następujących stanowisk: Kapelan – Ks. Andrzej Wypych; Prezes – Henryk Mikołajczyk; Wiceprezes – Marian Jarosz; Wiceprezeska – Stanisława Polny; Sekretarz Protokołowy – Bożena Macias; Skarbnik – Jan Piecyk; Sekretarz Finansowy – Maria Korzeniowska; Dyrektorem do Zarządu Głównego został wybrany Prezes – Henryk Mikołajczyk oraz Rada Gospodarcza w której skład wchodzą: Stanisław Wolski, Jan Mastalski i Danuta Kozielec.

22 lipca 1990 roku oficjalna działalność naszego Koła została zainaugurowana mszą świętą, którą doprawił nasz Kapelan Ks. Andrzej Wypych w kościele pod wezwaniem Św. Pankracego z udziałem członków Koła. W tym dniu odbyło się również zaprzysiężenie członków oraz zarządu Koła, przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan Wojciech Króżla.

makieta_img_256

Nasz Prezes Henryk Mikołajczyk oraz Prezes Marian Jarosz opracowali Status naszego Koła, w oparciu o Konstytucję Zarządu Głównego Związku Podhalan w Ameryce Północnej, ich autorstwa jest również logo Koła. Istnienie naszego Koła jest zasługą zapału i wspólnej pracy oraz starań wszystkich członków, przyjaciół i miłośników naszego Koła. (Z całego serca dziękujemy wszystkim osobom, bez których nasze Koło nr 50 „Pieniny” nigdy by nie powstało i nie trwało do dziś. Dzięki wam i nam możemy kultywować i przekazywać młodemu pokoleniu tradycje naszych dziadów i ojców wywodzących się z bogatego w historie i tradycje regionu Pienin).

W 1996 roku podjęto decyzję zmierzającą do realizacji posiadania przez Koło nr 50 „Pieniny” sztandaru. Projekt wykonała artysta plastyk Lucyna Szudy-Pescia nasza rodaczka ze Szczawnicy, wykonawcą tegoż projektu jest Władysław Kulak z Pracowni Artystycznej w Suchej Beskidzkiej.

Dnia 6 września 1997 roku ziściły się starania i marzenia. Podczas mszy św. w Kościele pod wezwanie św. Pankracego celebrowanej przez naszego Kapelana ks. Andrzeja Wypycha w asyście zaproszony księży oraz licznie zgromadzonych reprezentacji ze sztandarami zaprzyjaźnionych Kół Związku Podhalan w Ameryce Północnej. Odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru na którym widnieje patronka Pienin św. Kinga, w tradycyjnych symbolach naszego regionu. Uroczystość tą zdominowali członkowie naszego Koła i goście w strojach góralskich oraz zaproszona kapela góralska. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście z Polski: Prezes Oddziału Pieniny Związku Podhalan w Szczawnicy – Stanisław Wiercioch, w raz z członkiem Zarządu Józefem Ciesiełką.

16 listopada 1997 roku na zebraniu sprawozdawczo wyborczym, Prezes Henryk Mikołajczyk, który to w tym czasie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Podhala w Ameryce Północnej złożył rezygnację i na jego miejsce został wybrany Prezesem Koła nr 50 „Pieniny” Witold Labuda. Nowy Prezes zobowiązał się i czyni to do dziś dnia – realizować plany i założenia poprzedniego Zarządu modyfikując je co do potrzeby dnia dzisiejszego.

We wrześniu 2000 roku celebrowaliśmy dziesięciolecie istnienia naszego Koła na ziemi amerykańskiej. Z tej okazji gościliśmy na bankiecie i towarzyszący uroczystościach: założyciela naszego Koła Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce mgr. Jana Hamerskiego – „Kukuc” z małżonką Marią, oraz Burmistrza Szczawnicy mgr.inż. Michała Kochana. Imprezy zaszczycili członkowie Zarządu Głównego Związku Podhalan w Ameryce Północnej z Prezesem Henrykiem Mikołajczykiem oaz Kapelanem Związku Ojcem Tomaszem Bałysem i naszym Kapelanem ks. Andrzejem Wypychem i Kapelanami innych Kół. W trakcie trwania uroczystości dziesięciolecia naszego Koła licznie uczestniczyliśmy w strojach regionalnych i ze sztandarami między innymi w uroczystej Mszy Św. w trakcie której nasz kapelan dokonał poświęcenia ofiarowanego dla Koła ornatu mszalnego z symboliką Pienin.
Realizując zamierzenia statutowe naszego Koła uczestniczymy czynnie w życiu Związku Podhalan w Ameryce i Polonii w Chicago. Koło Pieniny zorganizowało wiele imprez i nadal je kontynuuje: jak pikniki, bale – z których dochody przeznaczane są na cele charytatywne i potrzeby w naszych ojczystych miejscowościach, głównie w Krościenku i Szczawnicy. Do dużych osiągnięć możemy zaliczyć pomoc finansową w zakupie karetki pogotowia dla Szczawnicy oraz zakup dzwonu do nowego kościoła w Krościenku. Co rocznie wspieramy finansowo ośrodek dla osób niepełnosprawnych ze Szczawnicy i okolic. Przeznaczamy zgromadzone środki na potrzeby i remont kościoła w Szczawnicy oraz na wspieranie Straży Pożarnej w Krościenku. Możemy wspomnieć również o naszej pomocy finansowej dla naszych współbraci w ojczyźnie podczas kataklizmu powodzi tysiąclecia oraz innych doraźnych akcji.

W chwili założenia Koło liczyło 30 członków, na dzień dzisiejszy liczba ta stanowi 68 wywiązujących się ze statutowych obowiązków osób, mimo iż odeszli z naszych szeregów w tym czasie: św. pamięci Antoni Ciesielka, Władysław Piecyk – członek komitetu założycielskiego, Jan Mastalski, oraz Bolesław Mastalski. Cześć ich pamięci.

Jesteśmy dumni gdyż z naszych szeregów członków Koła i ziomków pienińskich wywodzą się obecni Góralscy Prezesi: Henryk Mikołajczyk – USA, Jan Hamerski – „Kukuc” Polska.
Oby tak dalej.

 

makieta_img_256