Koło nr 55 Ratułów

  

2015-12-ratulow zarzad

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole Nr 55 Ratułów odbyło się dn. 25 października 2015r. Po omówieniu bieżących spraw Koła rozpoczęły się wybory.

Swoją obecnością zaszczycili nas prezes ZPPA Józef Cikowski wraz z korespondentką ZPPA Anną Zalińską.

Prezes Cikowski przeprowadził wybory w Kole. Kapelan Koła –ks. Stanisław Drewniak, stanowisko prezesa ponownie objęła Czesława Ciężczak, wiceprezesi: Władysław Kois i Maria Bzdyk, sekretarz protokółowy - Halina Krupa, sekretarz finansowy- Maria Rafacz, skarbnik- Maria Rafacz, dyr. do Zarządu Gł. - Maria Rafacz, zastępca dyrektora -Antonina Morawa, Marszałek –Andrzej Kułach, zastępca - Stanisław Rafacz, chorąży - Stanisław Kozielec, zastępcy: Józef Rafacz i Henryk Ciężczak, komisja rewizyjna: Zofia Chodorowicz, Władysława Bielański, Andrzej Bednarz, kapelmistrzowie: Czesław Kaczmarczyk i Leopold Kułach.

Dodatkowo została powołana Rada Gospodarcza a w jej skład weszli: Grażyna Kois, Stanisława Marusarz, Maria Ratułowska, Jadwiga Rafacz, Zofia Białoń i Wojciech Krupa.

Prezes Cikowski odebrał też przysięgę od nowych członków a byli nimi: Maria Ratułowska, Natalia Ratułowska, Jadwiga Rafacz.

Anna Zalińska uwieczniła zebranie wspólną fotografią, następnie zebrani zasiedli do wspólnego obiadu.

Prezeska Czesława Ciężczak wraz z Zarządem serdecznie dziękuje wszystkim zebranym za przybycie.

Za Zarząd sekretarz protokółowy Halina Krupa

wzor

   Koło Ratułów rozpoczęło swoją działalność 25 sierpnia 1991 roku. W tym dniu 9 osób: Andrzej Opacian, Janina Opacian, Zofia Rafacz, Stanisław Rafacz, Stanisław Stępień, Stanisław Kenig, Edward Kenig, Czesława Rafacz i Jan Rafacz, jako komitet organizacyjny zwołało zebranie mieszkańców Ratułowa, aby założyć koło przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Koło otrzymało numer 55. Spośród 39 osób obecnych na zebraniu wybrano pierwszy zarząd w składzie: prezes – Andrzej Opacian, wiceprezesi: Stanisław Ciężczak i Antonina Morawa, sekretarz protokołowy – Janina Opacian, sekretarz finansowy – Anna Rafacz, skarbnik – Zofia Rafacz, marszałek – Stanisław Rafacz, chorążowie: Stanisław Rafacz i Karol Szeliga, komisja rewizyjna: Czesława Rafacz, Aniela Szeliga i Aniela Ciężczak, dyrektor do Zarządu Głównego – Andrzej Opacian, kapelan – ks. Stanisław Drewniak. Nowy zarząd rozpoczął swoją działalność od zorganizowania zabawy 21 września 1991 roku. Prezes Andrzej Opacian na podstawie konstytucji Związku Podhalan opracował konstytucję Koła nr 55 Ratułów. Zostały w niej wytyczone podniosłe cele: stworzenie „rodziny góralskiej” w Ameryce; rozbudzenie w szeregach organizacji braterstwa i poszanowania; budzenie przywiązania i miłości do ziemi ojczystej, tak wśród członków, jak i ich dzieci; krzewienie kultury, oświaty, zamiłowania do gwary, literatury i sztuki podhalańskiej; bratnia pomoc w trudnych warunkach życiowych członkom koła, dążenie do polepszenia warunków życiowych naszych bliskich w Polsce.

makieta_img_2821 marca 1992 roku prezes Andrzej Opacian wyszedł z inicjatywą, aby założyć własny zespół. „Ratułowianie” powstali 30 maja 1993 r. Kierownikiem zespołu został Andrzej Opacian, a instruktorem – Edward Kenig. Po dwuletniej działalności koło liczyło już 86 członków. 13 listopada 1993 r. uchwalono, aby ufundować sztandar dla koła. W 1994 roku nowym prezesem został Stanisław Ciężczak. 30 kwietnia 1995 r. w kościele św. Kamila został poświęcony sztandar Koła nr 55 Ratułów, a w Domu Podhalan odbył się z tej okazji bankiet. W tym samy roku prezesem ponownie został Andrzej Opacian. Dwa lata później na urząd prezesa koła wybrana została Antonina Morawa, która sprawuje tę funkcję do dzisiaj. 16 września 2001 roku koło obchodziło 10-lecie istnienia. W tym dniu odprawiona została uroczysta msza św., natomiast bankiet odbył się 25 listopada.
Przez cały okres działalności koło organizowało przynajmniej jedną zabawę taneczną w roku, z której dochód przeznaczony był na pomoc rodakom w Polsce. Do tej pory koło wspomagało Ochotniczą Straż Pożarną w Ratułowie Dolnym i Górnym, Szkołę Podstawową w Ratułowie, parafie w Miętustwie i Nowem Bystrem, szpital w Nowym Targu, Szkołę Biznesu w Nawojowej, Ośrodek Zdrowia w Ratułowie, a także osoby prywatne, które znalazły się w trudnej sytuacji. Również tutaj koło udziela wsparcia finansowego osobom, które potrzebują pomocy oraz wywiązuje się z zobowiązań wobec Związku Podhalan (podczas remontu Domu Podhalan). Corocznie zarząd koła organizuje spotkania „opłatkowe” dla członków koła i mieszkańców Ratułowa, które są okazją do przypomnienia zwyczajów wyniesionych z rodzinnych domów. Każdego roku koło Ratułów jest również współorganizatorem precesji Bożego Ciała w Yorkville oraz odpustu parafii Miętustwo.

Do największych osiągnięć zespołu „Ratułowianie” należy zaliczyć: I miejsce na festiwalu „Na Góralską Nutę” w 1993 roku za przedstawienie „Trocki” i w 1995 roku – za „Bacówkę” oraz zajęcie czołowych miejsc przez członków zespołu w konkursach tańca solowego. W 1996 roku na Królową Związku Podhalan wybrano Władzię Bednarz, członkinię koła i zespołu „Ratułowianie”, a Zbójnikiem Roku został jej kolega z zespołu Stanisław Gal. Poza tym zespół prezentował starodawne zwyczaje: „Kiszenia kapusty”, „Na polanie” oraz obrzędy bożonarodzeniowe „Jasełka” i „Wilija na Podhalu”. Obecnie zespołem kierują Antonina Morawa i Władysław Kois, którzy przygotowują programy artystyczne na bankiety i opłatki. Muzycy z zespołu przygrywają na wielu imprezach Związku Podhalan, a także podczas uroczystości kościelnych.

Obecnie koło Ratułów liczy 130 członków i jest nadal bardzo aktywne. Członkowie koła uczestniczą w działalności Związku Podhalan. Skład obecnego zarządu jest następujący: prezes – Antonina Morawa, wiceprezesi: Władysław Kois i Czesława Ciężczak, sekretarz protokołowy – Grażyna Kois, sekretarz finansowy i skarbnik – Maria Rafacz, chorążowie: Władysław Komperda i Jan Jarząbek, marszałek – Stanisław Rafacz, komisja rewizyjna: Anna Boblak, Władysław Bielański i Stanisław Stępień, dyrektorzy: Jan Jarząbek i Stanisław Rafacz.

 

makieta_img_283

 

Historja koła wioski Ratułowa
Dziesięć roków istniejąca
Swych przodków Podhalan kulture krzewiąca
Pierwsym to prezesem obrany był Jendrek Opacion
Co se w Ameryce goralscyzne zacon
Ze Staśkym Czescokym z Jankom Tomcagową Morawa
Wroz z Hanusiom Rafacz sekretarką finansową
Działa tyz przy tym kole zespół Ratułowianie
Co pierwsą nogrode zdobyli za to przedstawienie
I poświencenie tyz mieli sztandaru ratułowiańskiego koła
Ktoro sie tyz odbyła uroczyście z wioski Ratułowa
Koło tys słuzy pomocom strazom pożarnym
W obok remizach Dolnem i zarazem Górnem
Podstawowej szkole również kościołowi
Nawet w Nowym Torgu także szpitalowi
Oraz wielu innym tyz z pomocą spieszą
Swe ofiarne serca z pomocą z Ratułowa niesą
Zmiana Zarządu
Kapelanem Drewniak prezeskom Morawa
Długopolski Czesczak i Kois Grażyna
Nowa grupa członków działalność zacyna
A Jagoda, Komperda, Krupa, Jarząbek chorążowie
Taka zmiana nastała członków w Ratułowie
A Jarząbek z Czesczakiem derektorami do zarządu głównego
Zycym w kole sukcesu syćkim wom dobrego.
Scęść wam Boże

 

makieta_img_285