Koło nr 59 Morawczyna im. Wiktorii Baran

     Gromadka mieszkańców wsi Morawczyna, która znalazła się na gościnnej ziemi Waszyngtona, z dala od gór, od Podhala i ojczyzny, postanowiła zrzeszyć się i założyć koło przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Stało się to 7 lutego 1993 roku. Koło powstało z inicjatywy i dzięki wspólnym wysiłkom wielu ludzi. Założycielami koła byli: Tadeusz Huzior i Franciszek Buła. Pierwszy zarząd uformował się w następującym składzie: kapelan – ks. Jan Truty, prezes – Tadeusz Huzior, wiceprezes – Jan Dzielski, sekretarz – Jan Myrda, skarbnik i sekretarz finansowy – Edward Myrda, dyrektor – Franciszek Buła.

makieta_img_309

Pierwszy zarząd i członkowie koła

Koło wstępując w szeregi Związku Podhalan w Północnej Ameryce przyjęło nr 59 im. Wiktorii Baran. Jest ona również patronką Szkoły Podstawowej w Morawczynie. Była nauczycielką. Została rozstrzelana przez hitlerowców w czasie II wojny światowej na oczach wszystkich mieszkańców naszej wioski. W miejscu zbrodni powstał pomnik, a w sercach ludzi została pamięć o dobrej nauczycielce. Zarząd koła i członkowie podczas zorganizowali kilka zabaw, z których dochód został przesłany do Morawczyny na cel wyznaczony przez mieszkańców wsi. W tych latach do Chicago przyjechało kilka rodzin z naszej miejscowości. Na zebraniu 11 lipca 1993 roku w naszym kole było już 30 członków. Na następnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 14 stycznia 1996 r. przyjęto nowych członków i wybrano kolejny zarząd koła w składzie: kapelan – ks. Jan Truty, prezes – Roman Buła, wiceprezes – Anna Szurko, skarbnik – Anna Paluch, sekretarz – Weronika Habas, marszałek – Franciszek Łysy, chorąży – Jan Habas, dyrektor – Barbara Habas, zastępca dyrektora – Władysław Krzysica. W czasie tej kadencji zarząd organizował zabawy. Koło czynnie włączało się w działalność Związku Podhalan wspierając finansowo różne akcje na rzecz Polonii czy samego związku. 17 stycznia 1999 r. zorganizowano kolejne zebranie, na którym wybrano nowy zarząd: prezes – Roman Buła, wiceprezesi: Maria Truty i Franciszek Łysy, skarbnik – Anna Paluch, sekretarz – Weronika Habas, marszałek – Jan Myrda, chorąży – Jan Habas, dyrektor – Barbara Habas, zastępca dyrektora – Janina Tomcza, komisja rewizyjna: Krystyna ¯muda, Józef Hełdak, Władysław Błachuta. W czasie kadencji tego zarządu poświęcono sztandar koła. Z tej okazji zorganizowano bankiet, który odbył się 23 października 1999 roku. Sztandar, który został ufundowany przez Antoninę i Tadeusza Huzior, przedstawia z jednej strony białego orła w koronie na czerwonym tle, a z drugiej strony na białym tle – Matkę Bożą Wspomożenia Wiernych, która jest patronką naszej kaplicy.

makieta_img_310

Poświęcenie sztandaru 1999 r. Od lewej: prezes Roman Buła z żoną, Katarzyna Palarczyk, fundatorzy sztandaru - Tadeusz Huzior z rodziną, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Morawczynie Józefa Krzysica z mężem.
W latach 1999-2002 nasze koło szczególnie wpisało się w historię Związku Podhalan, gdyż członkini naszego koła Barbara Habas sprawowała funkcję wiceprezesa ZPPA. Brała też udział w przygotowaniu i prowadzeniu audycji Radia Związku Podhalan. Członkowie koła często pomagali Zarządowi Głównemu ZPPA, zwłaszcza w przygotowywaniu pikników. 30 grudnia 2001 roku odbyło się zebranie, na którym wybrano zarząd w składzie: kapelan – ks. Jan Truty, prezes – Roman Buła, wiceprezesi: Maria Truty i Marek Średniawa, skarbnik – Renata Huzior, sekretarz – Weronika Habas, marszałek – Jacek Myrda, chorąży – Jan Habas, zastępca chorążego – Władysław Krzysica, dyrektor – Barbara Habas, zastępca dyrektora – Sławomir Myrda. Zarząd ten działa do chwili obecnej. Obecnie nasze koło liczy 46 osób.
W ciągu całej 11-letniej działalności naszego koła wielokrotnie wspieraliśmy różne cele charytatywne, nie tylko w naszej rodzinnej miejscowości, ale także na Podhalu i w całej Polsce. Składaliśmy donacje na Dom Podhalan, Ogród Różańcowy w Ludźmierzu i wiele innych. Przede wszystkim zaś wysyłaliśmy pieniądze do naszej wsi: na malowanie szkoły, zakup komputerów dla szkoły oraz wóz strażacki. Nie sposób nie przypomnieć tutaj o tragedii, jaka dotknęła naszą miejscowość w czerwcu 2001 roku, kiedy to wielu mieszkańców „straciło dach nad głową” po przejściu tornada. Wtedy to bratnie koła solidarnie z nami odpowiedziały na apel prezesa ZPPA Henryka Mikołajczyka i prezesa naszego koła Romana Buły. Zebrano około $21000, które prezes H. Mikołajczyk osobiście przekazał poszkodowanym. Mamy wielki dług wdzięczności wobec wszystkich ofiarodawców. Jeszcze raz składamy serdeczne Bóg zapłać. W 2003 r. w Morawczynie rozpoczęto budowę nowego kościoła, więc koło zobowiązane jest do dalszej pomocy naszej wiosce. Wierzymy, że wspólnymi siłami zbudujemy piękną świątynię. Na ten cel wysłaliśmy już sporą donację. Członkowie koła i mieszkańcy wsi Morawczyna niosą imię swojej wsi po szerokich krańcach ziemi, nie przecinając korzeni łączących ich z rodzinną ziemią.

Z okazji 75-lecia Związku Podhalan w Północnej Ameryce zarząd i członkowie Koła nr 59 Morawczyna im. Wiktorii Baran życzą kolejnych wielkich jubileuszy, rozkwitu organizacji i samych sukcesów w podtrzymywaniu tradycji podhalańskich w Ameryce oraz błogosławieństwa bożego w dalszej pracy dla dobra Polonii i Polski.

Szczęść Boże