Koło nr 61 Łopuszna im. ks. prof. Józefa Tischnera

makieta_img_321Początki działalności naszego koła sięgają roku 1991. W tym czasie w Chicago przebywało zaledwie kilka osób z Łopusznej. Pomimo swych zajęć i obowiązków, spotykaliśmy się od czasu do czasu. Na jednym z takich spotkań zrodziła się myśl, czy nie moglibyśmy zrobić czegoś dla swojej wsi. Było nas zaledwie kilka osób, więc nie mogliśmy założyć własnego koła przy Związku Podhalan. Zwróciliśmy się do Koła nr 51 Ostrowsko z propozycją zorganizowania zabawy, z której dochód chcieliśmy przeznaczyć na odnowienie wnętrza zabytkowego kościółka w naszej parafii. Pierwszą zabawę zorganizowaliśmy w listopadzie 1991 roku. Udała się wyjątkowo dobrze. Przybyło ponad 100 osób, a dochód wyniósł $1800.

30 października 1994 roku Związek Podhalan w Północnej Ameryce obchodził jubileusz 65-lecia powstania. Na tę uroczystość przybyli goście z Polski, wśród nich Stanisław Kowalczyk – prezes Zarządu Głównego ZP w Polsce, a zarazem łopusznianin. Przekazał nam list od proboszcza ks. Jerzego Raźnego, w którym zwrócił się do nas o pomoc w odnowieniu i zabezpieczeniu kościoła. Nasi goście przekonywali nas do założenia samodzielnego koła. To, jak również działalność ks. Tischnera, zmobilizowało nas do działania. W tym dniu został wybrany komitet założycielski. Termin następnego spotkania wyznaczyliśmy na 19 listopada. Zebranie zostało zwołane, aby wybrać i dokonać zaprzysiężenia zarządu koła. Do pierwszego zarządu koła weszli: prezes – Bronisław Ciężobka, wiceprezesi: Władysława Buła i Zbigniew Maczewski, sekretarz – Barbara Janos, sekretarz finansowy – Krystyna Blacharczyk, skarbnik – Lucyna Jandura, dyrektor – Bolesław Ambroż. Nowo wybrany zarząd złożył przysięgę w obecności prezesa Zarządu Głównego ZP Andrzeja Pitonia oraz sekretarza generalnego Związku Podhalan Stanisława Zagaty. W dniu założenia koło liczyło 26 członków. Celem statutowym naszego koła, jak również całego związku, jest: krzewienie kultury góralskiej na ziemi amerykańskiej, wzajemne wsparcie oraz pomoc finansowa dla naszej wsi.

Na pierwszym zebraniu podjęliśmy decyzję, aby nasze koło organizowało cyklicznie 3 imprezy w ciągu roku: „opłatek” noworoczny, uroczystość Trójcy Świętej – odpust w naszej parafii oraz zabawę jesienną. Poza tym uczestniczymy w imprezach kół Związku Podhalan. Dochód z naszych imprez przeznaczamy na pomoc dla naszej wsi i działalność statutową koła. W razie potrzeby członkowie składają imienne donacje. Tak było w lipcu 1997 roku, gdy Polskę nawiedziła wielka powódź, która nie ominęła naszej rodzinnej wsi. Powódź wywołała duże zniszczenia w otoczeniu kościoła (zamulone wnętrze, całkowicie zniszczone ogrodzenie oraz koryto potoku Czerwonka). Na renowację kościoła po powodzi przesłaliśmy $7000.

makieta_img_323

 Spotkanie opłatkowe. Od lewej: ks. Franciszek Florczyk, prezes ZG ZPPA Henryk Mikołajczyk, prezes koła Zbigniew Maczewski

28 czerwca 2000 roku dotarła do nas wiadomość o śmierci ks. prof. Józefa Tischnera. Ta informacja pogrążyła nas wszystkich w smutku i żałobie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Krakowie i w Łopusznej. Uczestniczyli w nich Podhalanie oraz delegacje z całej Polski z premierem na czele. W imieniu naszego koła złożono na grobie wieniec. Ksiądz Józef Tischner był najbardziej znanym łopusznianinem. Chcąc uczcić jego pamięć, nasze koło przybrało jego imię. W kościele św. Błażeja odprawiona została msza św., którą celebrowali: ks. prof. Józef Guzdek (były uczeń ks. Tischnera), ks. Jerzy Raźny (proboszcz parafii Łopuszna), ks. Franciszek Florczyk (kapelan naszego koła) w asyście księży polonijnych. Na uroczystość przybył również konsul generalny RP w Chicago Ryszard Sarkowicz, delegacja Związku Podhalan z Łopusznej, brat zmarłego – Kazimierz Tischner oraz 13 pocztów sztandarowych kół Związku Podhalan. W Domu Podhalan odbył się bankiet z okazji przyjęcia imienia, na który przybyło wielu łopusznian i Podhalan z całego Chicago. Prezes koła Zbigniew Maczewski powiedział m.in.: „Przyjęcie imienia ks. Tischnera jest wielkim zaszczytem, ale i obowiązkiem dla nas łopusznian w Chicago”. Kazimierz Tischner, nie kryjąc wzruszenia, mówił m.in.: „Brat był wielkim siewcą dobrego. Z tego, co posiał zbieramy owoce wdzięczności do wielkiego Polaka i duchownego – jego imieniem nazwano ulicę w Krakowie i szkołę w Tarnowie. On będzie z nami wszędzie – i w kościółku w Łopusznej i na Turbaczu. Łudziliśmy się, że rak zostanie zniszczony i brat wróci do zdrowia. On nie miał złudzenia. Znał prawdę, bo na skrawku kartki napisał – pochowajcie mnie skromnie, na cmentarzu w Łopusznej, bez żadnych przemówień. Tak też się stało... „.

Tak, jak nasi rodacy na Podhalu, co roku w sierpniu gromadzą się tłumnie pod Turbaczem przed kaplicą papieską, tak my tutaj w Chicago w ostatnią niedzielę czerwca w rocznicę śmierci ks. Tischnera spotykamy się na uroczystej mszy św., aby oddać hołd temu wybitnemu rodakowi.

Nasze koło aktywnie uczestniczy w życiu Związku Podhalan w Chicago, jak również utrzymuje bliski kontakt z rodzinną wsią. W ciągu 10 lat naszej działalności wspomogliśmy finansowo: renowację kościoła i cmentarza, usuwanie skutków powodzi z 1997 roku, szkołę podstawową, klub sportowy, szpital nowotarski, zespół góralski oraz straż pożarną w Łopusznej, która w 2002 roku obchodziła jubileusz 100-lecia. W sumie od początku działalności naszego koła na wymienione cele przeznaczyliśmy $32000.

Obecny Zarząd Koła nr 61 Łopuszna im. ks. prof. Józefa Tischnera: prezes – Zbigniew Maczewski, honorowy prezes – Bronisław Ciężobka, kapelan – ks. Franciszek Florczyk, wiceprezesi – Zofia Kurek i Kazimierz Ambroż, sekretarka – Barbara Janos, dyrektor – Andrzej Ciężobka, sekretarz finansowy – Ryszard Wilczek, marszałek – Bogusław Czerwosz, komisja rewizyjna: Maria Pęksa, Wiesław Chowaniec, Bolesław Ambroż, korespondent – Bartek Kulec.

 

makieta_img_324 
Zdjęcie – Zarząd i członkowie koła Łopuszna. Czerwiec 2004