Koło nr 75 Dział

     Koło nr 75 Dział składa serdeczne życzenia dla Związku Podhalan w Północnej Ameryce z okazji 75-lecia

Koło nr 75 Dział powstało z inicjatywy Józefa Krzystyniaka i jego syna Krzysztofa w dniu 29 lipca 2001 roku. Grupa 35 parafian z Działu zebrana w Domu Podhalan postanowiła założyć koło przy ZPPA i wybrać jego zarząd. W skład pierwszego zarządu weszły następujące osoby: o. Wacław Lech – kapelan, Józef Krzystyniak – prezes, Jan Bielański i Maria Stopka – wiceprezesi, Stanisław Dziąba – skarbnik, komisja rewizyjna: Franciszek Bryja, Janusz Krzystyniak i Jan Jasień, Krzysztof Krzystyniak – dyrektor, Stanisław Landowski – wicedyrektor, Dorota Dziąba – sekretarz, Józef Doniec – sekretarz.

Celem Koła nr 75 Dział jest kultywowanie naszych tradycji oraz pomoc finansowa rodakom z wioski Dział, położonej na wzgórzu, z którego roztacza się piękny widok na całą dolinę Dunajca z panoramą Tatr. Koło ma także służyć pomocą finansową i wsparciem w nagłych przypadkach losowych np. śmierć, pożar czy choroba.

Następne wybory zarządu koła przyniosły zmiany. Funkcję sekretarza objęła Józefa Doniec, zastępcy sekretarza – Barbara Krzystyniak, zastępcy dyrektora – Józef Landowski, wiceprezesa – Stanisława Landowski. Koło wyłoniło delegatów na obrady 25-lecia Sejmu Związku Podhalan w Północnej Ameryce: Józefa Krzystyniaka, Krzysztofa Krzystyniaka, Jana Bielańskiego, Leszka Dońca i Stanisława Landowskiego. Koło pomogło finansowo w remoncie Domu Podhalan, choremu w wiosce Dział i dzieciom z Domu Dziecka w Nowym Targu.

Kolejne wybory przyniosły zmianę na stanowisku prezesa. Został nim Stefan Dziąba. Zdecydowano o konieczności opracowania konstytucji koła. Zajęła się tym komisja w składzie: Józefa Doniec, Stanisław Żółtek, Franciszek Bielański, Jan Landowski i Józef Landowski. W konstytucji zawarto potrzeby i harmonogram pracy zarówno zarządu, jak i całego Koła nr 75 Dział. Jednym z założeń jest lepsza organizacja pracy w komitetach oraz zebrań i rozliczeń. Kolejną inicjatywą członków koła było wykonanie sztandaru. Zaprojektowała go podczas pobytu w Polsce wiceprezes Stanisława Landowska. Z jednej strony na niebieskim tle wyszyto postać św. Józefa, kościół w Dziale, panoramę Tatr, potok Piekielnik i pola uprawne. Z drugiej strony na czerwonym tle umieszczono orła w koronie i napis „Bóg – wiara – honor - ojczyzna”.

 

makieta_img_399

 

Poświęcenie sztandaru odbyło się podczas Podhalańskiej Mszy Świętej 18 kwietnia 2004 roku w kościele św. Kamila. Nie zabrakło też sztandarów poszczególnych kół ZPPA. Msza św. była bardzo uroczysta, a celebrowało ją czterech księży wraz z naszym kapelanem o. Wacławem Lechem. Odbył się wspaniały bankiet, na którym obecni byli: konsul RP z małżonką, Zarząd Główny ZPPA, przedstawiciele innych kół i członkowie koła Dział z rodzinami. Szczególnym wyróżnieniem było otrzymanie przez członków Koła nr 75 Dział błogosławieństwa od Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

makieta_img_400

 


Powyższe błogosławieństwo otrzymaliśmy dzięki usilnym staraniom w Watykanie sekretarza koła Józefy Doniec.

Obecny skład zarządu Koła nr 75 Dział: kapelan - o. Wacław Lech, prezes - Stefan Dziąba, wiceprezesi: Jan Bielański i Marta Rocha, dyrektor – Stanisława Landowski, zastępca dyrektora – Józef Landowski, skarbnik – Anna Krzemień, sekretarz – Józefa Doniec, zastępca sekretarza – Stanisława Jasień, komisja rewizyjna: Franciszek Bryja, Jan Jasień i Stanisław Żółtek, chorąży – Józef Krzystyniak, zastępcy chorążego: Józef Landowski i Franciszek Bryja.

 

makieta_img_402

 

Dzięki pięknej i aktywnej pracy oraz zrozumieniu możemy tak nawzajem sobie pomagać, czeka nas jeszcze wiele.

makieta_img_403

 

Koło Nr 75 Dział dziękuje serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dnia 25 lutego 2007 r. Na zebraniu tym nastąpiły małe zmiany w składzie Zarządu Koła:

Kapelan- O. Wacław Lech

Prezes- Stanisław Dziąba

Wiceprezes- Józef Krzystyniak

Wiceprezeska- Marta Rocha

Dyrektor- Jan Bielański

Za-ca Dyrektora- Stefan Dziąba

Sekretarz Finansowy- Józefa Doniec

Skarbnik- Jacenty Bachleda

Komisja Rewizyjna- Stanisław Żółtek, Jan Rocha, Andrzej Dzielski

Chorąży - Józef Krzystyniak i Jan Jasień

 

 

wzor

 Koło Dział ma nowy zarząd, który został wybrany

22 marca 2015

Kapelan: O Wacław Lech

Prezes: Stefan Dziąba

Wice Prezes: Andrzej Dzielski

Wice Prezeska: Marta Rocha

Dyrektor: Jan Bielański

Zastępca Dyrektora: Jan Rocha

Sekretarz Protokółowy: Janina Dziąba

Zastępca Sekretarza Protokółowego: Maria Dziąba

Skarbnik: Jacenty Bachleda

Chorąży: Stanisław Dziąba, Franciszek Bryja, Jan Landowski

Komisja Rewizyjna: Maria Wesoły, Stanisław Landowski, Leszek Dzielski

Zarząd Koła Nr 75 Dział pod Patronatem św. Józefa Robotnika serdecznie zaprasza wszystkich członków i Dzielanów oraz bratnie Koła ze sztandarami na coroczny “Odpust Dzielański” połączony z mszą św. w intencji zmarłych członków i Dzielanów. 

Odpust odbędzie się w niedziele 29 kwietnia 2018 r.. o godzinie 10: 30 rano w Kościele św. Kamila przy 5426 S. Lockwood Ave. w Chicago. Po mszy św. będzie podany poczęstunek.

Informujemy również, że w niedziele 18 marca 2018 r. w Domu Podhalan odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze naszego Koła.  Prezes Stefan Dziąba, przywitał i podziękował wszystkim zebranym za tak liczne przybycie.  Po wspólnej modlitwie, sekreter protokółowy, Janina Dziąba odczytała sprawozdanie z ostatniego roku.  Skarbnik Jacek Bachleda przekazał wszystkim rozliczenie finansowe, a komisja rewizyjna w składzie, Maria Wesoły i Leszek Dzielski potwierdzili zgodność finansowego rozliczenia. Podsumowano owocną działalność w Kole w ubiegłym roku.Dyskutowano o wielu ważnych bieżących sprawach Koła i Związku Podhalan. Podjęto decyzje i plany na najbliższy czas działalności.   Wybór i przysięgę nowego zarządu Koła Nr. 75 Dział odebrał Prezesa ZPPA Józef Cikowski. 

 

Skład nowego zarządu Koła Nr. 75 Dział:

Kapelan – Ojciec Wacław

Prezes – Stefan Dziąba

Wice Prezes – Andrzej Dzielski

Wice Prezeska – Marta Rocha

Sekretarz Protokółowy – Janina Dziąba

Zastępca Sekretarza Protokółowego – Maria Dziąba

Skarbnik – Jacek Bachleda

Sekretarz Finansowy – Maria Piton

Dyrektor – Szczepan Dzielski

Zastępca Dyrektora – Jan Rocha

Chorąży – Stanisław Dziąba, Tomasz Król, Jan Landowski

Komisja Rewizyjna: Leszek Dzielski, Maria Wesoły, Roman Habas

Komitet Imprez: Józef Błęka, Grażyna Król, Tomasz Król, Roman Habas, Szczepan Dzielski, Paweł Łajka, Marysia Landowska, Paweł Landowski, Mateusz Dzielski, Paweł Habas

wzor