Jubileusz Koła Nr.64 Czarna Góra

W dniu 23-go lutego 2019 roku odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia Koła Nr. 64 Czarna Góra wraz z poświęceniem sztandaru.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Matki Bożej Matki Kościoła w Willow Springs, nazywanym przez Polonię Amerykańską „Kościołem na górce”. Mszę koncelebrowali Kapłani z parafii: O. Piotr, O. Ludwik i O. Henryk. Przybyło 36 pocztów sztandarowych a także członkowie Zarządu Głównego ZPPA na czele z prezesem Józefem Cikowskim, vice-prezesem Stanisławem Sarną i skarbnikiem Marią Skibą oraz byli Prezesi Zarządu ZPPA Andrzej Gędłek i Henryk Mikołajczyk. Swoją obecnością zaszczycili nas również: kandydatka na Królową ZPPA Aneta Garbacz, obecny Zbójnik ZPPA Daniel Garbacz a także prezesi, dyrektorzy i członkowie innych Kół. Wyjątkową rolę odegrali Anna Szkarłat i Stanisław Sarna, jako rodzice chrzestni poświęconego w tym dniu Sztandaru. Po poświęceniu odbyło się ucałowanie sztandaru przez Zarząd Główny ZPPA, Zarząd Koła nr.64 Czarna Góra oraz członków Koła.

Bankiet jubileuszowy, odbył się zaraz po Mszy w Domu Podhalan w Chicago. Tutaj również zaszczycili nas swoją obecnością wybitni goście: przedstawiciele obecnego i byłego Zarządu ZPPA, delegacje z prezesami i członkami 42 Kół a przede wszystkim liczne grono Czarno-górzan. Goście witani byli przez kapelę Ciardasie Usa, wspartą przez zaprzyjaźnionych muzykantów, nutami Spisza, Orawy i Podhala. W tym wyjątkowym dniu można było zobaczyć w Chicago strój Spiski odmiany Jurgowskiej, zaprezentowany przez kilka osób z Zarządu Koła a także przez przybyłych gości.  Po oficjalnym wprowadzeniu sztandaru, zostały odśpiewane hymny: Amerykański przez byłą Królową ZPPA Karolinę Nowobilską i Polski przez obecną Królową ZPPA Dorotę Mniszak. Prezes Koła Grzegorz Sarna rozpoczął bankiet witając gości i odczytując listy gratulacyjne i podziękowania otrzymane głównie z Polski. Następnie odbył się obiad zaserwowany przez restaurację Bioło Izba, po którym goście mogli się rozerwać się podczas skeczu pt.: „Jak to downiyj bywało w Cornyj Gorze”.  Po części humorystycznej Prezes zaskoczył wszystkich kolejnym punktem programu a było to wręczenie podziękowań w postaci tabliczek pamiątkowych dla wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju i prężnej działalności Koła. Sam Prezes również został mile zaskoczony przez swój Zarząd, który w ramach docenienia Jego działalności wręczył mu złotą spinkę jako podziękowanie za Jego osobisty wkład i pracę w rozwój Koła. 

Na tym zakończyły się oficjalne punktu programu, po których goście mogli zacząć się bawić do muzyki zespołu „Siekawica”.  Zabawa była jak zawsze przednia i trwała do późnych godzin nocnych. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na zdjęcia i film z całego dnia obchodów, które zostały zrobione przez Małgorzata Helegda i Ed Helegda. Dziękujemy wszystkim gościom za tak liczne przybycie i już teraz zapraszamy na kolejne imprezy Koła, o których już niebawem usłyszycie.

Katarzyna Kikla, sekretarz Koła Nr.64 Czarna Góra.