Koło nr 23 Odrowąż Podhalański

Koło nr 23 Odrowąż Podhalański powstało 3 grudnia 1961 roku. W nieistniejącym już starym Domu Podhalan, z inicjatywy: Stanisława Sobczaka, Franciszka Lasa, Antoniny Komperda i ks. Michała Pawełka, zebrało się grono Podhalan z wioski Odrowąż i okolic. W tym dniu nadano kołu nr 23. Patronem został śp. dr Jakub Zachemski – wielki patriota i działaczpodhalańskiego ruchu regionalnego, współzałożyciel Związku Podhalan w Polsce.

W skład pierwszego zarządu koła weszli:
Franciszek Las – prezes
Jan Kanty Mateja i Irena Skupień – wiceprezesi
Józef Mateja – sekretarz protokołowy
Maria Lemanek – zastępca
Jan Babicz – sekretarz finansow
Jan Dzielawa – skarbnik
Stanisław Sobczak – marszałek
Anna Kocańda, Katarzyna Ządł, Maria Pająk– rada nadzorcza

10 grudnia 1961 roku odbyło się pierwsze zebranie koła, podczas którego prezes Franciszek Las odczytał konstytucję koła, która obowiązuje do dnia dzisiejszego – z małymi poprawkami. Celem działalności koła jest skupienie Podhalan pochodzących z okolic Odrowąża, pomoc materialna dla Odrowąża i okolicznych miejscowości, zachowanie podhalańskiej ludowej tradycji i kultury na ziemi amerykańskiej. Członkowie koła w strojach góralskich biorą udział w różnych imprezach, uroczystościach religijnych i patriotycznych np. w paradach z okazji 3 Maja. Przez lata nasze koło było fundatorem trzeciomajowego rydwanu.

Byliśmy pierwszym kołem, które zorganizowało wybory królowej Podhala. Pierwszą wybraną przez nas królową była młoda góralka Aniela Zych. Oprócz wyborów królowej, koło organizuje takie imprezy jak: bingo, piknik, zabawy, „święconka” i różne wycieczki. W 1968 roku członkowie koła ufundowali sztandar. W latach 70. przy kole działał zespół regionalny „Giewont”, którego prezesem i opiekunem był śp. Michał Cieśla. Prezesi, którzy kierowali kołem na przestrzeni 40 lat to: Franciszek Gal, Michał Cieśla, Ludwina Krupa, Anna Ligas, Józefa Aleszczyk, Irena Bronowicka, Janina Leśnicki, Stanisław Kulawiak (obecny prezes).

W 2001 roku został poświęcony drugi nowy sztandar koła z wizerunkiem Marii Magdaleny. Młody, a zarazem nowy członek koła Jan Bobek (muzyk) został Zbójnikiem Roku 2001. Pieniądze z imprez i od szczerych ofiarodawców koło przeznaczało na parafie: m.in. kościół, szkołę i remizę. Odnowiono też pomnik poległych w czasie II wojny światowej, wsparcie otrzymał także zespół piłkarski „Odrowąż” w Chicago.

16 listopada 2003 roku prezes koła Odrowąż Stanisław Kulawiak
założył „Szkółk pieśni i tańca”
Został jej kierownikiem, a instruktorami: Piotr Łapka,
Kasia Mateja i Kasia Dusza, natomiast skarbnikiem i sekretarzem protokołowym – Bożena Ciszek. W czerwcu szkółka liczyła 54 dzieci. Połowa pochodziła z Odrowąża. Do tańca przygrywał zespół „Żeleźnica”.Mioł se chłopiec skrzypki co tak piyknie grały
Ze sie w Odrowązie brzyski dziwowały

 


Obecny skład zarządu Koła nr 23 Odrowąż Podhalański:

Stanisław Kulawiak – prezes
Stanisława Jasień i Stanisław Gonciarczyk – wiceprezesi
Małgorzata Orszulak – sekretarz protokołowy
Janina Ziomek – skarbnik
Edward Gal, Stanisław Orszulak i Józef Lenart – chorążowie
Zofia Kulawiak, Tomek Grela i Władysław Kobiałka – komisja rewizyjna
Franciszek Leśnicki oraz Ludwik Gal – dyrektor

Z okazji jubileuszu 75-lecia najlepsze życzenia: dalszej owocnej pracy i Błogosławieństwa Bożego przesyła Koło nr 23 Odrowąż Podhalański im. dr. J. Zachemskiego.

Szczęść Boże!!!