Koło nr 24 Szaflary im. Augustyna Suskiego

 

Wybory w Kole Nr 24 Szaflary.

Dnia 21-go lutego 2016r. w Domu Podhalan w Chicago odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 24 Szaflary. Na zebraniu byli przedstawiciele Zarządu Głównego ZPPA – Prezes Józef Cikowski, wiceprezeska - Zofia Bobak i Sekretarz Generalny - Helena Studencka, którzy to przedstawili sytuację siedziby związkowej oraz apelowali o urządzanie imprez w Domu Podhalan i popieranie imprez związkowych. Swoją obecnością zaszczycili nas goście z Szaflar, Przewodniczący Rady Gminnej – Stanisław Wąsik oraz jego z-ca Janusz Jurzec, którzy przekazali nam bieżące informacje o Szaflarach. Wybory przeprowadził Dyrektor Koła Biały Dunajec – Andrzej Gędłek. Pani Janina Duda odmówiła przyjęcia funkcji Prezesa Koła nr 24 Szaflary mówiąc, że przechodzi na tak zwaną “emeryturę”. Na jej miejsce została wybrana Katarzyna Kalata z domu Czubiak, urodzona w Szaflarach. Honorowy tytuł Prezesa Koła nr 24 Szaflary przyznano Pani Janinie Duda, która pełniła tę funkcję przez 35 lat.

Zarząd koła nr 24 Szaflary

Honorowy Kapelan – ks. Marian Bendyk

Kapelan – ks. Sławomir Kurc

Honorowy Prezes – Janina Duda

Prezes – Katarzyna Kalata

Wiceprezes – Ryszard Czubiński

Wiceprezeska – Zofia Grele

Sekr. Protokółowy – Stanisław Waluś

Skarbnik – Anna Gacek

Sekretarz finansowy – Anna Jarząbek

Chorąży – Stanisław Mąka

Z-ca Chorążego – Krzysztof Gacek

Dyrektor – Wacław Kalata

Z-ca dyrektora – Artur Kucharski

Korespondent – Wojciech Gąsienica

Komitet Imprez

Przewodnicząca – Helena Kos

Zofia Grele, Anna Jakubczak, Małgorzata Bielski, Maria Kalata-Mrowca, Helena Dziadkowiec, Zofia Czubińska, Stanisława Mąka, Renata Kucharski, Artur Kucharski, Barbara Strama, Anna Janik, Monika Piszczór, Bogusława Kucharski.

Komisja Rewizyjna

Wacław Kalata, Helena Dziadkowiec, Krzysztof Wąsik.

 

 

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła nr 24 Szaflary im. Augustyna Suskiego.

            W dniu 9 lutego 2008 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze, na którym wybrano Zarząd na 2008 r. w składzie:

kapelan            -    ks. Marian Bendyk

prezes              -    Janina Duda

wiceprezes       -    Ryszard Czubiński

wiceprezeska   -    Helena Kalata

sekr. prot.        -    Stanisław Waluś

skarbnik           -    Maria Kalata

sekr. fin.          -    Anna Jarząbek

chorąży            -    Stanisław Mąka

z-ca chor.         -    Józef Jarząbek

dyrektor           -    Jan Kułach

            Komitet Imprez :

         przewodnicząca - Janina Masny, Bogumiła Kucharski, Helena Przeciszowska, Anna Jakubczak, Jan Kalata, Helena Kos, Zofia Grela, Grażyna Waluś.        

            Komisja Rewizyjna: Roman Kucharski, Helena Przeciszowska.

            Założono Kółko Gwarowe nr 7. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego ZPPA: prezez Stanisław Zagata, z-ca sekr. gen. Jan Skupień, dyrektor do ZG ZPPA, prezes Koła 42 Białka Tatrzańska - Józef Bafia. W br. Koło Szaflary obchodzić będzie 38 rocznicę powstania i działalności.

            Nowy Zarząd życzy całej rodzinie związkowej dalszych sukcesów w pracy społecznej dla dobra ZPPA.

 

                                                                                                          Zarząd Koła 24 Szaflary

                                                                                                                     Janina Duda - prezes

 


 

    W latach 1960-1970 w Polsce zarysowała się silna fala emigracyjna do Stanów Zjednoczonych, szczególnie z Podhala. Kilka rodzin z Szaflar, które przyjechały do Chicago w 1962 roku, wstąpiło do Koła nr 23 Odrowąż Podhalański, gdzie istniał zespół góralski „Giewont”. Do zespołu dołączyli: Józef Duda (tancerz z szaflarskiego zespołu), Józef Bafia senior, Jan i Janina Dudowie, Józef Bafia, Zofia Bafia, Wojciech Waluś. W późniejszym czasie doszli także: Jan Bafia, Andrzej Bafia i Klementyna Bafia. Zaczęły się występy na imprezach, udział w paradach 3-Majowych itp. W Gary (Indiana) u ojców salwatorianów pracował ks. Stanisław Chudoba z Szaflar, który z gronem przyjaciół – rodzinami Bafiów, Dudów, Chudobów, Gacków, Kopińskich, Kasperków, Gałdynów, Skwarków, Leśnickich, Jarząbków, Makuchów, Korczyków, Gutów i innych, zwołał pierwsze spotkanie parafian szaflarskich. Odbyło się ono w domu podhalańskim, pod adresem 3035 W. 51th Street w Chicago, w dniu 15 listopada 1970 roku. Na spotkanie przybył także Andrzej Wróbel – ówczesny prezes Związku Podhalan oraz dyrektor Koła nr 8 im. gen. A. Galicy Jan Kowalski. Wytyczono cele koła: niesienie wzajemnej pomocy oraz wsparcie materialne parafii w Szaflarach. Do pierwszego zarządu weszły następujące osoby: ks. Stanisław Chudoba – kapelan, Jan Duda - prezes, Stanisław Chudoba i Maria Kopińska – wiceprezesi, Janina Duda – sekretarka protokołowa, Józef Majerczyk – sekretarz finansowy, Józef Kopiński – skarbnik, Józef Bafia jr - marszałek, Stanisław Chudoba - dyrektor. W skład komitetu imprez weszli: Józef Bafia senior, Józef Duda, Janina Kasperek i Maria Skwarek. Komisję rewizyjną ustalono w następującym składzie: Andrzej Bafia, Leon Leśnicki i Helena.

W latach 1960-1970 w Polsce zarysowała się silna fala emigracyjna do Stanów Zjednoczonych, szczególnie z Podhala. Kilka rodzin z Szaflar, które przyjechały do Chicago w 1962 roku, wstąpiło do Koła nr 23 Odrowąż Podhalański, gdzie istniał zespół góralski „Giewont”. Do zespołu dołączyli: Józef Duda (tancerz z szaflarskiego zespołu), Józef Bafia senior, Jan i Janina Dudowie, Józef Bafia, Zofia Bafia, Wojciech Waluś. W późniejszym czasie doszli także: Jan Bafia, Andrzej Bafia i Klementyna Bafia. Zaczęły się występy na imprezach, udział w paradach 3-Majowych itp. W Gary (Indiana) u ojców salwatorianów pracował ks. Stanisław Chudoba z Szaflar, który z gronem przyjaciół – rodzinami Bafiów, Dudów, Chudobów, Gacków, Kopińskich, Kasperków, Gałdynów, Skwarków, Leśnickich, Jarząbków, Makuchów, Korczyków, Gutów i innych, zwołał pierwsze spotkanie parafian szaflarskich. Odbyło się ono w domu podhalańskim, pod adresem 3035 W. 51th Street w Chicago, w dniu 15 listopada 1970 roku. Na spotkanie przybył także Andrzej Wróbel – ówczesny prezes Związku Podhalan oraz dyrektor Koła nr 8 im. gen. A. Galicy Jan Kowalski. Wytyczono cele koła: niesienie wzajemnej pomocy oraz wsparcie materialne parafii w Szaflarach. Do pierwszego zarządu weszły następujące osoby: ks. Stanisław Chudoba – kapelan, Jan Duda - prezes, Stanisław Chudoba i Maria Kopińska – wiceprezesi, Janina Duda – sekretarka protokołowa, Józef Majerczyk – sekretarz finansowy, Józef Kopiński – skarbnik, Józef Bafia jr - marszałek, Stanisław Chudoba - dyrektor. W skład komitetu imprez weszli: Józef Bafia senior, Józef Duda, Janina Kasperek i Maria Skwarek. Komisję rewizyjną ustalono w następującym składzie: Andrzej Bafia, Leon Leśnicki i Helena.

Pierwsze zdjęcie zarządu i członków koła - 1970 rok.

W celu gromadzenia funduszy koło od początku organizowało zabawy, przedstawienia i wieczornice. Z członków koła wyłonił się także zespół góralski, który po raz pierwszy wystąpił pod kierownictwem Józefa Bafii seniora i Józefa Dudy, a oficjalnie nazwę zespół „Podhale” zatwierdzono na posiedzeniu koła 14 lutego 1971 r. Wystawiono sztukę „Jasełka Góralskie”. Trzeci akt pt. „U ¯łóbka” został sfilmowanyprzez katolicką stację telewizyjną CTN w Chicago przy współpracy Roberta Lewandowskiego. Kopia tego filmu została przesłana na pamiątkę Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Jasełka przez kilka lat były prezentowane w Muzeum Przemysłu i Wiedzy w ramach programu „Boże Narodzenie Dookoła Świata”. Zespól „Podhale” wiele razy wystąpił na różnych imprezach polonijnych i amerykańskich.

11 października 1972 r. koło przyjęło patronat Augustyna Suskiego – wybitnego poety góralskiego, urodzonego w 1907 r. w Szaflarach, który zginął w Oświęcimiu 26 maja 1942 r. Na zebraniu 11 lutego 1973 r. przyjęto skróconą nazwę koła: Koło 24 Szaflary im. Augustyna Suskiego. Koło nadało honorowe członkostwo następującym osobom: Janowi Antoł z Bańskiej Niżnej, Józefowi Kamińskiemu z Szaflar, księdzu Leonowi Krejczy (proboszczowi z Szaflar) i Włodzimierzowi Wnukowi (pisarzowi podhalańskiemu). Lata 1973, 1974 zaznaczyły się bardzo ważnymi inicjatywami w Kole. W czerwcu 1973 r. Janina Duda zaproponowała, aby przy kole zorganizować bibliotekę. Rozpoczęto gromadzenie książek. Franciszek Chowaniec, Andrzej Wróbel, Jan £uszczek, Jan Kowalski oddali swoje zbiory. Redaktor „Tatrzańskiego Orła” z New Jersey Jan W. Gromada, przekazał zbiór wydawnictw tego jedynego czasopisma góralskiego w Ameryce. Zbiory zapoczątkowanej przy kole Szaflary biblioteki zostały oddane Zarządowi Związku Podhalan podczas uroczystości 15-lecia koła dnia 14 listopada 1985 r. Najbardziej odważnym, a zarazem kosztownym przedsięwzięciem koła był zakup parceli pod budowę Ośrodka Zdrowia w Szaflarach. Sprawa ta została sfinalizowana w czerwcu 1974 roku. Pomoc finansowa kościołowi parafialnemu, strażom pożarnym w Szaflarach, Bańskiej Niżnej, Borze, donacje na ogólne potrzeby na Podhalu – były i są ciągłą troską działalności charytatywnej koła. W latach 80. koło przyczyniło się finansowo do akcji budowy Domu Pielgrzyma w Rzymie, budowy nowej siedziby Związku Podhalan w Chicago oraz budowy kościoła w Bańskiej. Koło przekazało pieniądze na pomoc szkole, na budowę kaplicy w Borze, cmentarz, kościół, boisko sportowe, Ośrodek Zdrowia i OSP w Szaflarach. Do Sanktuarium „Królowej Podhala” w Ludźmierzu na ołtarz polowy koło zakupiło figurę św. Andrzeja Apostoła oraz ufundowało srebrną „cegiełkę” na remont kościoła.

Koło 24 Szaflary reprezentowane było po raz pierwszy na XV Sejmie Związku Podhalan we wrześniu 1972 r. Zmiany w zarządzie koła nastąpiły po śmierci prezesa Jana Dudy w grudniu 1981 r. Stanowisko to powierzono Janinie Duda. Wiceprezesem został Józef Jarząbek. W lutym 1978 r. sekretarzem został Władysław Groń, który tę funkcję pełnił do stycznia 1999 r. Następnym sekretarzem została Krystyna Michniak, a od 2001 r. pełni tę funkcję Stanisław Waluś. Po odejściu długoletniego skarbnika Józefa Kopińskiego na emeryturę na stanowisko to wybrano Jana Kulacha. Od 2002 r. skarbnikiem jest Maria Kalata. Komitetem imprez kieruje Bogumiła Kucharska.

Dzięki inicjatywie Jana i Heleny Piętków, koło posiada własny sztandar. Po jednej stronie widnieje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski, po drugiej – godło Polski - biały orzeł z koroną na czerwonym tle. Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się 27 listopada 1983 r. W sierpniu 1994 r. drużyna piłkarska działająca przy kole Szaflary została mistrzem ligi podhalańskiej. Zespół zawiesił swoją działalność w 2001 r. Z okazji srebrnego jubileuszu w listopadzie 1995 r. zostali odznaczeni następujący zasłużeni członkowie koła: Klementyna Bafia, Helena Piętka, śp. Stanisław Chudoba i Józef Kopiński. W listopadzie 1998 r. koło zorganizowało pomoc finansową dla kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach. Chodziło o odnowienie świątyni, renowację ołtarzy, unowocześnienie ogrzewania, oświetlenia i nagłośnienia, odrestaurowanie organów. Dla fundatorów pragnących pomóc przygotowano „cegiełki” (złota $1000, srebrna $600, brązowa $300). Największą ilość cegiełek, w odpowiedzi na apel koła, wykupili szaflarzanie. Do akcji dołączyło wielu rodaków z Podhala. W listopadzie 1999 r. na specjalnym bankiecie przybyły z Polski ks. kan. Wojciech Wcisło (proboszcz parafii Szaflary) wręczył ofiarodawcom dyplomy z serdecznym i gorącym podziękowaniem za złożone cegiełki.

Zarząd i członkowie koła w roku srebrnego jubileuszu - 1995

Koło utrzymuje bardzo żywy kontakt z gminą Szaflary, oddziałem ZP, OSP, szkołą podstawową. Złożyliśmy donacje na potrzeby tych instytucji. W listopadzie 1995 r. w uroczystym bankiecie z okazji 25-lecia istnienia koła udział wzięli: ks. proboszczWojciech Wcisło, wójt gminy Szaflary Stanisław Ślimak, dyrektor Ośrodka Zdrowia dr Maria Duda, komendant gminny OSP Władysław Migiel. W ramach jubileuszu 2000 roku wsparliśmy swoją donacją akcję odnowienia postawionego w 1910 r. krzyża na Ranisbergu. 4 sierpnia 2002 r. członkowie koła wzięli udział w odsłonięciu pomnika swojego patrona – Augustyna Suskiego na rynku w Szaflarach. Uroczystości przewodniczył ks. kard. Franciszek Macharski. 10 sierpnia 2003 r. po 5 latach prac renowacyjnych w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach poświęcone zostały odnowione ołtarze i nowa polichromia. Delegacja koła także wzięła udział w tych uroczystościach.

Ogromny wysiłek wszystkich członków postawił Koło nr 24 Szaflary w rzędzie najlepszych komórek Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Obecny zarząd Koła nr 24 Szaflary: prezes – Janina Duda, wiceprezesi: Józef Jarząbek i Helena Kalata, sekretarz protokołowy – Stanisław Waluś, sekretarz finansowy – Anna Jarząbek, skarbnik – Maria Kalata, chorąży – Stanisław Mąka, dyrektor – Krzysztof Duda. Komitet imprez:Bogumiła Kucharska, Anna Jakubczak, Helena Przeciszowska, Jan Kalata, Helena Kos, Maria Kalata, Zofia Grele.