Koło nr 34 Zakopane

     Koło nr 34 Zakopane zostało utworzone po pierwszym zebraniu wyborczym 20 września 1976 roku. Założycielami byli ludzie posiadający doświadczenie w pracy w zespołach regionalnych i pragnący kontynuować szerzenie folkloru podhalańskiego w nowej ojczyźnie. Oni też weszli w skład pierwszego zarządu koła: Stanisław Kubański – prezes, Władysław Bzdyk i Zofia Para – wiceprezesi, Anna Ustupska – sekretarz protokołowy, Janina Bzdyk – sekretarz finansowy, Jan Jachymiak – skarbnik, Władysław Zaryski – dyrektor, Tadeusz Świder, Andrzej Styrczula i Józef Szwab – komisja rewizyjna, Władysław Ustupski, Franciszek Bzdyk i Stanisław Staszel – chorążowie.

Praca koła od początku opierała się na prowadzeniu zespołu regionalnego, którego kierownictwo objął Władysław Bzdyk. Wiele imprez organizowanych przez koło połączonych było z występami tańca i pieśni zespołu „Hyrni”. Stanisław Kubański jako muzykant i laureat wielu nagród za taniec założył szkółkę tańca dla dzieci i młodzieży. Zespół „Hyrni” wystawiał sztuki podhalańskie autorstwa Juliana Reimschusla, a dzieci z wielkim sukcesem występowały na polonijnych imprezach w Chicago. Ważnym wydarzeniem był wyjazd zespołu do Polski na Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie w 1980 roku. W czasie pobytu w Polsce zespół uczestniczył też w festiwalu „Poroniańskie Lato”. Zaczął też występować na Festiwalu Etnicznego Dziedzictwa w Springfield (Illinois).

W 1981 roku prezesem został Andrzej Fiedor, wiceprezesami: Jan Koenig i Stanisława £ukaszczyk, sekretarzem finansowym – Janina Bzdyk, sekretarzem protokołowym – Zofia Pańszczyk, kasjerem – Elżbieta Bachleda, a dyrektorem do Zarządu Głównego ZP – Władysław Bzdyk. Kierownictwo nad zespołem „Hyrni” objęli Elżbieta i Jan Bachleda. Zarząd w tym składzie działał z niewielkimi zmianami aż do roku 1985. W tym czasie praca koła opierała się na organizowaniu imprez w celu gromadzenia funduszy na pomoc osobom prywatnym i księżom oraz wyjazdy zespołu na różne imprezy.

Jesienią 1985 roku wybrano nowy zarząd Koła nr 35 Zakopane, w którego skład weszli: Andrzej Bobak – prezes, Andrzej Pitoń i Stanisława Likaszczyk – wiceprezesi, Helena Rybka – sekretarz protokołowy, Janina Bzdyk – sekretarz finansowy, Elżbieta Bachleda – kasjer, Jan Bachleda – dyrektor do Zarządu Głównego ZP. W 1986 roku koło gościło Marię i Józefa Krzeptowskich, którzy podjęli się opracowania historii rodów podhalańskich w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Jesienią 1987 roku założono ogólnozwiązkowy komitet funduszu na pomoc szpitalom na Podhalu. Koło Zakopane włożyło ogromną pracę w gromadzenie donacji na ten fundusz od osób prywatnych oraz poprzez organizowanie występów i zabaw. Zespół „Hyrni” i członkowie koła brali też liczny udział w paradach 3-Majowych w Chicago. W 1986 r. „Hyrni” gościli zespół z Polski im. Bartusia Obrochty. Było to ważne wydarzenie, gdyż tancerze zasilili zespół. W tym czasie kierownikiem zespołu został Jan Bobak, a instruktorem - Marek Bukowski. Wystawiono wiele sztuk. Z Polski napływały prośby o pomoc finansową, a koło z prezesem Andrzejem Bobakiem na czele z wielkim staraniem zaczęło udzielać pomocy, np. kościołowi w Zakopanem, na Witorówkach, Bańskiej Dolnej i Kościelisku oraz remizie. Andrzejowi Bobakowi pomysłów na organizowanie imprez nie brakowało. Na początku działalności organizowane były zabawy „andrzejkowe”, a od 1989 roku – „święconki” z obrzędami Wielkiej Nocy. Z okazji przybycia delegacji z Polski na 60-lecie istnienia Związku Podhalan odbyły się „Posiady Góralskie”. W 1990 r. zakupiono sprzęt dla szpitali w Zakopanem, Nowym Targu i Rabce. Na ten cel zebrano ponad 25 tysięcy dolarów. Trzeba jednak dodać, że w gromadzeniu donacji brali też udział członkowie koła Harklowa i Biały Dunajec.

Ważnym wydarzeniem było zajęcie drugiego miejsca przez zespół „Hyrni” na XXVIII Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Głównym organizatorem wyjazdu był Jan Bobak wraz z prezesem koła Janem Bachledą. Dołączyło się wielu sponsorów, np. Wacław Ustupski wykonał 60 emblematów zespołu „Hyrni”, które zaprojektowała Anna Szyzdek. Po przyjeździe do Chicago zespół przestał aktywnie istnieć i można było tylko powspominać.

 


Zespół „Hyrni”. Festiwal Ziem Górskich Zakopane 1996

Później przy Kole nr 34 Zakopane rozpoczął działalność młodzieżowy zespół „Ślebodni”, który przejął nazwę zespołu „Hyrni” i kontynuuje jego historię. Instruktorem został Marek Bukowski wraz z Joanną Kulą, a kierownikiem – Jan Bobak. W 1996 r. powstał także dziecięcy zespół „Mali Hyrni”, który prowadzą ci sami instruktorzy. W zespole są dzieci członków koła Zakopane oraz innych osób, zainteresowanych folklorem góralskim.

W 1997 roku Urząd Miasta Zakopane w podzięce za pomoc koła dla Podhala ufundował dla koła Zakopane sztandar, który został poświęcony w czasie wizyty papieża Jana Pawła II w Zakopanem. Obecnie koło Zakopane ma nowy zarząd w składzie: prezes – Wacław Ustupski, wiceprezesi: Jan Bobak i Alexandra Gąsienica, sekretarz protokołowy – Joanna Kula, sekretarz finansowy – Krystyna Doria, skarbnik – Jacek Góral, chorążowie: Wojciech Strzelec, Stanisław Urbas i Tadeusz Karpiel, dyrektor – Jan Bachleda, Henryk Sobański. Nowy zarząd w 1999 roku zorganizował zabawę, podczas której zebrano 3 tysiące dolarów na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Zakopanem. Koło zebrało też fundusze na pomoc dla Morawczyny.

W 2002 roku koło Zakopane gościło i pomogło zorganizować cały pobyt zespołu z Polski „Polaniorze”, który kilka razy wystąpił w Domu Podhalan.

Wiele by można dodać szczegółów z pracy Koła nr 34 Zakopane, jak i też zespołu „Hyrni”. Najważniejsze, że Polonia w Chicago miała szansę cieszyć się kulturą Podhala, a górale – cieszyć się tym, że dzięki pracy tego koła mogli wiele razy przeżywać wzruszenia i odnowić sobie pamięć o tym, z czego wyrośli i z czego powinni być dumni, aby nie zaginęła miłość do tradycji przodków.

 

Zarząd Koła nr 34 Zakopane

wzor

 Po siedmiu latach działalności, o której wiele osób nie wiedziało, nadeszły nowe wybory, w których przełamano panujący w Kole marazm.

zakopane_500

 Nowy Zarząd Koła 2009r

andrzej_rybka_webb

Prezes Andrzej Rybka 

 

Dnia 29 kwietnia 2009r. został wybrany nowy Zarząd, pod przewodnictwem Andrzeja Rybki , dzięki któremu szybko w Kole 34 utrwaliły się trzy coroczne imprezy – „Góralska Majówka", przypadająca na długi weekend majowy obejmujący Memorial Day; Zabawa Andrzejkowa, która rozpoczyna okres Adwentu oraz „Posiady Zakopiańskie", odbywające się na okres poprzedzający Wielki Post. Wtedy też dochodzi do corocznego wyboru Zarządu Koła. Ostatnie wybory w 2012r. spowodowały zmiany w Zarządzie – powołano nowe funkcje, które pomogą w sprawniejszym kierowaniu i zarządzaniu Kołem.

Z Koła 34 do Zarządu Głównego Związku Podhalan Północnej Ameryki przeszli we wrześniu 2011r. Karolina Walkosz-Strzelec i Michał Płoskonka, którym serdecznie dziękujemy za ich pracę i życzymy wszelkiej pomyślności.

kolo_zakopane_500

Zarząd Koła Zakopane Nr 34 w 2012r.

wzor

Wybory w Kole Nr 34 Zakopane.

Dnia 2 lutego 2013 roku odbyły sie posiady sprawozdawczo-wyborcze Koła Zakopane Nr 34, na których wybrano nowy Zarząd w skladzie:

Kapelan Koła: ks. Wacław Lech

Prezes: Stanisława Czarniak

Viceprezes: Katarzyna Król

Viceprezes ds. gospodarczych: Dorota Pradziad Hyc

Skarbnik: Jacek Góral 

Sekretarz - prot.: Janina Urbaś

Sekretarz- fin.: Halina Malinowska

Dyrektor: Bronisław Ustupski

Zastępca dyrektora: Tadeusz Karpiel

Chorąży: Janusz Czarniak, Wojciech Walkosz Strzelec i Marcin Urbaś

Korespondent: Halina Król, Anna Filipowska

Komisja rewizyjna: Anna Zawadzka, Adam Naglak, Antoni Perchoń, Elżbieta Skupień

Komitet Imprez: Andrzej Rybka, Jolanta Perhon, Zofia Walkosz Strzelec, Mieczysław Król Zofia Pacura, Krystyna Sobór, Magdalena Walkosz Strzelec, Paulina Perhon.

Wybory przeprowadził wiceprezes ZPPA Michał Płoskonka wraz z prezesem ZPPA Andrzejem Gędłkiem.

Zarzad Kola Zakopane Nr 34 i członkowie dziękują byłemu prezesowi Andrzejowi Rybka za owocną czteroletnią współpracę w kole

Serdecznie dziękuje nowo wybrany zarząd.

Wybory przeprowadził wiceprezes do spraw gospodarczych Michał Płoskonka wraz z prezesem ZPPA Andrzejem Gędłek. Przysięgę odebrał od zarządu koła prezes ZPPA Andrzej Gędłek.

Zarzad Koła Zakopane Nr 34 i członkowie dziękują byłemu prezesowi Andrzejowi Rybce za owocną czteroletnią współpracę w kole.

 

Kolo Nr 34 Zakopane rozdaje stypendia

W dniu 2 lutego 2013r, odbyły się posiady koła nr. 34 Zakopane, podczas których wręczono stypendia dla zasłużonych studentów.

Koło ZPPA Nr 34 Zakopane jest jednym z nielicznych kół ZPPA, przyznających swoim członkom stypendia.

Komisja przyznająca stypendia bierze pod uwagę: średnią ocen za ostatnie półrocze lub rok szkolny, sukcesy odnoszone w konkursach naukowych artystycznych lub sportowych, a także aktywny udział w wydarzeniach i uroczystościach organizowanych przez lub przy współpracy koła Zakopane.

 

W tym roku na podstawie regulaminu, koło Zakopane przyznało stypendia w wysokości $500, osoby nagrodzone to: Magdalena Walkosz-Strzelec, Jessica Stafford, Paulina Perhoń, Natalia Kułach i Sarah Urbaś.
W skład komisji stypendialnej wchodzą: Halina Malinowska, Jacek Góral i Katarzyna Król

 

Tym jednym zachęcamy studiującą młodzież do wstępowania w szeregi koła i aktywne działanie na jego rzecz, gdyż każdy student będący członkiem koła może ubiegać się o stypendium. Stypendia będą przyznawane również w przyszłym roku. Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendia mogą uzyskać informacje u członków Komisji Stypendialnej: Jacek Góral, Michal Płoskonka, Anna Filipowska, Halina Malinowska i Krystyna Doria.

Bóg Zapłać!

wzor

2016-03 stanislawa czarniak

Posiady a zarazem wybory zarządu w Kole Nr. 34 Zakopane ZPPA.

W dniu 1 lutego 2015 odbyły się posiady członków koła Zakopane.

Wybory przeprowadził prezes ZPPA Józef Cikowski.

Zarząd koła:

Kapelan koła - O. Wacław Lech

Prezes - Stanisława Czarniak

Wice prezes - Janina Urbaś

Wiceprezeska - Anna Zawadzka

Skarbnik - Mieczysław Kostelik

Sekretarz protokolowy – Halina Król

Sekretarz Finansowy – Halina Malinowska

Dyrektor do ZG – Bronisław Ustupski

Z-ca Dyrektora –Mieczysław Kordys

Korespondent – Anna Filipowska, Natalia Kułach

Komisja Rewizyjna: Antoni Perhon, Henryk Sobański, Adam Gawlak, Janina Dyś i Ewa Skupień.

Horążowie: Wojciech Walkosz Strzelec, Janusz Czarniak

Komitet Imprez: Andrzej Rybka, Jolanta Perhon, Zofia Walkosz Strzelec, Magdalena Walkosz Strzelec, Paulina Perhon, Mieczysław Krół, Anna Mrugała, Zofia Dermott –Pacura, Krystyna Soboń, Małgorzata Smaś, Stanisława Śliwa, Adam Górecki

Zespoły działająće przy kole Zakopane:

Wanta- kier i instr. Agniuszka Bobak i Marek Bukowski,

Mali Hyrni- Katarzyna Landowska i Marek Bukowski.

Na tym zebraniu wręczono stipendia dla młodzieży studiującej w USA, Na podstawie regulaminu przyznano i wręczono stipendia dla: Paulina Perhon, Mikołaj Perhon, Natalia Kułach, Sara Urbaś i Karolina Urbaś.

Na zakończenie prezeska Stanisława Czarniak  serdecznie podziękowała wszystkim przybyłym członkom, gościom sponsorom za donację, oraz muzyce góralskiej a takže za współpracę i aktywny udział przez cały rok w kole Zakopane. 

Stanisława Czarniak-Prezes

Prezes Stanisława Czarniak serdecznie dziękuje odeszłym członkom starego zarządu i wita nowych przedstawicieli. Za jej sprawą od grudnia P Za jej sprawą od grudnia 2013 roku Zakopianie obchodzą uroczystość odpustową pod wezwaniem Świętej Rodziny, celebrowany pod przewodnictwem kapelana Koła Ks. Wacława Lecha wraz z innymi zaproszonymi księżmi, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Dzięki wysiłkom członków i Zarządu co roku Koło organizuje piknik i urządza zabawę Andrzejkową, z których dochód przeznaczany jest na pomoc potrzebującym członkom Koła oraz Stypendia przyznawane naszej młodzieży udzielającej się przy pomocy w Kole oraz za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia.

Także przy Kole Zakopane działa zespół “Mali Hyrni” z instruktorem Markiem Bukowskim i Katarzyną Landowską-Janik. Za przedsięwzięciem Prezeski Stanisławy Czarniak Koło Zakopane doczekało się nowego sztandaru który będzie poświęcony w dniu Odpustu św. Rodziny 27 grudnia 2015 r  w Kościele św. Kamila pod przewodnictwem kapelana ks. Wacława Lecha.

Ze smutkiem i żalem pożegnaliśmy zmarłych członków naszego koła:

Śp. Janinę Bobak

Śp. Janinę  Tylka -Suleja

Śp. Janinę Dyś

Śp. Bronisława Ustupskiego.

Jesteśmy im wdzięczni za wkład pracy, długoletnią działalność na rzecz Koła Zakopane Nr. 34 na ziemi Washingtona w Chicago.

Zarząd Koła dziękuje serdecznie za współpracę wszystkim członkom i kołom zaprzyjaźnionym oraz Głównemu Zarządowi Związku Podhalan wraz z Prezesem ZPPA Józefem Cikowskim, również Korespondentom ZPPA: Annie Zalińskiej i Wojciechowi Dorula i redaktorom stacji radiowych: “Radio ZPPA” i Radio “Na Góralską Nutę”.

Życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz Koła i Związku Podhalan w Ameryce.

Bóg Zapłać.

 

wzor

2016-03-urbas zakopane wybory 24

Od lewej: Stanisława Czarniak, O. Wacław Lech, Janina Urnaś 

W sobotę 6 lutego 2016 r w Domu Podhalan w Chicago, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Zakopane nr. 34 przy ZPPA. Spotkanie to rozpoczęło się modlitwą, którą poprowadził nasz długoletni Kapelan Koła, Ojciec Wacław Lech. Później została odczytana Konstytucja Koła. Następnie członkowie Zarządu zdali sprawozdanie ze swojej działalności z ubiegłego 2015 r, który rozpoczą się tradycyjnie zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, w tym rozdanie stypendiów dla uczniów działających w Kole Zakopane nr 34 w wysokości 500 $ dla każdego ucznia. Stypendia otrzymali: Natalia Kułach, Mikołaj Perhoń, Paulina Perhoń, Karolina Urbaś, Sarah Urbaś. W skład komitetu Stypendialnego weszły członkowie Koła: Halina Malinowska, Katarzyna Król, Krystyna Doria, Elżbieta Skupień, Anna Filipowska, Halina Król.

-W czerwcu odbył się piknik u sióstr Benedyktynek w Oak Forest, IL.

-W listopadzie zabawa Andrzejkowa w Domu Podhalan.

-W grudniu, trzeci z kolei, Odpust Zakopiański p.w. „Świętej Rodziny” połączony z poświęceniem nowego Sztandaru, który to ufundowali członkowie Koła, z Zarządem oraz zaprzyjaźnionymi Kołami ZPPA, również do nas dołączyli Podhalanie z Zakopanego na czele z nowo wybranym Prezesem, Andrzejem Skupńiem z Olczy, za co serdecznie wszystkim „Bóg Zapłać”.

Rok 2015 przyniósł nam wiele niespodzianek, między innymi pożegnaliśmy czterech członków: śp. Janina Suleja (Była Sekretarz), śp. Janina Dys (Komisja Rewizyjna), śp. Bronisław Ustupski (Dyrektor), śp. Janina Bobak (małżonka byłego Prezesa, Franciszka Bobaka).

„Spoczywajcie w Pokoju Bóg Zapłać”

Wracając do 2016 roku, kiedy to tradycyjnie Komitet Stypendialny wręczył stypendia uczniom kontynoującym naukę na uczelniach (działających na rzecz Koła) w wysokości 500 $ dla każdego. Stypendialiści, którzy zostali uhonorowani przez Koło Zakopane nr. 34 w 2016 roku: Paulina Perhoń (była Królowa ZPPA), Karolina Urbaś, Darek Kordes. To są najmłodsi nasi członkowie Koła; jesteśmy z nich bardzo dumni i liczymy na ich współpracę. Również zachęcamy wszystkich młodych Zakopiańczyków z rodzinami do członkostwa i podtrzymywania naszej kultury góralskiej oraz na rzecz Koła.

Następnie Prezes ZPPA, Józef Cikowski, wraz z Vice-Prezeską, Zofią Bobak, przeprowadzili wybory z woli członków Koła Zakopane nr. 34, który to został zaprzysiężony. W skład nowego Zarządu weszli:

KAPELAN KOŁA: Ks. Wacław Lech

PREZES: Janina Urbaś

VICE – PREZES: Małgorzata Topór-Smas

VICE – PREZES GOSP. Anna Zawadzka 

SKARBNIK: Mieczysław Kostiec 

SEKR. PROTOKÓŁOWY: Halina Król 

SEKR. FINANSOWY: Halina Malinowska 

DYREKTOR: Antoni Perhoń

ZASTȨPCA DYREKTORA: Mieczysław Kordes 

KORESPONDENT KOŁA: Anna Filipowska, Sarah Urbaś 

KOMISJA REWIZYJNA: Adam Gawlak, Elżbieta Skupień, Henryk Sobański, Teresa Cukier-Bukowska, Dorota Pradziad 

CHORĄŻOWIE: Wojciech Walkosz-Strzelec, Janusz Czarniak 

KOMITET IMPREZ: Stanisława Czarniak, Andrzej Rybka, Jolanta Perhoń, Zofia Walkosz-Strzelec, Stanisława Śliwa, Helena Klimczak, Anna Mrugała, Zofia McDermott-Pacura, Zofia Castejon, Paulina Perhoń, Karolina Urbaś, Adam Górecki, Krystyna Janowska, Darek Kordes, Tomasz Kordes, Tadeusz Karpiel, Mieczysław Król

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zakończyliśmy posiadami z zespołem „Sokół .”

2016-03-zakopane wybory 3

W imieniu nowego Zarządu, składamy serdeczne podziękowania za uczestniczenie z nami w tym ważnym momencie dla Koła. Składamy serdeczne „Bóg Zapłać” dla byłej Prezes, Stanisławy Czarniak, oraz jej mężowi, Władysławowi Czarniak, za ogrom pracy i serce, które włożyli w działalność Koła Zakopane nr. 34, poświęcając swój czas w tej trudnej i bezinteresownej pracy na rzecz Koła. Dziękujemy za ofiarność i życzymy dalszych wspólnych działań i przedsięwzięć rozwoju i działalności Koła oraz kultury Góralskiej na obcej nam ziemi!

„Bóg Zapłać”

-Korespondenci Koła Zakopane Nr. 34, Sarah Urbaś i Anna Filipowska.

wzor

 

Wybory w Kole Nr. 34 Zakopane 2020r.

Dnia 8 lutego 2020 roku w Domu Podhalan w Chicago odbyło się coroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kola Nr. 34 Zakopane. Po wspólnej modlitwie, którą poprowadził długoletni Honorowy Kapelan Koła O. Wacław Lech rozpoczęło się sprawozdanie wszystkich poszczególnych funkcji członków Zarządu Koła..

Następnie przeszliśmy do wyborów Nowego Zarządu Zakopane na rok 2020

Jednogłośnie Prezesem Koła pozostała dotychczasowa Janina Urbaś

Praca Janiny Urbaś na rzecz Koła Zakopane została bardzo doceniona i wszyscy członkowie, którzy zgromadzili się tak licznie podziękowali Prezesce za dotychczasowy wkład pracy z prośba o dalsze Prezesowanie i tak po raz Piąty Janina Urbas została Prezesem Kola Nr.34 Zakopane. Jako że współpraca panią Prezes była bardzo dobra z Zarządem, czego owocem są wszystkie udane imprezy i wspaniały dalszy rozkwit Kola.

W związku z tym nie ma dużych zmian i wszyscy z zadowoleniem przyjęli swoje stanowiska. Za co im Wielkie Bóg Zapłać!

 

 

Zarząd Koła Nr.34 Zakopane

Honorowy Kapelan Koła - O Wacław Lech

Kapelan Koła Ks. Mariusz Nawalaniec

Prezes- Janina Urbas

Wice Prezes - Anna Zawadzka

Wice Prezes -Tadeusz Karpiel

Skarbnik - Mieczysław Kostelic

Sekr. finansowy - Halina Malinowska

Dyrektor - Antoni Perhon

Zast. Dyrektora -Mieczysław Kordes

Korespondent - Małgorzata Helegda

Sekr. Protokółowy:

Helena Klimczak

Stanisława Śliwa

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Wacław Ustupski

Andrzej Rybka

Elżbieta Skupień

Jan Bober

Tomasz Topor- Smaś

Chorążowie:

Adam Gawlak

Janusz Czarniak

Tadeusz Karpiel

Komitet imprez

Stanisława Czarniak

Andrzej Rybka

Jolanta Perhon

Adam Górecki

Stanisława Śliwa

Helena Klimczak

Anna Mrugała

Zofia Pacura

Zofia Castelon

Anna Matyga

Adam Gawlak

Maria Sowiński

Jan Sowiński

Castelon Janosik

Jan Bober

 

 Po wyborach Zarządu nastąpiło zaprzysiężenie, które przeprowadził Honorowy Kapelan ZPPA O. Wacław Lech.

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze przeszło pomyślnie ku zadowoleniu wszystkich i zakończyło się smaczną kolacją przygotowaną przez Restaurację “ Bioło Izba " w Domu Podhalan.

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie dla nas sali oraz za bardzo miłą obsługę!

Z poważaniem w imieniu Zarządu i Prezeski Janiny Urbaś.

Korespondent Koła Nr. 34 Zakopane Małgorzata Helegda