Koło nr 41 Wróblówka

     Zebranie organizacyjne koła odbyło się 25 października 1981 roku w Klubie Czar Polesia. Głównym celem zebrania było zjednoczenie rodaków pochodzących z Wróblówki, dla krzewienia kultury, sztuki i tradycji podhalańskiej, zwyczajów swojej wioski w Stanach Zjednoczonych. Utrzymanie więzi z rodną wioską i niesienie pomocy rodakom w kraju. Głównym punktem zebrania było omówienie sposobów zebrania funduszy na rozpoczynającą się budowę kościoła we Wróblówce. Na zebraniu dokonano wyboru władz koła. Pierwszy zarząd: prezes – Józef F. Króżel, wiceprezesi: Stanisława Podczerwieńska i Bronisław Ogrodny, sekretarz protokołowy – Zofia Ogrodny, skarbnik – Maria Miętus, dyrektor do Zarządu Głównego – Jan Komperda. Konstytucję koła opracowali: Zofia i Bolesław Ogrodny. Zaprzysiężenie członków i zarządu odbyło się 13 grudnia 1981 r. w Columbia House w Chicago. Konstytucję koła odczytał dyrektor Jan Komperda. Wybory Zarządu Koła przeprowadziła i przysięgę odebrała wiceprezes ZPPA Maria Cukier. Zarząd pozostał w składzie wybranym 25 października, a kapelanem koła został ks. Tadeusz Wincenciak.

26 września 1988 roku w kościele św. Jana Bożego, honorowy kapelan ZPPA i kapelan koła ks. prałat Tadeusz Wincenciak poświęcił sztandar koła. Bankiet z tej okazji odbył się w Domu Podhalan. W październiku 1989 r. z okazji jubileuszu 60-lecia powstania ZPPA pełniący obowiązki prezesa ZG ZPPA Józef F. Króżel (jednocześnie prezesem koła Wróblówka) zorganizował pielgrzymkę do Rzymu. Papież udzielił błogosławieństwa związkowi i poświęcił sztandar ZPPA. Jan Paweł II został również Honorowym Członkiem ZPPA. W pielgrzymce wzięli udział członkowie Koła 41 Wróblówka.

 

makieta_img_200

 

Zdjęcie sztandaru 27 października 1991 roku obchodzono 10-lecie koła. Uroczysta msza św. odbyła się w kościele św. Kamila. Główny celebrant mszy św. ks. Stanisław Drewniak odczytał błogosławieństwo Ojca Świętego dla Koła 41 Wróblówka.


makieta_img_201 

10-lecie Koła nr 41 Wóblówka
W bankiecie odbywającym się w Domu Podhalan wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Podhalan, prezes Związku Narodowego Polskiego Edward Moskal i wielu innych, dostojnych gości W tym samym dniu, 27 października 1991 r. we Wróblówce na Podhalu mieszkańcy i zebrani goście uczcili 10-lecie Koła nr 41.

Józef F. Króżel pełnił funkcję prezesa przez 18 lat. Ustąpił ze względu na stan zdrowia. Nowym prezesem został wybrany Franciszek Bielański. Byłemu prezesowi przyznano tytuł Honorowego Prezesa Koła. Funkcję wiceprezesów pełnili kolejno: Bolesław Ogrodny, Leo Ogrodny, Franciszek Bielański, Stanisława Podczerwieńska, Stanisława Kolasa-Króżel, Helena Podczerwieńska, Maria Komperda, funkcję sekretarza protokołowego: Zofia Ogrodny, od 20 lat – Zofia Zaborska, funkcję sekretarza finansowego Halina Kwak, funkcje skarbnika Maria Miętus. Dyrektorami do Zarządu Głównego ZPPA byli: Jan Komperda, Jan Stopka. Kapelanem koła przez długie lata był ks. prałat Tadeusz Wincenciak, honorowy kapelan ZPPA i koła Wróblówka.
7 marca 1999 roku wybrano nowy zarząd: kapelan - ks. Franciszek Florczyk, prezes – Franciszek Bielański, wiceprezesi – Stanisław Mrowca, Józef Gąsior, Bronisława Szczypta, sekretarz protokołowy – Zofia Zaborski, sekretarz finansowy – Zofia Bielska, skarbnik – Halina Kwak, dyrektor Franciszek Bielański, zastępca dyrektora – Zofia Szczypta.
14 października 2001 r. w Domu Podhalan odbył się bankiet z okazji 20-lecia istnienia Koła nr 41. Bankiet był poprzedzony uroczystą mszą św., którą odprawił kapelan koła ks. Franciszek Florczyk w kościele św. Błażeja wraz z kapelanem ZPPA o. Wacławem Lechem. Homilię wygłosił ks. Franciszek Florczyk.


makieta_img_203

Na bankiecie obecnych było wielu gości honorowych, m.in. przedstawiciele Związku Narodowego Polskiego, Konsul Generalny RP Franciszek Adamczyk, przedstawiciele Zarządu Głównego ZP i wielu innych gości. Honorowy Prezes Koła Józef F. Króżel, przedstawił krótką charakterystykę koła. W sprawozdaniu z działalności koła podkreślono, że koło działa zgodnie z konstytucją i realizuje wytyczone cele. Urządzano zabawy, „opłatki”, loterie fantowe, pielgrzymki do różnych miejsc. Uzyskane środki pieniężne z powyższych imprez przeznaczono na różne cele charytatywne w Polsce i USA. W ciągu 24 lat naszej działalności wysłano do Polski $125000. I tak: dla kościoła we Wróblówce $65000, dla szkoły we Wróblówce $21900, dla kościoła w Czarnym Dunajcu $2250, dla kościoła w Ludźmierzu $2350, dla liceum w Czarnym Dunajcu $7100, na wały w Częstochowie $500, na cmentarz w Czarnym Dunajcu $500, dla straży pożarnej we Wróblówce $14030, dla szpitala w Nowym Targu $1800