Koło nr 65 Ciche Dolne - Parafia Miętustwo

      Wieś leży w powiecie nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec. Założycielem wsi był Tomasz Miętus, rycerz króla Zygmunta III Wazy. Za swoje zasługi otrzymał „nadanie na założenie wsi na surowym korzeniu”. Było to 26 lipca 1595 roku. Wieś rozciągała się od rzeki Rogoźnik, gdzie Potok Cichy i Potok Bystry łączą się ze sobą. Górna granica to Góra Ostrysz. W nadaniu, jakie otrzymał od króla były zaznaczone różne przywileje m.in. jego osadnicy mieli swobodę w wyrębie lasu i nie mieli żadnych powinności przez 10 lat. Tomasz Miętus był panem, wójtem i sędzią. Rozstrzygał mniejsze spory wśród swoich osadników, a z trudniejszymi udawał się do króla. Musiał także stawiać się zbrojnie z czeladzią na wezwanie króla. Miętusowie – sołtysi cichowiańscy należeli do najbogatszych sołtysów na Podhalu. Zawzięcie bronili swojej ziemi, jak i przywilejów, jakie kiedyś otrzymali. Pierwszy kościół w Miętustwie został wybudowany około roku 1890. Była to kaplica, ale msza św. odbywała się co niedzielę. Odprawiał ją ks. Brosig z Czarnego Dunajca. W 1927 został oddany do użytku aktualny kościół murowany. Proboszczem parafii pod wezwaniem M.B. Królowej Polski został ks. Jeż.

25 lutego 1996 roku, z inicjatywy rodzin Anny i Czesława Ogórków oraz Władysławy i Karola Kowalczyków, odbyło się pierwsze zebranie mieszkańców parafii Miętustwo. Przybyły na nie 52 osoby. Powodem założenia koła była konieczność pomocy: kościołowi, szkole, straży pożarnej czy też ośrodkowi zdrowia. Poprzednie koło, do którego należała część naszej parafii, nie miało takiej możliwości ze względu na to, że jest to duża wieś posiadająca dwie parafie – Ciche Górne i Miętustwo. Parafia Miętustwo wymagała natychmiastowej pomocy finansowej, na którą Koło nr 30 Ciche nie mogło sobie pozwolić. Założono więc drugie koło, które przyjęło nazwę Koło nr 65 Ciche Dolne Parafia Miętustwo. Skład pierwszego zarządu: kapelan – Władysław Takuśki, prezes – Czesław Ogórek, wiceprezesi: Czesław Miętus i Władysława Kowalczyk, sekretarz protokołowy – Bogdan Obrochta, sekretarz finansowy – Anna Miętus, skarbnik – Józef Staszeczka, chorążowie – Tadeusz Kowalczyk i Jan Kaczmarczyk, dyrektor – Andrzej Styrczula. Komisja rewizyjna: Władysław Wajda, Tadeusz Miętus, Zbigniew Szwajnos. Komitet imprez: Władysława Ustupska, Karol Kowalczyk, Stanisław Miętus, Stanisław Pitoń, Stanisław Truchan.

Koło rozpoczęło swą działalność od organizowania imprez w celu zdobycia funduszy na zakup sztandaru dla koła. Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się 29 czerwca 1997 roku w kościele św. Brunona.

 

makieta_img_345

 

Poświęcenie sztandaru

Koło ufundowało 3 dzwony i 4 zegary na wieżę kościelną w Miętustwie. Pieniądze pochodziły z donacji parafian. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem otrzymała 5 komputerów oraz dwukrotną donację na zakup zimowego sprzętu sportowego i odzieży. Koło zdobyło też fundusze przeznaczone na wymianę ogrzewania w kościele i okien na plebani. O taką pomoc prosił proboszcz ks. Józef Ślazyk. Koło złożyło także dwukrotnie donację na rozbudowę Domu Podhalan. Zorganizowało również akcję na uporządkowanie cmentarza. Akcja powiodła się. Uporządkowano groby, wyłożono alejki kostką. Tradycją koła stało się urządzanie z bratnimi kołami Ciche Dolne, Czerwienne i Ratułów odpustu na święto Matki Bożej Królowej Polski – patronki parafii Miętustwo.

Dochód jest przeznaczany na potrzeby parafii. W tym roku - na alejki wokół kościoła. Koła te wraz z kołem Stare Bystre zakupiły wózek inwalidzki dla ks. Józefa Ślazyka. Straż pożarna w Cichem otrzymała od koła wysoką donację na rozbudowę remizy. Koło szczyci się także wyborem Małgorzaty Ustupskiej w 1999 roku na „Królową Związku Podhalan” i Marka Ogórka na „Zbójnika Roku 2003/2004”. W 2002 r. Władysława Kowalczyk została wiceprezesem Związku Podhalan w Ameryce Północnej.

Skład ostatniego zarządu w 2004 roku: kapelan – ks. Franciszek Florczyk, prezes – Zbigniew Szwajnos, wiceprezesi: Bolesław Tyrała i Władysława Kowalczyk, sekretarz protokołowy – Irena Miętus, sekretarz finansowy – Małgorzata Szwajnos, skarbnik – Zofia Kaczmarczyk, chorążowie – Stanisław Truchan, Jan Kaczmarczyk, Jan Truchan, dyrektor – Jan Miętus, zastępca dyr. – Tadeusz Leja. Komisja rewizyjna: Jacek Fryźlewicz, Maria Madetko, Bolesław Molek. Komitet imprez – Karol Kowalczyk, Anna Ogórek, Władysława Ustupska, Grażyna Kowal, Bogusława Krzak, Anna Truchan, Anna Miętus, Anna Łowisz, Stanisław Pitoń, Bronisława Leja, Michalina Babeł.

makieta_img_347

Zarząd w 2004 roku