Koło nr 66 Dębno Podhalańskie

     Koło nr 66 Dębno Podhalańskie powstało z inicjatywy rodzin Zoniów i Plewów. Założycielami koła byli Antoni Plewa, Józef Zoń, Marian Janos, Mieczysław Gaździak, śp. Jan Zoń, Władysław Hyła, Krzysztof Styrczula, Jan Rusnak, Wojciech Strama, Władysław Gąsiorek i Janina Kowalkowski. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 24 lutego 1996 roku. Przybyło na nie 32 mieszkańców makieta_img_350naszej wioski. Na zebraniu byli obecni przedstawiciele Zarządu Głównego ZP: wiceprezes Edward Wilczek oraz przedstawiciel komitetu rozwoju Jan Piętka. Wiceprezes Edward Wilczek przedstawił zasady działania koła oraz całego Związku Podhalan. Ustalono plan działania: kultywowanie i krzewienie kultury podhalańskiej, pomoc rodzinnej wiosce oraz wspieranie w trudnych sytuacjach członków koła. Wybrano pierwszy zarząd w składzie: kapelan – o. Wacław Lech, prezes – Antoni Plewa, wiceprezesi: Marian Janos i Janina Kowalkowski, sekretarz protokołowy – Mieczysław Rusnak, sekretarz finansowy – Zofia Kojtek, skarbnik – Wojciech Strama, chorąży – Józef Zoń, dyrektor – Krzysztof Styrczula, marszałek – Władysław Gąsiorek, komisja rewizyjna: Władysław Hyła, Jan Rusnak, Antoni Głodek. Na przestrzeni lat stanowisko wiceprezesów pełnili: Józef Zoń i Anna Zoń, chorążego: śp. Jan Zoń i Jan Rusnak, marszałka: Zdzisław Leśny. W komisji rewizyjnej zasiadali: Janina Kowalkowski, śp. Jan Zoń, Józef Chrobak, Mieczysław Rusnak. Aby nasze koło było godnie reprezentowane, po półtorarocznej działalności ufundowano sztandar. Jego uroczyste poświęcenie odbyło się 31 sierpnia 1997 roku w kościele św. Kamila. Uroczysty bankiet odbył się w Domu Podhalan. Na sztandarze widnieje wizerunek świętego Michała Archanioła, patrona kościoła rodzinnej wioski. Na drugiej stronie jest biały orzeł z napisem „Związek Podhalan w Chicago”. Sztandar reprezentuje nasze koło na różnych uroczystościach związkowych i religijnych.

Podtrzymujemy tradycje wyniesione z rodzinnej wioski. Co roku organizujemy odpust ku czci św. Michała w Munster (Indiana). Wspieramy finansowo kościół parafialny w Dębnie, Ochotniczą Straż Pożarną, szkołę podstawową oraz ośrodek zdrowia. Koło popiera wszystkie akcje charytatywne organizowane przez Związek Podhalan. Członkowie naszego koła aktywnie uczestniczą we wszystkich imprezach, zarówno kulturalnych, jak i rozrywkowych. Przy naszym kole od 2001 roku istnieje Klub Sportowy Dębno. Co roku nasza drużyna zajmuje miejsce w środku tabeli.

Członkowie naszego koła działają także w Zarządzie Głównym ZPPA: Andrzej Madeja pełni funkcję głównego chorążego, Józef Zoń jest członkiem komisji rewizyjnej Zarządu Głównego, komitetu imprez i komitetu rozbudowy, Anna Zoń jest członkiem komitetu imprez.

Koło nr 66 Dębno liczy aktualnie 59 członków. Zmarli: śp. Antoni Głodek i Jan Zoń. Obecny skład zarządu: kapelan – o. Wacław Lech, honorowy kapelan – ks. Władysław Zązel, prezes – Antoni Plewa, wiceprezesi: Krzysztof Styrczula i Renata Solus, sekretarz protokołowy – Józef Chrobak, sekretarz finansowy – Mieczysław Gaździak, skarbnik – Józef Zoń, dyrektor – Krzysztof Styrczula, Józef Zoń, marszałek – Stanisław Sarna, chorążowie: Stanisław Sarna, Jan Solus, Wojciech Strama, komisja rewizyjna: Czesław Chrobak, Józef Gaździak, Anna Zoń, Danuta Dachowski, Jan Solus.

 

makieta_img_352

 

Członkowie koła nr 66 Dębno Podhalańskie

Z okazji 75-lecia Związku Podhalan w Północnej Ameryce przekazujemy życzenia kolejnych wielkich jubileuszy, rozkwitu organizacji i samych sukcesów w podtrzymywaniu tradycji podhalańskich w Ameryce.
Zarząd i członkowie Koła nr 66 Dębno Podhalańskie