Co Słychać w Związku Podhalan w Północnej Ameryce od 11 czerwca 2024

 

 

 

...Ej byli chłopcy byli, ale sie minyli

I my sie miniemy, po malućkiej chwili.......

Z głębokim żalem i bólem, przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Jana Różałowskiego

Muzykanta, Kapelmistrz ZPPA

Na ręce żony Marii , dzieci, wnuków, całej Rodziny i Przyjaciół, Muzykantów oraz Koła nr. 52 Czerwienne

Prezes Stanisław Sarna,

Zarząd Główny, Dyrekcja i członkowie Związku Podhalan w Ameryce Północnej, składają szczere kondolecje, w tym trudnym czasie łączymy się z Wami w smutku i boleści po utracie najbliższej osoby męża, ojca, dziadka, polecamy śp. Jana w naszych modlitwach.

Niech miłosierny Bóg nagrodzi jego ziemski trud, dobre serce i przyjmie go „Hań na Niebiańskie Polany”. Śp. Jan Różałowski to osoba zasłużona dla naszej góralskiej organizacji, jako góral z krwi i kości niezmiernie utalentowany muzykant. Góralska muzyka w jego życiu była jedną z najważniejsza rzeczy którą lubiał i nade wszystko kochał.

W grupie podhalańskich muzykantów w Ameryce pozostanie w pamięci jako jeden z najlepszych prymistów. Jego talent pasja przyczyniały się stworzenia Kapeli pod batutą Jana Różałowskiego. Śp. Jan przygrywał na wielu najważniejszych uroczystościach Związku Podhalan w Północnej Ameryce ale również Kół i wielu zespołów tanecznych oraz Szkółki Pieśni i Tańca przy Zarządzie Głównym ZPPA.

Śp. Jan Różałowski został odznaczony Złotym Medalem ZPPA 13 marca 2022r. dokoracji dokonał Prezes Stanisław Sarna w Domu Podhalan podczas Józefinek Podhalańskich. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 18 czerwca 2024r.w wtorek, w Damar-Kamiński Funeral Home & Crematorium 7861 S. 88th Av. Justice, IL.

Pogrzeb środa 19 czerwiec 2024 o godz. 9:00 am Dom Pogrzebowy. Msza św. 10:00am w kościele św. Fabijana 7450 W. 83rd St. Bridgeview

Zostanie pochowany na Cmentarzu Resurrection w Justice, Illinois.

Niech Spocywo w Pokoju Amen

 

 

 

 

 

 

XXXII SEJM ZPPA – PRZESŁANIE PREZESA  STANISŁAWA  W. SARNA

Szanowni Członkowie

Związku Podhalan Północnej Ameryki
 
Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus.

Ostomili Bracia Górale zrzeszeni w Związku Podhalan Północnej Ameryki, wielkimi krokami

zbliża się ważne wydarzenie jakim jest  XXXII Sejm ZPPA. Dla mnie jako Prezesa oraz członków Zarządu Głównego, to czas składania sprawozdań za okres trzech lat działalności materialnej a zarazem kulturalnej organizacji, bedzie można podsumować, podziękować a nade wszystko planować przyszłość działalności.
W tym czasie pełnienia tak ważnej funkcji Prezesa Związku Podhalan Północnej Ameryki oddałem  całe swoje serce, prywatny czas i rodzinę dla naszej góralskiej organizacji, ciężką pracą  i reprezentacją  dbałem o jej dobro oraz pozycję w życiu społecznym na Polonii,  w Polsce  i Świecie jak najlepiej umiałem. Będąc Prezesem  dla mnie, rodziny i rodnej miejscowości to  wielki  zaszczyt i honor prowadzić  Związek Podhalan w Północnej  Ameryce.
Pragnę wyrazić słowa podziękowań dla mojej żony Barbary, dzieci, całej rodziny i wszyskim tym którzy wspierali mnie wyrozumiałością, pracą i wsparciem finansowym.

Bóg Wom Zapłać.
Oczekiwanie na Sejm to czas przygotowań urzędników Zarządu Głównego do sprawozdań z ich działalności za okres trzech lat. Słowa podziękowań kieruje do gospodarza sejmu  Koła nr. 55 Ratułów które na ostatnim sejmie zgłosiło się do tak odpowiedzialnej funkcji. Powoływane są już Komisje Sejmowe,  które rozpoczną swoja pracę aby rzetelnie przygotować się do tego wydarzenia. Komisja Mandatów przygotowuje listę delegatów poszczególnych Kół według opłacanych składek do organizacjii, po XXXI Sejmie brana jest średnia za trzy lata  - jeden delegat na dziesięciu Członków Koła. Komisja poprawek do Konstytucji ZPPA będzie przyjmować wnioski na 30 dni przed Sejmem aby te wnioski opublikować dla delegatów aby sie zapoznali z nimi. Komisja Finansowa która ma na celu sprawdzeni dochodów i rozchodów poszczególnych podmiotów Zarządu Głównego i złożenia raporu finansowego na Sejmie. Powołane Komitety Zaproszeń i Pamiętnika Sejmowego są odpowidzialne za zaproszenia gości oraz wydania pamiętnika. Ważną częścią będzie msza święta dziękczynna za kolejne trzy lata działalności oraz błagalna o opiekę i wytwałość w tej naszej działalności. Bankiet Sejmowy to czas na podziękowanie dla działaczy, sponsorów którzy przez trzy lata wspierali Zarząd Główny.  Nadchodzący Sejm odbywa się w roku Wielkiego Jubileuszu 95-Lat Działalności a zarazem  45-tej rocznicy wizyty Jana Pawła II św. w Polsce i Ameryce, po tylu latach wypowiedziane przez niego słowa do Górali: 

Ta piękna ziemia jest równocześnie i ziemią trudną. Kamienistą. Górską. Nie tak urodzajną, jak równiny nad Wisłą. I dlatego też od tej podkarpackiej, podtatrzańskiej ziemi niech mi będzie wolno odwołać się do tego, co zawsze było bliskie polskiemu sercu: umiłowanie ziemi i praca na roli. Nikt nie zaprzeczy, że kryje się w tym nie tylko sprawa serca, wątek uczuciowy, ale także wielki problem społeczno-ekonomiczny. Strony tutejsze szczególnie dobrze znają ten problem, bo właśnie stąd, gdzie był największy niedostatek ziemi i często wielka bieda, emigrowali ludzie, daleko poza Polskę i poza ocean. Tam szukali pracy i chleba — i znajdowali je. Dzisiaj pragnę im wszystkim, po całym świecie — a zwłaszcza w Ameryce: tam ich najwięcej — gdziekolwiek są, powiedzieć „Szczęść Boże”. Niech nie zapominają Ojczyzny, rodziny, Kościoła, modlitwy — wszystkiego, co stąd wynieśli. Bo chociaż musieli emigrować z braku dóbr materialnych, to przecież wynieśli stąd wielkie bogactwo i dziedzictwo duchowe.

Niech pilnują, aby stawszy się materialnie bogatymi, duchowo nie zubożeli. Aby stawszy się Amerykanami, nie przestali być góralami. Ani oni, ani ich dzieci, ani wnuki”.                                                                                      Dziś, jako prezes Związku Podhalan w Ameryce, jednej z największej i najbardziej prężnej
organizacji polonijnej w Ameryce, oświadczam że jesteśmy wierni tradycjom podhalańskim,
które z wielką dumą i szacunkiem  przekazujemy  naszym dzieciom,  które urodziły się w nowej Ojczyźnie, a w sercach mają  miłość do Ojczyzny i Podhala. Z wielkim szacunkiem i  dumą zakładają stroje góralskie, tańczą, śpiewają, zachowują obrzędy kościelne i rozmawiają nie tylko językiem polskim, ale też gwarą naszych Ojców.  Prężnie działają nasze Koła rozsiane po całej Ameryce - w New Jersey, w Arizonie, na słonecznej Florydzie, w Michigan oraz w Chicago, gdzie jest ich najwięcej. To wszystko bardzo buduje i napawa dumą, a zarazem refleksją. Jak mocna musi być ta więź z Rodną  Ziemią Ojców naszych, jak mocne jej umiłowanie, skoro związek Podhalan trwa  i wraz z upływem lat, jeszcze bardziej się rozwija i tętni życiem w  Ameryce,  pod obcym niebem narodziło się drugie najprawdziwsze Podhale, niby takie samo uduchowione z tą samą tradycją, sercem, pieśnią i tańcem, gwarą  i  wiarą ojców, ale troszeczkę inne mające nieść pomoc materialną tym co pozostali za Wielką Wodą  w tak zwanym  starym kraju. Dobroduszna i sumienna to jest pomoc którą namacalnie znać na rodzinnym Podhalu. Amerykańscy górale nie sprzeniewierzyli się żyjąc w Wielkim Świecie ale wspierali Podhale. Żyjąc i pracując  na obczyźnie tęsknili za ojczstą ziemią, rodzinnym domem który to opuścili „ Dla Chleba”. Zawsze pozostali jednak sobą uczciwi, prawi i pracowici dbając  i miłując rodzinne tradycje i kulturę. To jest  prawdziwa wspólna radość, która zawsze jednoczy Podhalan obojętnie gdzie się znajdują. Tak było dawniej, jest teraz i pozostanie na zawsze. Pragne przytoczyć słowa świetego Jana Pawła II Wielkiego :

 

„Górale to jedyne wswoim rodzaju społeczeństwo, które nosi w sobie znamiona wielkiej tradycji tradycji,tak wielkiej, że trzeba ażeby ona trwała nadal, a żeby żaden obyczaj, żaden styl i moda

współczsności tej wielkiej podhalańskiej tradycji nie zniszczyły  i nie wyparły.”

 

Jak  wciąż ważne są te słowa w spółczesnym świecie dla nas Podhalan, zrzeszonych w Związku Podhalan w Północnej Ameryce to wielkie wyzwanie i odpowiedzialność. Dlatego ważnośc odbywających się Sejmów jest zabezpieczeniem przed współczenymi zagrożeniami zatracenia naszych wartości. Sejm  to czas kiedy  nasze myśli uciekają daleko w przeszłość, do czasów kiedy w sercach naszych przodków rodził się pomysł utworzenia Związku Podhalan.
Ale to też czas podsumowań  refleksji  z działalności obecnego Zarządu Głównego  i członków ZPPA. Zarząd Główny odpowiedzialny jest nie tylko za zaplanowane imprez, uroczystości, ale także konstytucyjnie za Dom Podhalan - siedzibę Związku Podhalan w Północnej Ameryce, która jest nazywana ''świątynią na Archer w Chicago''. Dom Podhalan prowadzony jest gospodarską ręką gazdy, Prezesa .
Nadchodzący Sejm to także czas, kiedy z nadzieją patrzymy w przyszłość. Planowanie przyszłości nie jest łatwe,  nie wiedząc co nas czeka w kolejnych latach działalności. Inicjatywa zakupu działki to marzenie nas wszystkich górali. Zgromadzone  przez ostatnie trzy lata finanse oraz zainwestowanie ich, to spory dochód w zależności od stóp procentowych dla organizacji. A więc jesteśmy bogatymi kulturalnie i materialnie jak przystało na górali. Pierwszy Sejm ZPPA odbył się 8 czerwca 1930r. rozpoczął się uroczstą mszą św. w Kościele Świętego Serca. W tym roku 2024 po raz trzydziesty drugi Górale w Ameryce będą obradować, planować i wybierać w Domu Podhalan - siedzibie Związku Podhalan w Północnej Amerye.                                                                                                                

 

Szanowni  Bracia Podhalanie.
Dziś - jako prezes Związku Podhalan w Północnej  Ameryce, Stanisław Wojciech Sarna pragnę serdecznie Wam wszystkim z całego serca podziękować - za waszą góralską postawę, za waszą działalność, za waszą współpracę i pomoc materialną i finansową. Bez Waszego zaangażowania sukces nie byłby możliwy. Dziękuję tak licznym sponsorom i donatorom. Słowa  podziękowania i uznania należą się  pozostałym członkom Zarządu Głównego, którzy również swój czas i swoje umiejętności poświęcają dla dobra Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Słowo „Przepraszam” kieruje  do tych, których uraziłem lub nasze poglądy były sprzeczne. Jesteśmy tylko ludźmi którzy nie są perfekcyjni. Chylę również czoła dla byłych Prezesów i Zarządów Głównych, którzy przez dziesięciolecia działalności prowadzili i dbali  o dobro jakie dzisiaj Związek Podhalan w Północnej  Ameryce posiada niech ono służy kolejnym pokoleniom Górali za Wielką Wodą.
 
SZANOWNI DELEGACI NA SEJM ZPPA.

 

Ja Stanisław Wojciech Sarna obecny Prezes Zarządu Głównego

 Związku Podhalan w Północnej Ameryce,

 korzystając z prawa i obowiązku Konstytucji ZPPA Artykuł XIV, Paragraf 1, punkt 1.

 

ZWOŁUJE XXXII SEJM

ZWIĄZKU PODHALAN w PÓŁNOCNEJ AMERYCE

Który odbędzie się w dniach 31 sierpień, 1-2 wrzesień 2024 roku.


Serdecznie WAS zapraszam. Delegatów na Sejm - przedstawicieli wszystkich kół ZPPA -
prosze o rozwagę, odpowiedzialność i madrość w podejmowaniu decyzji i w dyskusjach.

Proszę aby nadrzędnym celem wszystkich Delegatów,  było zawsze  dobro

Związku  Podhalan w Północnej Ameryce.

Szczęść Wam  Boże na  ten czas Sejmu.


Z góralskim pozdrowieniem
Prezes

Stanisław Wojciech Sarna

 

 

Szanowni Dyrektorowie i Prezesi Kół ZPPA,

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na kolejne posiedzenie Dyrektorów Związku Podhalan w Północnej Ameryce,

które odbędzie się w piątek, 14 czerwca o godzinie 7:30 wieczorem w Domu Podhalan.

Podczas spotkania będziemy omawiać różnorodne tematy, w tym aktualizacje dotyczące bieżących inicjatyw, nadchodzące wydarzenia, a także przygotowania do nadchodzącego Sejmu i plany rozwoju naszej organizacji na przyszłość. Zachęcamy do aktywnego udziału oraz wniesienia wszelkich spraw i pomysłów, które chcielibyście przedyskutować.

Cenimy sobie Państwa zaangażowanie i wkład w rozwój naszej wspólnoty i z niecierpliwością czekamy na Państwa przybycie.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Główny Związku Podhalan w Północnej Ameryce.

Krzysztof Żółtek - Sekretarz Generalny ZPPA

 

 

ZWIĄZEK PODHALAN PÓŁNOCNEJ AMERYKI

Zaprasza na
WIELKI PIKNIK PODHALAŃSKI
7 LIPCA 2024 r.

Slovenian Catholic Mission
14246 Main St., Lemont, IL

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 11:00 pm.
Super zabawa, bogata loteria fantowa
GŁÓWNA NAGRODA -  $3,000
Sponsor: NAPA Auto Parts Zofia i Paweł Bobak

BILET DO POLSKI - Sponsor Linie Lotnicze LOT
Występy zespołów góralskich,
Zabawy dla dzieci i dorosłych, bouncy house, klauny, malowanie
twarzy, dojenie krowy, piłowanie drewna, konkurs na cepra i ceperkę, 

przejazd dorożkami.
Smaczne jadło, zimne lody i napoje.
Do tańca przygrywać będzie
Mańcorz i Zubek Band,  DJ Krys

Więcej informacji:
Katarzyna Chlebek- (773) 383-2016
Jan Król- (773)-592-8413
Stanislaw Sarna - (708)-205-3502
Zapraszamy:  Biznesy z swoimi stoiskami.


(708)-205-3502

 

Donacje na radio ZPPA na rok 2024

 

Kolo Bialka Tatrzanska 200

Kolo Chocholow 300

Kolo Harklowa 200

Kolo Podczerwone 100

Kolo Czarny Dunajec 200

Wydzial Podhalanek 200

Kolo Bukowina Tatrzanska 100

Kolo Skrzypne 100

Kolo Orawa Klub Babia Gora 150

Kolo Zakopane 100

Kolo Dzianisz 200

Kolo Gliczarow Gorny 100

Kolo Spytkowice 50

Kolo Krauszow 50

Kolo Maniowy 100

Kolo Pieniazkowice 100

Kolo Gronkow 300

Kolo Szaflary 200

Kolo Gron Lesnica 200

Kolo Dzial 200

Tatry Ski Club 200

Kolo Ostrowsko 200

Kolo Waksmund 100

Kolo Odrowaz 100

Kolo Nowy Targ 200

Kolo Kluszkowce 200

Kolo Hubertus 50

Krolowa ZPPA Ania Smetek 1000

Kolo Banska Nizna 100

Kolo Pieniny 100

Kolo Ludzmierz 150

Casey Kopec 200

 

 

  

PIKNIK KOŁA Nr 41 WRÓBLÓWKA

       ZAPRASZAMY

16 czerwca 2024 roku

Msza św odbędzie się 11.30 AM 

Piknik od 12.30 PM

Lockport Moose Lodge Picnic Grove

15164 w 159th st, Homer Glen

Smaczne i oryginalne jedzenie przygotowane przez 

Chef Damian Piekarczyk: pieczone pierogi, pstrąg smażony 

i wiele innych dań.

Wspaniała zabawa przy muzyce Jana Król.

SUPER ZABAWA dla całej rodziny.

Zapraszamy.

 

ZAPRASZAMY na ODPUST KOŁA Nr 69 SKRZYPNE

23 czerwca 2024 roku

Rozpoczynamy mszą św o godz 10.00 AM

w intencji żywych i zmarłych członków koła,

w kościele św Alberta Wielkiego w Burbank.

Po mszy św zapraszamy na posiady do sali pod kościołem.

Na smaczny posiłek, napitki i inne atrakcje.

ZAPRASZAMY.

Zarząd koła Nr 69 Skrzypne z prezeską Czesią Wojdyła.

 

 

Piknik Koła Nr. 67 Pieniążkowice

 

Zarząd koła nr. 67 Pieniążkowice serdecznie zaprasza na coroczny piknik

który odbędzie się 23 czerwca 2024r. u Red Gate Woods (10003 Archer Ave.).

Piknik rozpocznie się mszą świetą o godzinie 10:45am.

Po mszy, zapraszamy na smaczne jedzenie.

Bedzie wiele atrakcji dla dzieci (, bouncehouse, magic show/pokaz zwierząt, itd.) oraz loteria fantowa z super nagrodami.

Do tańca będzie grał DJ Robert oraz muzyka góralska.

 

Serdecznie zapraszamy! Przychodźcie do nas!

Prezeska Krystyna Wicher wraz z zarządem

 

 

PIKNIK KLUBU NARCIARSKIEGO  "TATRY".

 

Niedziela 30 czerwca 2024 roku.

Początek o godz 12.00 w południe - MSZA św 

Po raz pierwszy na PÓŁNOCY:  Schiller Woods Grove - Polana NR 10 

Loteria fantowa z niezliczonymi nagrodami - główna nagroda: Rower Górski!

Oczywiście pyszne polskie jedzenie, napoje, DJ z muzyką, gry i zabawy dla dzieci 

i dorosłych. 

Giełda sprzętu narciarskiego - niebywałe okazje!

ZAPRASZAMY.


Zarząd Koła Nr 37 GROŃ LEŚNICA

serdecznie zaprasza na WIELKI FESTYN GÓRALSKI

 który odbędzie się w niedzielę 7 lipca 2024 roku.

Rozpoczynamy mszą św o godz 12.00 AM

w PEACE MEMORIAL CHURCH, 10300 W 131St, Palos Park. 

Jak co roku z kołem Groń Leśnica - wspaniała zabawa!!

Gościnnie wystąpią zespoły '' Ślebodni w USA'' oraz "Mali Ślebodni".

 Do tańca przygrywać będzie zespół "River Band" oraz kapela "Ziandary".

Wyśmienita kuchnia regionalna, orzeźwiające napoje, zimne piwko, wspaniałe drinki.

Bardzo bogata loteria fantowa - a w niej do wygrania cenne nagrody.

Wiele atrakcji dla dzieci - między innymi  dmuchane miasteczko, obstacle course, przejażdżka na kucykach i domowe ZOO.

Wiele atrakcji dla dorosłych.

Do zobaczenia 7 lipca.

 ZAPRASZAMY

Prezes - Stanisław Janik i Zarząd Koła.

Tel: prezes: S. Janik - 815-693-3213

 sekretarz: Ewelina N. Chotarski - 773-941-9181

Co Słychać w Związku Podhalan w Północnej Ameryce od 4 czerwca 2024

 

ZWIĄZEK PODHALAN PÓŁNOCNEJ AMERYKI

Zaprasza na
WIELKI PIKNIK PODHALAŃSKI
7 LIPCA 2024 r.

Slovenian Catholic Mission
14246 Main St., Lemont, IL

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 11:00 pm.
Super zabawa, bogata loteria fantowa
GŁÓWNA NAGRODA -  $3,000
Sponsor: NAPA Auto Parts Zofia i Paweł Bobak

BILET DO POLSKI - Sponsor Linie Lotnicze LOT
Występy zespołów góralskich,
Zabawy dla dzieci i dorosłych, bouncy house, klauny, malowanie
twarzy, dojenie krowy, piłowanie drewna, konkurs na cepra i ceperkę, 

przejazd dorożkami.
Smaczne jadło, zimne lody i napoje.
Do tańca przygrywać będzie
Mańcorz i Zubek Band,  DJ Krys

Więcej informacji:
Katarzyna Chlebek- (773) 383-2016
Jan Król- (773)-592-8413
Stanislaw Sarna - (708)-205-3502
Zapraszamy:  Biznesy z swoimi stoiskami.
(708)-205-3502

 

 

 

ZEBRANIE 

Wydział Podhalanek im Heleny Marusarz 

pod patronatem św. Anny 

ZAPRASZA 

na zebranie w dniu 8 czerwca 2024 roku.

Dom Podhalan, 4808 S Archer, Chicago IL godz 5.00 pm 

Prosimy o punktualne przybycie. 

Na zebraniu będą omawiane ważne sprawy związane z działalnością naszego koła. 

Zapraszamy nowe członkinie do wstąpienia w szeregi 

jednego z najstarszych kół ZPPA - "Wydziału Podhalanek". 

Zaprasza prezes: Antonina Morawa

 

 

Posiady z kołem Krauszów

Serdecznie zapraszamy wszystkich Kruszowian, gości, bratnie koła ZPPA

na Posiady z Kołem Krauszów 

Niedziela, 9 czerwca 2024 roku

msza św godz 11.30 AM

w kościele św Fabiana 

7450 w 83rd St , Bridgeview , IL 60455

Po mszy św obiad  i posiady w sali przy kościele .

Zabawy i gry dla dzieci

cena biletow : dorośli $ 35.00 od osoby, dzieci do lat 12 za darmo.

Rezerwacje i informacje :

tel Jadzia - 773 936 9401

Ela - 708 205 6277

Krystyna - 708 945 6372

ZAPRASZAMY na ODPUST KOŁA Nr 69 SKRZYPNE

23 czerwca 2024 roku

Rozpoczynamy mszą św o godz 10.00 AM

w intencji żywych i zmarłych członków koła,

w kościele św Alberta Wielkiego w Burbank.

Po mszy św zapraszamy na posiady do sali pod kościołem.

Na smaczny posiłek, napitki i inne atrakcje.

ZAPRASZAMY.

Zarząd koła Nr 69 Skrzypne z prezeską Czesią Wojdyła.

 

 

Piknik Koła Nr. 67 Pieniążkowice

 

Zarząd koła nr. 67 Pieniążkowice serdecznie zaprasza na coroczny piknik

który odbędzie się 23 czerwca 2024r.

u Red Gate Woods (10003 Archer Ave.).

Piknik rozpocznie się mszą świetą o godzinie 10:45am.

Po mszy, zapraszamy na smaczne jedzenie.

Bedzie wiele atrakcji dla dzieci (, bouncehouse, magic show/pokaz zwierząt, itd.) oraz loteria fantowa z super nagrodami.

Do tańca będzie grał DJ Robert oraz muzyka góralska.

 

Serdecznie zapraszamy! Przychodźcie do nas!

Prezeska Krystyna Wicher wraz z zarządem

 

 

 

PIKNIK KLUBU NARCIARSKIEGO  "TATRY".

 

Niedziela 30 czerwca 2024 roku.

Początek o godz 12.00 w południe - MSZA św 

Po raz pierwszy na PÓŁNOCY:  Schiller Woods Grove - Polana NR 10 

Loteria fantowa z niezliczonymi nagrodami - główna nagroda: Rower Górski!

Oczywiście pyszne polskie jedzenie, napoje, DJ z muzyką, gry i zabawy dla dzieci 

i dorosłych. 

Giełda sprzętu narciarskiego - niebywałe okazje!

ZAPRASZAMY.

 

Co Słychać w Związku Podhalan w Północnej Ameryce od 21 maja 2024

 

Donacje na radio ZPPA na rok 2024

 

Kolo Bialka Tatrzanska 200

Kolo Chocholow 300

Kolo Harklowa 200

Kolo Podczerwone 100

Kolo Czarny Dunajec 200

Wydzial Podhalanek 200

Kolo Bukowina Tatrzanska 100

Kolo Skrzypne 100

Kolo Orawa Klub Babia Gora 150

Kolo Zakopane 100

Kolo Dzianisz 200

Kolo Gliczarow Gorny 100

Kolo Spytkowice 50

Kolo Krauszow 50

Kolo Maniowy 100

Kolo Pieniazkowice 100

Kolo Gronkow 300

Kolo Szaflary 200

Kolo Gron Lesnica 200

Kolo Dzial 200

Tatry Ski Club 200

Kolo Ostrowsko 200

Kolo Waksmund 100

 

Bardzo dziekujemy

Szkółka Pieśni i Tańca oraz Zespół Holni

działający przy Zarządzie Głównym Związku Podhalan

serdecznie zaprasza na Piknik z okazji Dnia Dziecka który odbędzie się 2-go czerwca br

msza święta polowa o godz 11:00am a po mszy zapraszamy na smaczne jedzenie,bogata loteria fantowa

z nagrodą główną laptop ufundowany przez Zofię i Pawła Bobak Napa Auto Parts,

wiele atrakcji i zabaw dla dzieci.

Wystep artystyczny Szkółki oraz Zespołu Holni a bawić nas będzie DJ Wojtas,

Serdecznie Zapraszamy.

ZEBRANIE

Wydział Podhalanek im Heleny Marusarz

pod patronatem św. Anny ZAPRASZA

na zebranie w dniu 8 czerwca 2024roku.do

Dom Podhalan, 4808 S Archer, Chicago IL

godz 5.00 pm

Prosimy o punktualne przybycie.

Na zebraniu będą omawiane  ważne sprawy związane z działalnością

naszego koła.

Zapraszamy nowe członkinie do wstąpienia w szeregi

jednego z najstarszych kół ZPPA - "Wydziału Podhalanek".

Zaprasza

Prezes: Antonina Morawa

 

Koło #57 Bukowina Tatrzańska

serdecznie zaprasza wszystkich Bukowian, przyjaciół koła, bratnie koła ze sztandarami,

oraz Zarząd Główny ZPPA na uroczystość ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

w niedzielę, 9 czerwca. Msza Święta o godzinie 12 w południe w Kościele "Na Górce",

po Mszy Św. zapraszamy na piknik do ogrodu Ojców Cystersów. 

 

Co Słychać w Związku Podhalan w Północnej Ameryce od 28 maja 2024

 

 

Szkółka Pieśni i Tańca oraz Zespół Holni 

działający przy Zarządzie Głównym Związku Podhalan, 

serdecznie zaprasza na Piknik z okazji Dnia Dziecka 

który odbędzie się 2-go czerwca br 

Peace Memorial Church, 10300 w. 131 Street

Palos Park IL 60464

Msza święta polowa o godz 11:00am a po mszy zapraszamy 

na smaczne jedzenie,bogatą loterię fantową z nagrodą główną: 

Laptop ufundowany przez Zofię i Pawła Bobak Napa Auto Parts,

wiele atrakcji i zabaw dla dzieci.

Występ artystyczny Szkółki oraz Zespołu Holni  

Bawić nas będzie DJ Wojtas.

Serdecznie Zapraszamy.

 

 

 

Zaproszenie na Boże Ciało w Yorkville

 

Ośrodek Młodzieżowy PNA w Yorkville

wspólnie z Zarządami Kół nr. 81 Bustryk, nr. 52 Czerwienne i nr. 55 Ratułów przy ZPPA

oraz z Klubem Hyżne im. Generała Władysława Sikorskiego,

 serdecznie zapraszają całą Polonię na uroczystość Bożego Ciała

w niedzielę 2 czerwca 2024 roku do Ośrodka Młodzieżowego PNA w Yorkville
10701 River Rd, Plano, IL 60545.
Uroczystości rozpoczniemy Mszą Świętą o godzinie 12:30 PM,

po której odbędzie się procesja do czterech ołtarzy.
Zapraszam poczty sztandarowe bratnich kół i organizacji oraz dziewczynki do sypania kwiatów.
Po uroczystości gospodarze ośrodka zapraszają na smaczny obiad i zimne napoje.
Po więcej informacji proszę dzwonić lub pisać na numer 773 230 7380 

Władysław Kois- prezes Koła nr 55 Ratułów przy ZPPA 

 

ZEBRANIE 

Wydział Podhalanek im Heleny Marusarz 

pod patronatem św. Anny 

ZAPRASZA 

na zebranie w dniu 8 czerwca 2024 roku.

Dom Podhalan, 4808 S Archer, Chicago IL godz 5.00 pm 

Prosimy o punktualne przybycie. 

Na zebraniu będą omawiane ważne sprawy związane z działalnością naszego koła. 

Zapraszamy nowe członkinie do wstąpienia w szeregi 

jednego z najstarszych kół ZPPA - "Wydziału Podhalanek". 

Zaprasza prezes: Antonina Morawa

 

 

Posiady z kołem Krauszów

Serdecznie zapraszamy wszystkich Kruszowian, gości, bratnie koła ZPPA

na Posiady z Kołem Krauszów 

Niedziela, 9 czerwca 2024 roku

msza św godz 11.30 AM

w kościele św Fabiana 

7450 w 83rd St , Bridgeview , IL 60455

Po mszy św obiad  i posiady w sali przy kościele .

Zabawy i gry dla dzieci

cena biletow : dorośli $ 35.00 od osoby, dzieci do lat 12 za darmo.

Rezerwacje i informacje :

tel Jadzia - 773 936 9401

Ela - 708 205 6277

Krystyna - 708 945 6372

Koło #57 Bukowina Tatrzańska

serdecznie zaprasza wszystkich Bukowian, przyjaciół koła, bratnie koła ze sztandarami,

oraz Zarząd Główny ZPPA na uroczystość ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

w niedzielę, 9 czerwca.

Msza Święta o godzinie 12 w południe w Kościele "Na Górce",

po Mszy Św. zapraszamy na piknik do ogrodu Ojców Cystersów. 

 

 

Co Słychać w Związku Podhalan w Północnej Ameryce od 14 maja 2024

 

 

Donacje na radio ZPPA na rok 2024

 

Kolo Bialka Tatrzanska 200

Kolo Chocholow 300

Kolo Harklowa 200

Kolo Podczerwone 100

Kolo Czarny Dunajec 200

Wydzial Podhalanek 200

Kolo Bukowina Tatrzanska 100

Kolo Skrzypne 100

Kolo Orawa Klub Babia Gora 150

Kolo Zakopane 100

Kolo Dzianisz 200

Kolo Gliczarow Gorny 100

Kolo Spytkowice 50

Kolo Krauszow 50

Kolo Maniowy 100

Kolo Pieniazkowice 100

Kolo Gronkow 300

Kolo Szaflary 200

Kolo Gron Lesnica 200

Kolo Dzial 200

Tatry Ski Club 200

Kolo Ostrowsko 200

Kolo Waksmund 100

 

Bardzo dziekujemy

 

 

BANKIET STYPENDIALNY - ZAPROSZENIE

Szanowni Prezesi, Dyrektorzy Kół, droga wspólnoto Związku Podhalan w Północnej Ameryce.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaangażowanie się w nadchodzący Bankiet Stypendialny Komitetu Edukacji ZPPA. Gorąco apelujemy o wsparcie naszej uzdolnionej młodzieży. To wyjątkowe wydarzenie, zaplanowane na:

 18 maja o godzinie 18:00 w Domu Podhalan, 4808 S Archer Ave, Chicago IL,

 jest szansą na wspieranie rozwoju i edukacji kolejnych pokoleń młodych polonijnych górali oraz na pielęgnowanie naszego dziedzictwa.

Prosimy o liczny udział w Bankiecie lub o donacje na ten cel. 

Cena biletów na bankiet wynosi $100. 

Po więcej informacji i rezerwacje prosimy o kontakt z Katarzyną: 773.576.4650 lub Beatą: 708.309.0917.

Zachęcamy do kontynuacji tej szlachetnej tradycji i okazania hojności, która stanowi o sile i jedności naszej społeczności. Państwa wkład jest inwestycją w przyszłe pokolenia i pomaga w zachowaniu naszych tradycji dla potomnych.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Jan Król – Przewodniczący Komitetu Edukacji ZPPA

Krzysztof Żółtek - Sekretarz Generalny ZPPA

MAJÓWKA W OGRODZIE DOMU PODHALAN

RECITAL POETYCKI ŚW JAN PAWŁA II POŁĄCZONY Z WYSTAWĄ POŚWIĘCONĄ OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II
 
Komitet Edukacji  przy ZPPA serdecznie zaprasza Polonię i Podhalan na recytacje, deklamacje poezji św. Jana Pawła II, poezji własnej i innych autorów, związanej ze św JPII. Zapraszamy na chwile wspomnień i refleksji ze spotkań z Świętym Janem Pawłem II. Każde tego rodzaju spotkanie głęboko zapada w serca i umysły jego uczestników. Mamy nadzieję, że dwunaste z kolei spotkanie z poezją, którą dziękujemy Bogu za dar świętości ofiarowany naszemu rodakowi.Nasza wspólna uroczystość odbędzie się w niedzielę, 19 maja 2024 r.o godz. 3.00 po południu w Domu Podhalan przy 4808 S. Archer Ave.Zapraszamy poetów, recytatorów, zespoły teatralne, taneczne, muzyczne, artystów śpiewaków, muzykantów. Prosimy przynieść swoje zdjęcia z Ojcem Św. Ze względu na ograniczony czas wiersz powinien mieścić się na jednej stronie format A4”.Utwory oraz proponowane wystąpienie prosimy przysyłać
pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 lub dzwonić 
Katarzyna (773) 576-4650

. PROGRAM
1).3:00 
Majówka w ogrodzie przy Domu Podhalan 
2).3:45
  Wspomnienia o św.Janie Pawle II.
 Wspólne odśpiewanie ulubionej pieśni św. Jana Pawła II pt. „Barka” 
Przypomnienie drogi życiowej i poezji Świętego, recytacja wierszy,przeżycia i refleksje ze spotkań z Ojcem Św. Janem Pawłem II, Wystawa zdjęć z Papieżem Polakiem zatytułowana
"SPOTKANIA PODHALAN ZE ŚWIĘTYM"
jest żywym świadectwem pamięci i podążania Podhalan śladami pontyfikatu
Jana Pawła II. Ta bogato ilustrowaną wystawą pragniemy przypomnieć wspaniałe
i niezapomniane przeżycia spotkań ze świętym z okazji 45 rocznicy wizyty Świętego Jana Pawła II w Chicago
Śpiewanie pieśni, wspólne zdjęcie, wywiady, wspomnienia, refleksje mające na celu przybliżyć nam postać św. Jana Pawła II.Na zakończenie odmówimy modlitwę do św. Jana Pawła II z prośbą o wstawiennictwo Bogarodzicy Dziewicy u swojego Syna Jezusa za nami wszystkimi.Podczas programu można będzie nabyć „kremówki papieskie”Serdecznie zapraszamy.
WSTĘP WOLNY ZAPRASZAMY
Zarząd Komitetu Edukacji
INFORMACJE

Szkółka Pieśni i Tańca oraz Zespół Holni działający przy Zarządzie Głównym Związku Podhalan serdecznie zaprasza na Piknik z okazji Dnia Dziecka który odbędzie się 2-go czerwca br msza święta polowa o godz 11:00am a po mszy zapraszamy na smaczne jedzenie,bogata loteria fantowa z nagrodą główną laptop ufundowany przez Zofię i Pawła Bobak Napa Auto Parts,wiele atrakcji i zabaw dla dzieci.Wystep artystyczny Szkółki oraz Zespołu Holni a bawić nas będzie DJ Wojtas,Serdecznie Zapraszamy.


Jan Król 773-592-8413
Krzysztof Zółtek 312-493-3384
Katarzyna Kalata 773-576-4650 

 

 

Szkółka Pieśni i Tańca oraz Zespół Holni

działający przy Zarządzie Głównym Związku Podhalan

serdecznie zaprasza na Piknik z okazji Dnia Dziecka który odbędzie się 2-go czerwca br

msza święta polowa o godz 11:00am a po mszy zapraszamy na smaczne jedzenie,bogata loteria fantowa

z nagrodą główną laptop ufundowany przez Zofię i Pawła Bobak Napa Auto Parts,

wiele atrakcji i zabaw dla dzieci.

Wystep artystyczny Szkółki oraz Zespołu Holni a bawić nas będzie DJ Wojtas,

Serdecznie Zapraszamy.

ZEBRANIE

Wydział Podhalanek im Heleny Marusarz

pod patronatem św. Anny ZAPRASZA

na zebranie w dniu 8 czerwca 2024roku.do

Dom Podhalan, 4808 S Archer, Chicago IL

godz 5.00 pm

Prosimy o punktualne przybycie.

Na zebraniu będą omawiane  ważne sprawy związane z działalnością

naszego koła.

Zapraszamy nowe członkinie do wstąpienia w szeregi

jednego z najstarszych kół ZPPA - "Wydziału Podhalanek".

Zaprasza

Prezes: Antonina Morawa